Anasayfa , Avrupa , Zürih Yeni Kadın Komitesinden Kamuoyuna Açıklama!

Zürih Yeni Kadın Komitesinden Kamuoyuna Açıklama!

Haber merkezimize Zürih Yeni Kadın Komitesi tarafından gönderilen açıklamayı haber değeri taşıdığı için aynen yayınlıyoruz.

Açıklama şöyle; 

Zürih Yeni Kadın Komitesinden Üyelerine Ve Kamuoyuna Açıklama!

Yeni Kadın Üyelerine Ve Kamuoyuna Açıklama!

Zürih Yeni Kadın Komitesi olarak ATİK çatısı altında ortak çalışmalar yürüttüğümüz, Yeni Kadın aktivistlerininde üyesi olduğu Zürih Gençlik Kültür Evi (ZGKE) ile hiç bir bağımız kalmamıştır.

Zürih Yeni Kadın Komitesi olarak ZGKE`ne mücadelelerinde başarılar diliyoruz.

Bir yılı aşkın zamandır yaşanan sorunlar gelinen aşamada nihai olarak, bize başka bir yol bırakmayarak, bu kararı vermemize adeta zemin hazırlamıştır.

2016 yılı içerisinde ZGKE`de yaşanan şiddet olayı ve sonrasında Çoğunluk DYK üyeleri ile ortak bir düşünce birliğine varamamamız akabininde sorunların fitili ateşlenmiştir. Kadına şiddet noktasındaki gerek Merkezi Yönetim Kurulumuzun gerek Zürih komitesi olarak bizim anlayışımıza ters düşen yaklaşımlar krizi derinleştiren ilk adımlar olarak tarihe not düşmüştür. Aynı zamanda Yeni Kadın Komite üyemiz olan iki kadın arkadaş bu olaylar sebebi ile Dernek üyelikleri dondurularak, uzun süre üyelikleri engellenmiş ve sonunda çoğunluk DYK üyeleri tarafından süreç “sonuçlandırılmıştır”.

Zürih alanında faaliyet yürüten ATİK aktivistleri ve ZGKE üyeleri bilir ki, Yeni Kadın Zürih derneği ile ortak çalışmalar yapar yada çalışmalarını, toplantılarını Dernek lokalinde örgütler. Hatta bunun için uzun dönemdir DYK`nın (Dernek Yönetim Kurullu) kendi inisiyatifi ile Yeni Kadın ZH komitesine bir anahtar dahi verilmişti.

Merkezi düzeyde yaşanan sorunlara paralel olarak gelinen aşamada Yeni Kadın çalışmalarına tahammülsüzlük ilk olarak dernek panosuna Yeni Kadın adına yazılan çağrının silinmesi, daha sonra Zürih Komite toplantısının Dernek lokalinde yapılmasına karşı tahammülsüzlüğüne kadar vardırmıştır. En sonunda Çoğunluk DYK üyeleri Derneğin kapısını kendi gibi düşünmeyen Dernek üyeleri ve ZH Komitesine kapatarak „sonuçlandırmıştır“. Varlığımız o denli rahatsız etmiş olmalı ki! hiç bir diyalog yöntemi geliştirilmeden ve haber dahi verilmeden anahtarın değiştirildiğini öğrendik. Dernekte her zaman olduğu gibi açılış saatleri dışında yürüttüğümüz eğitim, toplantı vb calışmalarımız böylelikle engellenmiş oldu

Yaşanan bu olaydan sonra Yeni Demokratik Gençlik Zürih komitesi ile görüşüp DYK ve İTİF`e (İsviçre Türkiyeli İşçiler Federasyonu) bir çağrı yaparak, bir toplantı organize etmeye çalıştık. Ancak DYK`nın üstten bakan bakış açısı sorunu çözmeye dair adımımıza cevap olmayarak adeta bizi bu açıklama yapmaya mecbur bırakmıştır.

DYK`ya ve İTİF Yönetim Kuruluna yaptığımız „derneğin kullanımıyla ilgili görüşmek istiyoruz“ şeklindeki toplantı çağrımıza “dernek kullanımıyla ilgili yapılan toplantıya gerekçesiz katılmadınız ; kullanımla ilgili sorunları siz yaratıyorsunuz; derneği kullanmak isterseniz dernek yönetim kuruluna başvurmanız gerekiyor; herkesin isteğine göre toplantı yapılamaz; talep ettiğiniz toplantıya gerek duymuyoruz” gibi söylemlerle verilen cevap akabininde sorunun çözümü için zorladığımız tüm yöntemlerin bittiğini düşünmekteyiz.

Şu bilinmelidir ki Yeni Kadın ATİK çatısı altında kadın çalışması yürüten örgütsel bağımsızlığı olan ve alanlardaki dernek veya federasyonların alt kurumu değildir. “Herkesin isteğine göre toplantı yapılamaz” diye bahsedilen Yeni Kadın örgütümüz 27 yıllık mücadelesini geride bırakan bir kadın örgütüdür. Gelinen aşamada uzun yıllardır faaliyetler yürüttüğümüz ZGKE`nin anahtarları değiştirilerek kendi gibi düşünmeyenlerin hakkı gasp edilmiştir.

Bu açıklama ne bizim açımızdan nede mücadelemiz açımızdan sevindirici olmamakla birlikte bir sonuç ta değildir.

  • Birlik Mücadele Zafer Yaşasın ATİK, YDG, Yeni Kadın
  • Yaşasın Kadın Mücadelemiz

Zürih Yeni Kadın Komitesi