Anasayfa , Avrupa , 09 Şubat‘da oylarınız HAYIR olsun!

09 Şubat‘da oylarınız HAYIR olsun!

ITIF_LogoİSVİÇRE | 02-01-2014 | Son yıllarda hak ihlalleri ve ırkçılık denince ilk akla gelen ülkelerden biri haline gelen İsviçre‘de, 09 Şubat 2014 günü yapılacak referandumla yeni bir saldırı yasası daha çıkarılmak istenmektedir.

Özellikle göçmenlere yönelik son bir yılda çıkarılan yasalarla adeta büyük bir hapishaneye dönen İsviçre, bununla yetinecek gibi görünmemektedir. Göçmen emekçilerin bir kısmı çalışmak için, bir kısmı ise ülkelerinde yaşadıkları sorunlardan kaynaklı iltica ederek gelmektedirler. Yaşadığı sorunlardan kaynaklı kendisine sıgınan göçmenlere kapılarını kapayan, ırkçı ve ayrımcı politikalarla yaşam alanlarını daraltan İsviçre devleti, her firsatta demokrasi dersi vermekten de geri durmamaktadır.

“Kitlesel Göçe Hayır“ Inisiyatifi tarafindan 09 Şubatta referanduma sunulacak olan yasa tasarısına göre, İsviçre Avrupa Birliği ile yapılan serbest dolaşım anlaşmasını sınırlandıracak. Taslağa göre İsviçre makamları her yıl ülkeye alınacak göçmen sayılarına üst sınır getirecek. Uygulanacak kotanın ne kadar olacagı ekonomi piyasası ve siyasetçiler tarafından belirlenecek. Yani İsviçre‘ye gelecek göçmenlerin sayısını patronlar ve onların temsilcileri olan siyasetciler belirleyecek.

Taslakta ayrıca istihdam konusunda da İsviçre‘lilere öncelik verilmesi acık bir şekilde belirtilmektedir. Irkçı parti SVP tarafından referanduma götürülecek bu tasarıda, hedef yine ırkçılıgı tırmandırmak ve İsviçre‘li işçi ve emekçilerle, göçmen işçi ve emekçileri karşı karşıya getirmektir. Yaşanan ekonomik krizin, işsizligin ve daha bir çok sorunun kaynagı olarak göçmenler gösterilerek, İsviçre‘lilerde bir ön yargı oluşturulmak istenmektedir.

Halbuki; İsviçre’de, Avrupa Birliği içinde serbest dolaşım hakkından en çok iş dünyası faydalandı. AB ile 2002 yılında yapılan anlaşma sonucunda İsviçre’deki şirketler, AB vatandaşlarını özel izin almadan işe alma hakkına sahip oldu. Taslak, sığınmacıların ve oturum izni olan göçmenlerin aile bireylerini İsviçre’ye getirme sayılarına da üst sınır uygulanmasını öngörüyor. Bunun anlamı da daha çok parçalanmış, dagılmış aileler ve bu nedenle yaşanan ölümler, trajediler olacaktır.

Bizler İTİF olarak referanduma götürülecek bu yasa taslagına HAYIR diyoruz.

Göçmen işçi ve emekçilerle yerli işçi ve emekçileri birlikte omuz omuza ırkçılıga, ayrımcılıga, hak gasplarına karşı mücadele etmeye çağırıyoruz.

Irkçı ve Ayrımcı Yasalara Hayır!

Yaşasın Halkların Kardeşliği!

İsviçre  Türkiyeli  İşçiler  Federasyonu

İnternet: www.atik-online.net  E-Mail :  info.itif@yahoo.com

09 Subat referandum Tavri ITIF