Anasayfa , Avrupa , Zürih Gençlik ve Kültür Evi`nden Alternatif Kültürel Etkinlik!

Zürih Gençlik ve Kültür Evi`nden Alternatif Kültürel Etkinlik!

IMG_4378Popüler- egemen kültürel yozlaşmaya ve bununla emekçi kitlelerin, kültürel ve zihinsel köleleştirilmesine karşı, yıllardır siyasal-sosyal ve kültürel üretim ve etkinliklerde bulunan Zürih Gençlik ve Kültür Evi, 9 Ocak 2016 tarihinde, coşkulu bir alternatif kültürel etkinlik gerçekleştirdi.Alternatif, devrimci, ilerici halk kültürünü kitlelere, kendi bünyesinde gerçekleştirdiği kollektif üretimler ile emekçi kitlelere taşıyarak, bu alanda, toplumsal ilerici dönüşüme mütevazi bir katkı sunma iddiasıyla hareket etmektedir.
Geçmişten bugüne, gelenekselleştirilerek gerçekleştirilen, dernek kültürel etkinliği, bu sefer, tümüyle kendi bünyesinde eğitilen kursiyerlerinin sunumlarıyla gerçekleştirildi. Cocuk Halkoyunlari, Müzik, Saz, Tiyatro dalinda kursiyerlerin yanısıra, yine derneğin üye ve çevresinde olan arkadaşlardan oluşan „Komün Müzik Topluluğu“ da katılım sağlayarak, etkinliğe coşku katarken oldukça beğeni toplamışlardır Yine derneğin YK üyesi olan şair Ahmet TAN`ın okuduğu şiirleri ilgiyle dinlenmiştir.
Katılımcılar tarafından büyük beğeni ile karşılanan etkinlik, oldukça olumlu sonuçlanmış ve katılımcıların tekrarlanması talebiyle karşılanmıştır.
Kapsamı, salonun darlığından dolayı sınırlandırılan etkinliğe, beklenilenin üstünde bir kitle katılımı sağlanmıştır. Kollektif emek ve çabayla organize edilen kültürel etkinlikte okunan, ZGKE YK`nın mesajını kısaltarak sunuyoruz;
„Sevgili dostlar, yoldaşlar;
Sizleri ,Gençlik ve Kültür Evi Yönetim Kurulumuz ve Kültür Sanat Komisyonumuz adına selamlıyor, „Birlikte Ürettik, Birlikte Paylaşıyoruz“ vurgusuyla yaptığımız etkinliğimize hoşgeldiniz diyoruz.
Kültür ve Sanat, yaşamımızın her alanında önemli bir yer tutmaktadır., Bundan kaynaklı da, burjuvazi, her dönem ,ilerici devrimci halk kültürünü yok etmek için yoğun çaba sarfetmekte, bunun yerine kendi yoz, gerici kültür ve sanatını yerleştirmeye çalışmaktadır.
Bu saldırıların karşısında kendi kültürümüzün yaşatılması için mücadele vermenin önem ve anlamı oldukça büyüktür. Bahsini ettiğimiz kültür, ezilen halkların yüz yıllara varan mücadeleleri boyunca yarattıkları ilerici değerleri içeren kültürdür. Bu kültür, sosyalizmin ve proletaryanin devrim deneyimlerinden yarattığı tarihsel kültür mirasımızın bir parçasıdır.
Bu anlamda bizler, halkların tarihleri boyunca ezen sınıfların baskı ve sömürüsüne karşı yönelen mücadelesinde yarattığı kültürü savunmaktayız.
Savunduğumuz kültür-sanat anlayışımız, ezilen geniş halk kitlelerin aydınlatılmasına yöneliktir. Emekçiler için hayati yaşanılır hale getirmeyi ve onların kurtuluş mücadelesini ilerletmeyi amaçlar. Tüm alanlarda ezenlere karşı durur, ezilenlerin mücadelesini sahiplenir/geliştirir.
Zürih Gençlik ve Kültür Evi olarak, yukarıda kısaca ortaya koymaya çalıştığımız anlayışla hareket etmeye çalışmaktayız. Bu anlamda attığımız küçük ve mütevazi adımlarımız bulunmaktadır. Bunların bir kısmını sizlerle birlikte ürettik ve bugün burada sizlerle birlikte paylaşacağız.
Kültür-Sanat faaliyeti, sadece bir takım kurslara sıkıştırılabilecek bir olgu değildir. Biz, kurslarımızı verirken, aynı zamanda halk kültürünü de tanıtıp bunun üzerinden bir şekilleniş ve üretim ağı oluşturmayı hedeflemekteyiz. Devrimci, ilerici halk kültürü, aynı zamanda üretkendir, yaratıcıdır, emek verendir ve en önemlisi paylaşımcıdır.
Bu anlamıyla bugüne kadar yaptıklarımızı sizlerle paylaşıyoruz, sonrasında eleştiri, öneri ve katılımınızla bu çalışmalarımızı ilerletmek istiyoruz. Ve buradan bir kez daha sizleri bu çalışmalara omuz vermeye, katılmaya çağırıyoruz.”

IMG_4370

 

IMG_4369

 

IMG_4367

 

 

IMG_4366

 

 

 

IMG_4368

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AHM-İsviçre