Home , Avrupa , Viyana“da Neo-Nazi Saldırısına karşı çoşkulu Miting yapıldı

Viyana“da Neo-Nazi Saldırısına karşı çoşkulu Miting yapıldı

DSC_0012VİYANA | 28 – 10 – 2013 |  ATİGF (Avusturya Türkiyeli İşçi ve Gençlik Federasyonu)na bağlı Türkiyeli İşçiler Derneği 27 Ekim saat 13.30 sıralarında  Neo-Naziler tarafından basılmak istenmişti. Fakat  Dernekte KOMİNTERN’in İşçi Odaları ve Sendikal, İşi Yerlerine temsilciliklerine ilişkin eğitim çalışması yapılıyordu.  Neo-Naziler içeri girememiş ve içerde bulunanların durumu fark etmeleriyle birlikte Neo-Nazilere Müdahale edilmişti.

Bu ırkçı Faşist saldırı Avusturya Görsel ve yazısal Medyasında çok büyük bir ilgi gördü. Avusturya’nın ORF 1 ve ORF 2 de olaya ilişkin Basın açıklamaları ve haberler yayınlandı. Yine tüm gazeteler bu saldır hakkında yayınlarını yapıyorlar. Medyanın Neo-nazi saldırısını yaygın işlemesi Kamuoyunda ciddi bir ilgi uyandırdı.

Saldırıya uğrayan ATİGF  ve KOMİNTERN’in bu konuda Basın ayağını iyi kullanarak geniş kesimlerin gündemine sokmayı başardı. Önümüzdeki süreçte de yapılacak eylem planları ve önemli Programlar hakkında Kamuoyuna da bilgi verilecektir.

ATİGF ve KOmintern 28 Ekim saat 17.00 Viktor Adler Platz da yaptığı Mitinge geniş kesimler katıldı. Saat 17.00 başlayan Mitinge yaklaşık olarak 1000 kişi katılmıştı. Yerli ve Göçmen Çeşitli Demokratik Kitle örgütleri dışında, Yeşiller Milletvekilleri Alev Korun, eyalet Milletvekili Şenol Akkılıc, çeşitli Partilerin Belediye Meclis üyeleri Mitinge katılım sağlayarak konuşma yaptılar. Yine Tirolda yeni seçilen Yeşiller Partisi milletvekili Aygün Berivan Arslan da destek için Viyanaya geldi. Trenin gecikmesinde kaynaklı Mitingin bitiminde Derneğe gelen Aygün Berivan Arslan saldırıyı nefretle kınadığını ve ATİGF yanında olduğunu belirti. Faşizme ve Irkcılığı karşı sürekli bir mücadelenin gerektiğini kendi Face book sayfasındada yayınDSC_0003ladı.

Mitingde Moderatörlüğü Aykut Nadir yaptı.  Aykut nadir bu saldırıların bilinçli ve hedefli olduğunu belirti. Fakat ATİGF yani Demokrasi kalesini bu saldırılar hedeflerinde engeleyemeyecektır.

İlk konuşmayı Komintern temsilcisi Selma Schact yaptı. Demokrasi mücadelesinde vazgeçmeyeceklerin ve bizi saldırılar daha da kenetleştireceğini belirti.  Bu saldırıların sosyal-Ekonomik arka zemin olduğu, iktidar ve Irkçı Faşist Partilerin sürekli kriz politikalarını Göçmenler yaratıyormuş gibi davranmaları; ırkçı saldırıları daha da güçlendıriyor  dedi. Fakat bizim yolumuzdan döndüremeyeceklerini, özürlük-demokrasi mücadelesin de daha da bilinçlendirecek. Bu saldırı tüm Demokratik ve Anti-Faşist kesimlere yönelik olduğunu vurguladı. Bu Faşizmin yeni bir kalitesi ve Avrupa da geldiği durumdur. Almanya, Macaristan, Yunanistan ve bir çok yerde Irkçıların yaptıklarını hepimiz biliyoruz. Her zaman ve her yerde Demokrasi mücadelesine sarılmaktan ve mücadele etmekten başka yolumuz yok.

DSC_0039Yeşiller Milletvekilli Alev Korun bu saldırıların ilk olmadığı,  bu alanlarda daha fazla olmalı, demokrasi, eşit haklar ve birlikte yaşamamız için bu gereklidir. Demokrasi güçlerinin ve anti Faşistlerin  birlikte verilecek mücadeleyle saldırılar bertaraf edilir. Herkesin Eşit Haklar temelinde birlikte yaşayabileceği fakat Irkçı ve Faşist düşüncelerin her yerde ayrımcı ve ötekileştirici olduğunu belirti. Saldırının basit bir Kriminal saldırı olmadığı Politik ve arkasında Faşist güçlerin ve partilerin olduğunu söyledi. Göçmenlerin kendilerini savunma haklarının olduğunu ve karşı duruş sergileme hakkı var. Biz bu saldırıları tanıyoruz ve sabrımızı denemesinler. Birlikte dayanışma içinde, omuz omuza mücadeleye devam edeceğiz. Birlik ve dayanışma bizi güçlendirir dedi. Faşistlere ve Irkçılara yer yok diyerek konuşmasını bitirdi.

