Home , Avrupa , YENİ KADIN: Emeğimize Sahip Çıkmak ve Emperyalist Savaşlara HAYIR Demek İçin 1 Mayıs’ta Alanlardayız!

YENİ KADIN: Emeğimize Sahip Çıkmak ve Emperyalist Savaşlara HAYIR Demek İçin 1 Mayıs’ta Alanlardayız!

2022’nin 1 Mayıs’ını savaş ve işgal politikalarıyla, ekonomik krizin derinleştiği, işçi sınıfı ve emekçilerin alım gücünün giderek düştüğü, yoksulluğun katlandığı, kadına yönelik erkek ve devlet şiddetinin ve her türlü emek sömürüsünün, ırkçılığın arttığı, kazanımlarımıza ve yaşamlarımıza dönük saldırıların aralıksız devam ettiği koşullarda karşılıyoruz.

Uluslararası İşçi Sınıfının ve emekçilerin Birlik ve Dayanışma Günü 1 Mayıs; 19. yüzyılın sonundan beri tüm işçilerin, emekçilerin haklarını savunmak,  sistemik adaletsizlikleri ve eşitsizlikleri görünür kılmak için alanlara çıkıldığı gündür.

Pandemi mevcut eşitsizlikleri derinleştirdi

Pandemi tüm dünyada mevcut eşitsizlikleri daha derinleştirdi ve görünür kıldı. Bu nedenle de bu 1 Mayıs’ta, işçi sınıfı ve emekçilerin ama onların da içinde kadınların, alanlara daha kitlesel çıkmak için gerekçeleri çok fazla.  Sağlık, bakım ve temizlik sektörlerinde, alış – veriş merkezlerinde en fazla kadınlar (özellikle göçmen ve mülteci kadınlar) yer aldığından, pandemi ile en önde mücadele edenler de onlardı.  Bu süreçte kadının ev içi emeğine duyulan ihtiyaç arttığı için görünmeyen emek ikiye, üçe katlandı. En ağır ve toplumu ayakta tutan işleri yapan kadınlardı ama hızla yoksullaşanlar da onlardı. Çünkü bu sistemde kadın emeği görünmeyen, değersiz, ucuz emektir. Kadının toplumsal statüsü ve ortalamanın altında ekonomik ücret bu sistemin yapısal sorunu olup, dünyanın bütün coğrafyalarında hakimdir. Bu nedenle de emeklilikte de kadın yoksulluğu giderek büyümekte. Örneğin Almanya’da kadınlar, erkek meslektaşlarına kıyasla 2021 de 66 gün ücretsiz çalışırken, bu süre Avusturya’da 52 gün olarak belirlendi. Covid-19 pandemisinin, çalışma hayatında cinsiyet eşitliği için kaydedilen ilerlemeyi en az beş yıl geriye attığı düşünülmekte.

Savaş  Önce Kadınları ve Çocukları Vurur

Emperyalistlerin savaş ve işgal politikalarıyla ezilen halklara dönük zulüm ve sömürüsü artarak devam ederken; bu saldırganlıktan en çok Kadın, ve çocuklar zarar görmeye devam ediyor.

Her emperyalist savaşta halkın payına düşen ölüm, sefalet, açlık, zorunlu göç iken, kadınlar için bütün bunlara birde taciz, tecavüz eklenir. Emperyalistlerin savaş ve işgal saldırısı, yağma ve talanı sadece toprak özgülünde değil, kadın bedenine yönelik de özel bir savaş politikası üretmektedir. Her emperyalist savaşta olduğu gibi bugün de bir kez daha Ukraynalı kadınlar askerlerin taciz ve tecavüzlerine maruz kalıyor. Bir kez daha kendilerinin ve çocuklarının yaşamları, gelecekleri için göç yollarına düşüyorlar. Tüm yaşantılarını, anılarını geride bırakmak zorunda kalan ve savaş esnasında aileleriyle bağları kopan kadınlar, göç yollarında ve göç ettikleri ülkelerde karşı karşıya kaldıkları çaresizlikle başa çıkmanın yollarını arıyorlar.

Emperyalist savaş haydutları Ortadoğu’yu kana boğduktan sonra, yaratığı  Ukrayna  işgal saldırı karşısında timsah gözyaşlarını dökerken, ikiyüzlülükleri, Dünya’nın diğer bölgelerinde yaşanan savaşları görmezden gelirler.  Emperyalist barbarların Ukrayna üzerinden yürüttükleri Pazar paylaşımı dalaşına girmişken ve karşılıklı birbirini savaş suçu işlediğini söylerken, Irak Kürdistanına saldıran, kimyasal silah kullanan,  savaş suçu ustası olan faşist Erdoğana, kullanım tarihi geçmemiş ki , hiç söz etmezler. Üstelik NATO AB ABD her fırsata silah mühimmatıyla destekleyerek Kürt halkının ve Ortadoğu halkların katledilmesinin ortaklarıdır.

Göçmen politikalarında tüm dünya, Ukrayna halkına görünümde, gösterdiği doğru ve doğal olan hassasiyetini, Suriye Afganistan, Afrika, Kürdistan ve tüm diğer göçmenlere gösterilmelidir. Fakat bu politikalarında da ırkçı  faşist uygulamaları bariz görülmektedir.

Pandemi ve savaş; ekonomik krizi derinleştirdi

Bu yıl gerek pandeminin etkileri gerekse de Ukrayna işgal saldırısıyla kaynaklı, bütün Avrupa ülkelerinde enflasyon son 40 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Örneğin Almanya’da, pandeminin ilk yılı 2020’de enflasyon %0,7 olarak kayıtlara geçerken, 2022’nin Mart ayında yüzde 7,3’e yükseldi. Bu veriler,  Avusturya’da 5,5, Fransa’da %4,5 olarak açıklandı.

Kadınlar, Bu 1 Mayıs’a Daha Kitlesel Katılacaklar

Emperyalist sömürünün yükselişe geçtiği, savaş ve işgal politikalarıyla ezilenlere dönük saldırıların arttığı, her alanda sömürünün katlandığı, ekonomik kriz ve yoksulluğun her geçen gün arttığı, patriarkal devlet şiddetinin yaşam alanlarımızda bizleri daha fazla tehdit etmeye devam ettiği bir dönemde karşılıyoruz 1 Mayıs’ı.

Bu yıl 1 Mayıs’ta, dünyanın bütün coğrafyalarında, kadınların alanları daha kitlesel doldurmaları için nedenleri çok daha fazla. Yeni Kadın olarak, yerli/ göçmen anti faşist, anti emperyalist bütün kadınları; emperyalist paylaşım savaşlarına, sömürüye, hak gasplarına, yoksulluğa, ücret eşitsizliğine, ırkçılığa, kadına yönelik şiddet ve katliamlara, patriarkaya karşı, 1 Mayıs’ta alanlara, örgütlü kadın mücadelemizi büyütmeye çağırıyoruz.

Yaşasın 1 Mayıs! 

Yaşasın Enternasyonel Kadın Mücadelemiz !

Bildiri: Yeni Kadın 1 Mayis bildirisi