Home , Avrupa , 23. ATİK Kongresi çoşkuyla sonuçlandı

23. ATİK Kongresi çoşkuyla sonuçlandı

23. Kongre11-12 Nisan Tarihlerinde Frankfurt ta toplanan 23. ATİK  (Avrupa Türkiyeli İşçiler Konfederasyonu) Kongresi hazır bulunan, kongreye katılması gereken 139 delegeden,100 ünün katılımıyla başlatıldı. Almanya,Avusturya,Fransa,İsviçre,Hollanda, İngiltere,Belçika, dan, YDG ve Yeni Kadın`ı temsilen katılan delege ve misafirleri, Konsey temsilcilerinden Mansur Akkaya, Devrim ve sosyalizm şehitleri anısına bir Dakikalık saygı duruşuna çağırdı. Grup Umuda Haykırış, katılan Delegeler ve kitleyle birlikte Avusturya İşçi Marşını seslendirdi.

ATİK  Başkan yardımcısı  Zeynep Şakar`ın delege tespitini bitirmesi sonrasında,

Kongrede iki günlük oturumu yönetmek için, Metin Atak, divan başkanlığına, yardımcılığına Elisabeth Şahan, Nilüfer Önal ise tutanaklar için yazman olarak delegelerin   oylarıyla divana seçildiler.

ATİK Konseyinin Kongre gündemi olarak önerdiği gündem maddeleri çeşitli öneriler ve eklerle onaylandı ve tartışmalara geçildi.

ATİK Başkanı Yılmaz Güneş`in delegelere ve dinleyici kitleye yönelik açılış ve hoşgeldiniz konuşması ardından faaliyet raporlarının okunması ve tartışılmasına başlandı.

Denetim Kurulu adına Mahmut Özkan`ın  kongreye  sunduğu raporun delegelerce dinlenilmesi sonrasında, tek tek bölgelerden Dernek temsilcileri ve Delegeler, sorunlara ve faaliyet Raporuna yönelik eleştirilerini yaptılar. ATİK Konseyinin iki yıllık çalışmalarının  pratik anlamda esasta olumlu bir seyir izlediği genel olarak kabul edildi. İş yeri ve Sendikal çalışma konusunda bir ivme yakalanamadığına dair eleştiriler yapıldı. Faaliyetlerin bütün yapıya mal edilememesine yönelik eleştiriler oldu. Merkezi faaliyetlerin bazı alanlarda önemsenmediği ve Merkezi kararlara uygun davranılmadığına yönelikte düşünceler belirtildi.

Konseyin kendi içinde yeterince kolektif çalışmamasına dikkat çekildi.
Konsey adına Süleyman Gürcan faaliyet raporuna gelen soru ve düşüncelere ve eleştirilere cevaben, toparlayıcı bir değerlendirme yaptı ve gündem oylanarak bitirildi.

ATİK Kongresine Katılan Demokratik örgüt ve Kurum Temsilcilerinden Mesajlar;
MLPD temsilcisi ATİK Kongresini selamlayarak, devrimci dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

Kongreye katılan AABK,ABDEM,YOL TV adına Ali Ekber Pektaş Kongreyi selamlayarak, kendisininde ATİK tarihinde bir dönem aktif çalışmalarda yer aldığını ve ATİK kongresinde bulunmaktan onurlandığını belirterek, Demokratik güçbirliği çalışmalarında omuz omuza olunduğunu ve HDP seçim ittifaklarında birlikte hareket etmenin önemine vurgular yaptı.

Yine Kurt kurumlarını temsilen Kongreye katılan, KCD-Ewrupa– Avrupa Kürt Demokratik Toplum merkezi- adına Murat Ceylan bir konuşma yaptı. Ceylan konuşmasında, Orta doğuda Emperyalist Politikalara değindi. Buna karşı Enternasyonal ruhu kuşanan Halkların karşı koyusuyla olumlu bir sürecin birlikte örüldüğünü söyledi. “Bu süreçte bir seçim arifesindeyiz. Kralların ve diktatörlerin önüne geçmek için farklılıklarımız ve Özgünlüklerimizle oluşan havayı sandıklara yansıtmak Demokrasi ve Özgürlüklere katkı yapacaktır. Hepimize nefes aldıracaktır” dedi.
“Faşist zihniyetleri temsil edenlere inanmamak gerekiyor. Bu zihniyet Erdoğan’ın saray ve diktatörlük hevesi zihniyetinden farklı değildir. HDP tüm Halklarımızın her kesimini temsil eden bir yapıdır” diyerek, HDP nin diktatörlüğün önünü keseceğini ve her renkten halk temsilcilerini Parlamento ya taşıyacağını umut ettiğini belirtti.

