Home , ATİK , YDG – TERÖRÜNÜZLE BİZİ YILDIRAMADINIZ, YILDIRAMAYACAKSINIZ!

YDG – TERÖRÜNÜZLE BİZİ YILDIRAMADINIZ, YILDIRAMAYACAKSINIZ!

YDG_Logo

15 Nisan günü, Almanya ve İsviçre’den ATİK ve Yeni Kadın üye ve yöneticilerimizden oluşan 8 kişiye özel

TİM (GSG 9) tarafından bir operasyon gerçekleştirilidi. Almanya’da özel TİM eşliğindeki Bundeskriminalamt

(BKA), üye ve yöneticilerimizin evlerinin camlarını ve kapılarını kırarak baskın gerçekleştirdi. Baskın

esnasında evlerde bulunan birçok dijital materyallere el konuldu. Özellikle Almanya’da göz altına alınan 7

kişiye TKP/ML üyeliğinden, “129a” ve “129b” yani ‘‘terör örgütüne üyelikten” dava açılmıştır.

Yoldaşlarımızın evlerinin basılması ve tutuklanma şekilleri, polis terörürünü bize bir kez daha göstermiş,

demokratik alanda çalışmalarını sürdüren konfederasyonumuz ATİK ve YDG ile Yeni Kadın çalışmalarımızın

emperyalistlerce ne denli korku yarattığını ortaya koymuştur!

1970’lerden günümüze kadar ATİK, Avrupa çapında göçmenlerin sesi olmuş; anti-faşist, anti-emperyalist

çalışmada her daim tavrını net ortaya koymuştur. Faşist T.C. devletinin uyguladığı imha ve inkar

politikalarına karşı her zaman tavrını belirlemiş, halkların kardeşliği noktasında her zaman örnek bir duruş

sergilemiştir.

Devlet ve yasaları, ATİK’in yürüttüğü anti-faşist mücadeleleri suç olarak sayarken, BRD İstihbarat

Teşkilatları, neo-nazi oluşumlarıyla beraber onlarca insanı öldürmüş, cinayetler faili meçhul kalmıştır.

2003 yılı koalisyonunda yasalaştırılan “129b” yasasında, Almanya dışı yapılan faaliyetler ve Alman yasasına

göre suç olarak görünmeyen faaliyetler bu yasayla suç olarak görülmeye başlamıştır. Koordineli çalışan

Alman polisi ve TC devleti tutuklamalar ve sürgünlere başlamıştır.

Yeni Demokratik Gençlik olarak, bu saldırıların bizleri yıldırmayacağını; aksine anti-faşist, anti-emperyalist

çalışmamıza daha fazla sarılacağımızı, bulunduğumuz her alanda meşru hakkımızı kullanarak emperyalizmi

ve faşizmi teşhir edeceğimizi ve yoldaşlarımızla dayanışma içerisinde olacağımızı BİR KEZ DAHA İLAN

EDİYORUZ!

Konfederasyonumuza karşı geliştirilen bu operasyonu lanetlerken, tüm devrimci-demokrat kurumları ve

kamuoyunu kurumumuzu sahiplenmeye çağırıyoruz!

YOLDAŞLARIMIZA ÖZGÜRLÜK!

129, 129a, 129b YASALARI DERHAL KALDIRILSIN!

GÖZALTILAR, TUTUKLAMALAR, BASKILAR BİZİ YILDIRAMAZ!

KAHROLSUN EMPERYALİZM, FAŞİZM VE HER TÜRDEN GERİCİLİK!

YAŞASIN ÖRGÜTLÜ ANTİ-FAŞİST, ANTİ-EMPERYALİST MÜCADELEMİZ!

YAŞASIN DEVRİMCİ DAYANIŞMA!

Yeni Demokratik Gençlik

scroll to top