Home , Haberler , YENİ KADIN; 14. DÖNEM MYK 1. TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ.

YENİ KADIN; 14. DÖNEM MYK 1. TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ.

„MİLİTARİZM VE TOPLUMSAL CİNSİYET“ perspektif tartışmaları ile Şubat ayında gerçekleştirilen 14. Kongre’de seçilen yeni dönem Merkezi Yönetim Kurulu 1. Toplantısı için bir araya geldi.

1 – 2  Nisan tarihinde Frankfurt’ta bir araya gelen Merkezi Yönetim Kurulu, 14. Kongre iradesinin belirlediği görevler doğrultusunda ele aldıkları ilk toplantılarında zengin bir gündem eşliğinde uzun tartışmalar sonucu birçok kararlar aldıklarını açıkladılar. 

  • Yeni görev dağılımı ve geçmiş sürecin değerlendirmesinin yanında, önümüzdeki sürece dair yeni çalışmalarla küçük ve mütevazi adımlar attıklarını belirttiler. MYK ve Denetim kurulu bileşenleri ile Enternasyonal çalışmalar yürütecek bir komite ve gelişmelere daha hızlı müdahale edecek, ajitasyon ve propaganda çalışmalarını hızlandıracak ve yayın çalışmasını besleyecek Yeni Kadın Haber ve Basın Yayın Komitesi olmak üzere iki ayrı komite kurdu.
  • İlk olarak 14. dönemin siyasal perspektifi olan “Militarizm ve Toplumsal Cinsiyet” konusunun, daha iyi kavranarak ileriye taşınıp bir sonraki kongreye kadar nitelikli çalışmalar örgütlemek hedefiyle, konuya ilişkin bir eğitim kampı yapacağını açıkladı. Kongrede gelen önerilerden birisi de, Militarizmin faaliyet yürüttüğümüz her bir ülkedeki yansımasının araştırılması idi. Bu amaç doğrultusunda Almanya, İsviçre, Avusturya’da araştırma yapmak üzere görev dağılımı yapıldı. Haziran ayında Almanya da “Militarizm ve  Toplumsal cinsiyet” konulu bir eğitim kampı gerçekleştirme kararı alındı. 
  • Türkiye de referandum çalışmaları, 15 Nisan operasyonunun 2. Yıl dönümü için neler yapılabileceği, Türkiye hapishanelerinde açlık grevleri üzerinden uzun tartışmaların yanı sıra YDG nin 5 Mayıs da Münih mahkeme önündeki eylemine Yeni Kadın olarak katılma kararı alındı.
  • Proleteryanın bayramı 1 Mayıs’ta, faaliyetimizin olduğu her alanda kadınları Yeni Kadın saflarında bayrak, flama ve dövizleri ile kadın renginde ve duyarlılığında  coşkulu 1 Mayıs kutlanması… 
  • YDG içinde kadın sorununu bilince çıkartma ve farkındalılığı yükseltme hedefiyle, Genç Kadın çalışmaları başlatma doğrultusunda YDG MYK’sı içinde atılan adımları, Yeni Kadın MYK’sı ile ortaklaştırma isteği coşkuyla selamlandı ve bir yol haritası çıkartmak hedefiyle görüşme kararı alındı…
  • Bu yıl 100 yaşına girecek olan 1917 Ekim devrimi, tıpkı 100 yıl önce olduğu gibi bugün hala  tüm dünyanın işçi ve emekçilerinin, ezilenlerin ama hele de kadınların kurtuluşa giden yolunu aydınlatmaya devam ediyor. Yeni Kadın olarak, 17 Ekim Devrimini ATİK bileşeni tüm kurumlarla yapılacak çalışmalarda yer alarak kadın cephesinden selamlama kararı alındı.
  • Emperyalistlerin dünya ezilen halklarına yönelik saldırı politikalarının planlandığı G 20 zirve toplantısı bu yıl  8 – 9 Temmuz’da Hamburg’ta gerçekleştirilecek. Emperyalizmin saldırılarına karşı anti emeperyalist mücadelede önemli bir karşı çıkış olan G20 Protestolarına güçlü katılmanın da karar altına alındığı gündemde bu konunun nasıl ele alınabileceği üzerinde yoğun tartışmalar yürütüldü.
  • Örgütlülüğümüzün çok zayıf olduğu Hollanda ve Fransa’da örgütlenme çalışmalarını nasıl başlatılacağı de yoğun bir şekilde tartışıldı ve görevlendirme yapıldı.
  • Emperyalistlerin Ortadoğu’yu kan gölüne çevirmelerinin sonucu olarak, son iki yıldır Avrupa’da yaşanan yoğun göç akınında Avrupa ülkelerinde kaydı yapılmış 10.000 in üzerinde mülteci çocuğun kayıp olduğu göçmenler dairesi tarafından açıklandığı hepimizin bilgisi dahilinde. Yeni Kadın olarak bu çocukların akıbetini sorabilmek için ne yapılabilineceği de tartışılan gündemler arasında idi. Bu konuda da belli kurumlardan resmi bilgiler toplamak için bir arkadaş görevlendirildi ve bu konuda kimlerden yardım talep edilebilineceği konuşuldu ve bazı kararlar alındı.
  • İçe dönük dar eğitim çalışmalarının yanı sıra daha geniş tutulacak eğitim çalışmalarının örgütlenmesi üzerine de tartışmalar yürütüldü ve eğitim kampları kararları alındı.
Böylece yoğun gündemlerle gerçekleştirilen 1. Toplantı coşkulu bir şekilde sona erdi.