Kongrede ASM (Avrupa Sürgünler Meclisi) adına Konuşma yapan Güneş Uzun, “ATİK kongresinde bulunan Kaypakkayanın yoldaşları hepinizi selamlıyorum ve mücadelenizde başarılar diliyorum” dedi.
ADHK adına konuşma gerçekleştiren Mazlum Ceylan, ATİK kongresine başarılar diledi ve İçinden geçilen sağ ve tasviyeci süreçte ayakta kalan devrimci demokratik örgütlerden ADHK ve ATİK` in birlikte çalışmalara daha çok önem vermesi gerektiğini vurguladı.

Kongreye konuşmacı olarak davet edilen, Yazar ve araştırmacı Doçent Haluk Gerger, Kongrede, Emperyalizmin bugünkü durumu ve krizine yönelik 30 dakikalık bir konuşma gerçekleştirdi.
Haluk Gerger konuşmasında, Dünya emperyalist sisteminin başı olan ABD de gelir dağılımındaki eşitsizliğin durumuna dikkat çekerek , işçilere ve emekçilere düşenin 1 iken, zengin sınıflara 350 düştüğünü ve bu farkın Amerikan halkı tarafından dahi bilinmediğini belirtti. Krizin faturasının emekçilerin sırtına yüklendiğini söyledi.

Kongrenin siyasal tartışma taslağı olan „Emperyalist Saldırılara karşı İşçi Sınıfının öfkesini örgütle“ yazısı üzerinde tartışmalar yapıldı. Eksik yanlara ve yanlış anlamaya yol açabilecek bölümlere dair delegeler tarafından eleştiri ve önermeler oldu. Siyasal taslak gelen öneriler dikkate alınarak onaylandı.

Kongrede öne çıkanlar;

ATİK Genel konseyinin kendi iş bölümü içinde biri kadın diğeri erkek olmak üzere 2 kişiyle eş başkanlık şeklinde temsil edilmesine yönelik, tüzük değişikliği önerisi bölümü, oldukça canlı ve heyacanlı tartışmalara sahne oldu.Kongreye katılan delegelerden 100 delegenin  tüzük gereği, 2/3 si olan 67 sayısına ulaşılamadı. 66 Delege önergeye olumlu oy verdi.

Mücadele gazetesinin Özgür gelecek gazetesi içinde dağıtılmasına yönelik 20 civarında kişi söz alarak konuştu.Yapılan canlı ve hararetli tartışmalardan sonra anlayış bazındaki sorunları daha geniş konuşmak ve tartışmak üzere, Eylül-Ekim aylarında her dernekten 5 üyeye 1 temsilcinin seçilmesiyle yapılacak bir Yayın konferansı, Yeni seçilen Konseye görev olarak verildi.
Ermeni soykırımının 100.yılı vesilesiyle ATİK 23. Kongresinin Soykırımda katledilen tüm ezilen ulus ve halklara atf edilmesi tüm delegelerin oy birliği ile kabul edildi.

 

ATİK te Yeni Dönem;

23 Kongre, 2 yıllığına ATİK ‚ i  yönlendirmek üzere 7 kişiden oluşan yeni Genel Konseyini ve 3 kişiden oluşan Denetim Kurulunu seçti.

Yeni genel Konsey şu isimlerden oluşmakta; Ayşe Aydın, Musa Demir, Arda Kılıç, Nuray Ay,Elisabet Şahan, Metin Aydın,Çetin Çetin.

Denetim Kuruluna ise Mahmut Özkan, Mehmet Ali Tohumcu ve Şehmuz Çelik seçildiler.

Dilek ve temennilerin yapıldığı bölümden sonra, „Birlik- Mücadele- Zafer“ sloganı coşkulu şekilde hep birlikte atılarak, 23. kongre başarıyla sonuçlandırıldı.

IMG_8702IMG_8695IMG_8687IMG_8605IMG_8585IMG_8700IMG_8615IMG_8619

scroll to top