Home , APP , Yunanistan Eylem Birliği | Göçmenler ve mülteciler birer suçlu değildir.

Yunanistan Eylem Birliği | Göçmenler ve mülteciler birer suçlu değildir.

Dün Yunanistan’da Korinth kampında Kürt bir mültecinin intihar etmesine dair Yunanistan Eylem Birliği Türkiye/Kürdistan bir açıklama yayınladı.

Her gün mültecilere yönelik saldırıların arttığını belirten Eylem Birliği: son olarak Yunanistan’ın Korinth Gözaltı Merkezi’nde 17 aydır tutuklu olan 24 yaşındaki Kürt mülteci, tutukluluğunu protesto etmek amacıyla yaşamına son verdiğini belirtti.

‘Mültecilere Yönelik Saldırganlığa Son Verilsin!’  başlığıyla başlayan Eylem Birliği’nin açıklaması: ‘Avrupa Birliği ve Yunanistan hükümetinin göçmen ve mültecilere yönelik ırkçı ve ayrımcı politikaları beraberinde yüzlerce insanın Meriç Nehrinde ve Ege Denizi’nde katledilmeleriyle sonuçlanıyor. Sınır bir şekilde geçen göçmenler ise karakollarda, gözaltı merkezlerinde işkenceye ve kötü muameleye tabi tutuluyorlar.’ sözleriyle devam etti.

Korinth Gözaltı Merkezi’nde yaşanan gelişmede AB’nin ve Yunanistan’ın Yeni Demokrasi hükümetinin ırkçı ve düşmanca politikalarından bağımsız olmadığının altının çizen Eylem Birliği; gözaltı merkezinde tutuklu bulunan Kürt mülteci serbest bırakılmamasına dair verilen kararı protesto etmek amacıyla yaşamına son verdiğini de açıkladı.

Eylem Birliği:Göçmenler ve mülteciler birer suçlu değildir. Emperyalist devletlerin başta savaş olmak üzere uygulamaya koydukları politikalardan doğrudan etkilenerek ülkelerini terk etmek zorunda kalmışlardır. Buna rağmen göçmenler ve mülteciler geldikleri ülkelerde, iktidarların iç politika malzemesi olarak hedef gösterilmekte ve kriminalize edilmektedir.

Göçmenler ve mülteciler devletler arasında bir şantaj aracı olarak da kullanılmaktadır. Son yapılan AB zirvesinde TC devletinin mülteci şantajı karşısında AB liderleri sonuç bildirgelerine “daha fazla finansal yardım sağlanmasının yollarını araması…” ifadeleri kullanılması bu kirli pazarlığın ve şantajın ürünüdür.

Irkçı ayrımcı politikalar sonucunda göçmenler ve mülteciler geldikleri ülkelerde cezalandırılmaktadır. Bu uygulamalara derhal son verilmeli göçmenlerin ve mültecilerin en doğal insani ve politik talepleri karşılanmalıdır.

Göçmenlik ve Mültecilik Suç Değildir!’

scroll to top