Home , Haberler , YDG: 'Durma! Susma! Göz Yumma!'

YDG: 'Durma! Susma! Göz Yumma!'

ydglogoTÜRKİYE | 12 – 01 – 2009 | Yeni Demokrat Gençlik yazili bir açıklamayla, siyonist İsrail’in Filistin halkı üzerinde uguladığı katliyamlarına sessiz kalınmaması gerektiğini vurguladı. Halk gençliğinin anti-emperyalist örgütü olan Yeni Demokrat Gençlik saflarında örgütlenerek işgalcilerden, katliamcılardan, sömürücülerden hesap sorulması gerektiği dile getirilen açıklamanın yanı sıra, YDG tarafından Meclis Başkanlığına sunulmak üzere protesto imza kampanyası örgütleniyor.

Açıklamanın tam metni ise şöyle;
İsrail’in Aralık ayının son günlerinde başlayarak devam eden Filistin halkına yönelik katliam harekâtlarından birisine daha tanık oluyoruz. Emperyalist devletlerin ve onların uşaklarının sessiz kalarak destek sunduğu bu katliam, sözde, İsrail Devletinin kendisini koruma girişimi olarak lanse edilmeye çalışılmaktadır. İsrail Devletinin kendisini „koruma“ (!) girişimi sonucu yüzlerce çocuk, bebek, kadın, erkek Filistinli katledilmiştir. Kurulduğu günden bu yana işgalci, katliamcı yönüyle öne çıkan İsrail Devletinin gerçekleştirdiği saldırılar, soykırımdan başka bir şey değildir. Gelişmiş silahlarıyla ve binlerce, on binlerce askeriyle yıllardır İsrail’in sürdürdüğü katliama karşı Filistin halkının verdiği direnişle dayanışma için alanlara çıkmalı, sesimizi yükseltmeliyiz.

İsrail’in gerçekleştirdiği bu katliama karşı salt „kınama“ açıklamaları yapan devletlerle İsrail’in gerçekleştirdiği katliamı meşru görenler arasında hiçbir fark yoktur. Parlamento binalarında, basın karşısında ya da telefon konuşmalarıyla İsrail’i „kınayan“ başta TC olmak üzere birçok devletin „acil ateşkes“ çağrıları, göz boyama, kamuoyunu aldatma dışında bir anlam ifade etmemektedir.

Bugün hâlâ Filistin halkını katleden İsrail askerleri Türkiye’de eğitim görmekte, Türkiye hâlâ İsrail’in Filistin halkını katletmek için kullandığı silahları satın almaktadır. Katil İsrail Devletiyle sürdürülen anlaşmalar, ikili işbirliği görüşmeleri, Türkiye’deki MOSSAD faaliyetlerine göz yumulması gibi gerçeklere rağmen, „sert kınama“ açıklamaları yapmanın bir samimiyeti olabilir mi?

İsrail’in gerçekleştirdiği katliamın ilk gününden bu yana Türkiye halkının verdiği yanıt nettir. Halkımızın büyük bir öfkeyle İsrail Devletini protesto etmesi biz halk gençliğini heyecanlandırmaktadır. Haksızlıklara, katliamlara karşı halkımızın duyarlılığını gösteren bu tepkinin daha da büyütülerek gösterilmesi gerekmektedir.

Siyonist İsrail Devletinin Filistin halkını aşağılayarak, çoluk çocuk demeden katletmesine göz yuman emperyalist devletlerin ve bu devletlerin uşaklığını yapanların da halkımız tarafından lanetlendiğini biliyoruz. Yaşanan katliama rağmen Refah Sınır kapısını açmayan Mısır Devleti, İsrail ile açık-gizli anlaşmalarını devam ettiren TC, İsrail’in katliamını açıktan destekleyen ABD emperyalizmi, görmezden gelen AB’li emperyalistler ve tüm diğerleri icraatlarıyla esasta katliama ortak olmaktadır.

Bugün Filistin’de, Irak’ta, Afganistan’da ve dünyanın başka coğrafyalarında emperyalistlerin ve güdümündeki devletlerin gerçekleştirdikleri katliamlara karşı tepkimizi sürekli kılmak için örgütlenmekten başka çıkar yolumuz yoktur. Emperyalizm, kendi yarattığı krizin faturasını tüm dünyada halklara çıkarmaktadır. Özellikle ülkemizde ve Ortadoğu’da yoksulluğun, işsizliğin, yaşadığımız sefaletin ve gerçekleştirilen katliamların sorumlusu olan emperyalizme karşı anti-emperyalist öfkenin daha da büyütülmesi zorunludur.

Halk gençliğinin anti-emperyalist örgütü olan Yeni Demokrat Gençlik saflarında örgütlenerek işgalcilerden, katliamcılardan, sömürücülerden hesap soralım.

Katil İsrail Filistin’den Defol!
Filistin Halkı Yalnız Değildir!
Örgütlenelim, Hesap Soralım!