Home , Avrupa , 16 Nisan Nürnberg Yürüşüne Çağrı !

16 Nisan Nürnberg Yürüşüne Çağrı !

ATİK Logo

16 Nisan Nürnberg  Yürüşüne Çağrı !

15 Nisan 2015 tarihinde eşzamanlı olarak Alman, Fransız, İsviçre ve Yunanistan devletlerinin Konfederasyonumuz ATiK aktivisti 13 devrimciyi tutuklamasıyla sonuçlanan politik saldırının 1. yılındayız. ‘’Devrimci Mücadele her yerde Meşrudur” ‘ATiK bir emek ve demokrasi mücadelesi mevzisidir’’ şiarıyla bu saldırıyı protesto etmek için 16 Nisan 2016 Cumartesi günü Nürnberg’deyiz. Bu protesto yürüyüşüne ve 15-16 Nisan tarihlerinde Avrupa ülkelerinde Alman Elçilikleri ve temsilcilikleri önünde düzenlenecek protesto gösterilerine tüm taraftarlarımızı, üyelerimizi, devrimci dostlarımızı, Yerli ve Göçmen demokratik örgütleri katılmaya çağırıyoruz.

Alman Emperyalizminin temsilcisi Merkel Hükümetiyle, faşist Türk devletinin kirli çıkar ilişkileri sonucu 129 a – b maddelerine istinaden 13 devrimci arkadaşımız tutuklanmıştır. Üç arkadaşımız Yunan Mahkemeleri tarafından, isnat edilen suçlamaları yoğun kamuoyu bakısının etkisiyle Türk devletinin klasik suçlamaları olduğu gerekçesiyle serbest bırakmıştır. Böylelikle Alman Adalet bakanlığının iade talebini ret etmiş ve beraatle sonuçlanmıştır

35ea6bf1-2c81-441d-b068-835e3a5055dfFransa’da  ve İsviçre’’de tutuklu bulunan yoldaşlarımızın Almanya’ya iade edilmesiyle birlikte şu an Almanya’nın Bayern eyaletindeki Hapishanelerde 1 yıldır tutsak bulunan 10 devrimci yoldaşımızın davaları 3 Haziran 2016 tarihinde Münih’te başlayacaktır.  Alman ve Türk devletinin işbirliği ile tutuklanan 10 ATiK’li devrimciyle ve tüm politik tutsaklarla dayanışmak, gerici 129 a-b yasalarının iptali yolunda birlikte mücadeleyi yükseltmek tarihsel bir sorumluluktur.

Haksızlığa, Hukuksuzluğa karşı çıkarak, 40 yıla yakındır Türkiyeli işçi ve göçmenlerin ekonomik, demokratik haklarını savunma yolunda, yasal ama en önemlisi de meşru ve haklı bir mücadele yürüten ATiK ve onun bünyesinde faaliyet sürdüren devrimcilere sahip çıkmak, tüm ilerici, demokratik kamuoyunun sorumluluğundadır. Birlik, dayanışma ve mücadele ile gerici politik saldırıları püskürtmek boynumuzun borcudur.

Emperyalistlerin, gerici ve faşist devletlerin saldırgan politikalarıyla Ortadoğu, Suriye ve Türkiye Kürdistanı coğrafyasında devletler eliyle halklar katledilmektedir. Yine aynı gerici zeminde beslenen İŞiD ve aynı türden cihadist örgütler gibi barbarlar halkları kanlı bir boğazlaşma girdabına sokmaktadır. Buna karşı duran, bu barbarlıkların son bulması için Avrupa da tepki koyan, ezilen Kürt ulusu ve ezilen dünya halklarıyla dayanışma içinde olan Konfederasyonumuz ATiK halkların dostu gericiliğin düşmanı olmuştur.

tutsaklar_ffm1Bugüne kadar olduğu gibi bundan böylede  Emperyalizme, Faşizme, Irkçılığa ,Ayrımcılığa karşı mücadelesini sürdürecektir. Sömürülen, işçi ve emekçilerin mücadeleleriyle dayanışmaya devam edecektir. Haksızlıklara uğrayan göçmenlerin haklarını savunacak, Enternasyonal sınıf bilinciyle demokrasi mücadelesini yükseltecektir. Bu mücadeleyi engelleme, zayıflatma ve tutuklama operasyonları ile gözdağı vermek amaçlı saldırılar bizi yolumuzdan alıkoyamayacaktır.

15 Nisan 2015 Saldırılarına karşı, Birlik, Mücadele ,Zafer şiarıyla kenetlenelim !

Devrimci tutsaklar derhal serbest bırakılmalıdır!

129 a,b gerici yasalarına karşı, demokratik mücadeleyi yükseltelim, Saldırıları Püskürtelim !

ATiK GENEL KONSEYi

16 Nisan Bildirisi-ATiK-