ATİGF ve ATİK adına konuşan İsmail ise bu saldırının hedef gösterilerek yapıldığını söyledi. Böyle bir günde yanımızda olmanız bizi onurlandırdı ve güçlendirdi diyerek konuşmasına başladı.  Ayrımcı ve ötekileştirici politikaları tanıyoruz dedi.  Emek cephesindeki yoğunlaşma çalışmamız esnasında saldırının gerçekleşmesi tesadüf değidir diyerek konuşmasını sürdürdü. Gücünü emekten ve Halkların kardeşliğinde alan ATİGF e saldır basit ele alamayiz. Bu saldırıya karşı örgütleme mücadelemizi daha da yükselteceğiz dedi. ATİGF’in bir Demokrasi kalesi olduğunu, anti  faşist ve anti Emperyalist mücadelenin Viyana da Merkezi olduğunu vurguladı. Biz şimdiye kadar Demokrasi mücadelesin de asla doğru gördüğümüz politik tutumda vazgeçmeyeceğimizi belirtiyoruz. ATİGF bu Faşist saldırılarla korkutulamayacak ve daha da kenetleşeceğiz dedi. Faşistlerin İşçilerin birliğine ve halkların kardeşliğine karşı ayrıştırıcı olduğunu vurguladı. Viyana da tüm kesimler tarafında saygı duyulan Federasyonumuzun politik mücadelesini kimse durdurulmayacak. Derneğimiz yapılan bu saldırıyı nefretle kılıyor, önümüzdeki süreçte çeşitli eylemlerle Demokrasi mücadelesine güçlendireceğiz diyerek konuşmasını bitirdi.

Daha sonra Komintern de saldırıda yaralanan Rudi konuşma yaparak olayın nasıl geliştiğini anlattı.  Saldırıyı yapanların özel giyindiklerini ve ellerinde kesici ve delici aletlerin olduğunu belirti. Kendisinin kapıda saldırganlarla karşılaşmasıyla dövüldüğünü, yere yığıldığını ve toplantıda olanların müdahale etmeleriyle, saldırganların kaçtığını belirti.

Çeşitli Partilerin 10. Viyana Belediye Meclis üyelerinin de katıldığı Mitingde kısa  konuşmalar yaparak saldırıyı kınadılar.  Faşizme karşı birlikte Demokrasi mücadelesinin önemine vurgu yapıldı. Parlamento da ki Faşist Partilerin Irkçılığı daha da  güçlendirdiğini belirten konuşmacılar, saldırıyı nefretle kınadıklarını belirtiler.

Daha sonra eyalet Milletvekili Şenol Akkılıc bir konuşma yaptı. Saldırının kendisine yapıldığını hissediyorum dedi. Anti faşist mücadelenin Viyana da ki öncüsüne yapılan bu saldırı tabi ki politik olduğunu belirti. Birlikte mücadele etmeliyiz. Avrupa da Irkçılık zaten alarm durumunda. Avrupa’nın sınırlarındaki ırkçı saldırılar, ayrıştırıcı politikalar ciddiye alınmalı.  Farklı etnik kimliklere yönelik bu saldırılar yeni değil, gelişmiş durumda. Avusturya da Partilerin Irkçı söylemlerde bulunmaları ve Irkçılığı körüklemeleri bu politikalarda beslenmelerini görmek gerekiyor. Bunun içinde aktif katılım ve birlikte mücadele önemlidir. Bu bir başlangıç. Bunu güçlendirmeliyiz. Yaşasın Halkların kardeşliği ve birlikte yaşamı ve  dayanışmaları.

İlerleyen saatlerde ise Yerli ve Göçmen Demokratik kitle örgütleri kısa konuşmalarını ve Mesajlarını sundular. Türkiyeli ve Avusturyalı sol ve Sosyalist örgütler Mitingde desteklerini sundular.

Mitingin bitmesinden sonra  ise Dernek lokalinde buluşuldu. Kitleyle açık toplantı yapıldı. Bir çok kurum temsilcisinin de katıldığı toplantı da önümüzdeki süreçte mücadelenin yöntemleri üzerinde tartışmalar ve düşünceler sunuldu.

ATİGF ve KOMİNTERN önümüzdeki günlerde bu mücadeleyi daha çok kitlelerin gündemlerine sokmaya çalışacaklarını ve daha da kenetleneceğimizi belirtiler.

Medya ve Basının da ilgi gösterdiği Miting de çeşitli Televizyon ve Gazeteler hazır bulundu.