Anasayfa , ATİGF , Viyana’da Hüseyin Şimşek’e yapılan saldırıya ilişkin!

Viyana’da Hüseyin Şimşek’e yapılan saldırıya ilişkin!

WIEN-DEMONSTRATION-GEGEN-DEN-WKR-BALLBasına ve Kamuoyuna:

İşçiler, Emekçiler;

Avusturya’da son bir yıldır gerçekleştirilen anti-fasist yürüyüşler ve etkinliklere devlet güçlerinin ciddi saldırıları gerçekleşmekte, eylemler provake edilmekte, insanlar yaralanmakta göz altına alınmakta “terörize” edilmektedir.

Irkçı ve faşist örgütlerin gerçekleştirdikleri eylemlere, Avrupa’da geliştirilen ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı mücadele eden anti-faşist kurumlar polisin hedefi durumuna gelmiştir. Demokrasi ve düşünce özgürlüğüyle hiç bir alakası olmayan bu ırkçı örgütlenmelere ve faşist ideolojiye kol kanat geren bu zihniyetin demokrasiden ne anladığı da meçhuldür. Faşizim ve ırkçılık bir düşünce özgürlüğü değil insanlık suçudur. Faşizmin Avrupa’da yaşanan deneyimleri ya unutulmuş, ya da bilinçli olarak yeniden hortlatılmaya çalışılmaktadır.

Faşist propaganda ve ırkçılık Avrupa’da hızla yayılmakta ve tehlikeli boyutlar almaktadır. Avrupa’nın bir çok ülkesinde ırkçı faşist örgütler azınlıkları göçmenleri tehdit eder duruma gelmiş bulunmaktadırlar.  Sokaklarda açık propaganda ve gösteriler gerçekleştirilmekte ırkçı  saldırılar ve kundaklamalar süreklileşmektedir.  Avusturya’da son bir yıldır faşist ve ırkçı örgütlerin propaganda merkezine dönüşmüş bulunmaktadır. Burschenschafter ve Identitere Akademiker vs.. gibi faşist gruplar son iki yıldır Viyana merkezli bir örgütlenme çalışması yürütmektedirler. 24 Ocak 2014’te gerçekleştirilen WKR Ball protesto eylemlerinden bugüne artarak gelişen bir saldırganlık ve polis şiddeti yaşanmaktadır. Eylemler ve etkinlikler provake edilmekte, saldırılarda  insanlar yaralanmakta ve tutuklanmaktadır.

En son olarak 04-06-2014 tarihinde Viyana’da gerçekleşen eylemde, eylem dağıldıktan sonra Hüseyin Şimşek adlı arkadaşımız polis tarafından Viyana metrosunda darp edilerek gözaltına alınmıştır. Polisin saldırısı sonucu yaralanan arkadaşımız sürüklenerek gözaltına alınmış ve tedavisi de engellenmeye çalışılmıştır.

Benzeri bir durum gene 17 Mayıs 2014’te gerçekleşen protesto yürüyüşünde olmuştur. Gene arkadaşımız olan Elisabeth Şahin; 16 yaşındaki kızına saldıran polislere engel olmak istemiş, polis herkesin gözünün önünde ve arkadaşımızın çığlıklarını duyarken ayağını kırmış, arkadaşımız tüm gece boyunca geçirdiği ameliyattan sonra ayağına platin takılarak tedavi edilebilmiştir.

Avusturya  devleti başta olmak üzere hükümet ve parlemento partilerinin polisin bu artan şiddetine karşı tutumu suskunluğa boğulmak ya da destek sunmaktır. Görünen şey açıktır, Avusturya devleti bizzat ırkçıları ve ırkçı örgütlenmeleri desteklemekte, onlara karşı çıkan hiçbir sese tahammül gösterememekte ve bunun için yalan soruşturmalara başvurarak işkenceli gözaltılar uygulamaktadır.

Buradan ATİGF olarak tekrardan altını çiziyoruz; Neo-Nazi’lerinizin, Burschenschaft’larınızın ve benzeri ırkçı örgütlerinizin sokakta olduğu her an bizlerde sokakta olacağız. Ne baskılarınız ne de yalan soruşturmalarınız Avusturya’da yerlisi ve göçmeniyle el ele gelişen anti-faşist mücadeleyi ve ırkçılık karşıtlığını bastıramayacaktır. Halen polis tarafından tutulan arkadaşımız Hüseyin Şimşek serbest bırakılmadan hergün eylemlerimize devam edeceğiz. Sokakta kimden nasıl yetkiler aldığı açıklanmayan polisin terörü devam ettiği sürece bizler; anti-faşist kurum ve insanlar sokaklarda olacağız, el birliği yaparak bölmeye çalıştığınız ve ırkçı şekilde kutuplaştırmaya çalıştığınız halkı ve işçileri gene birleştiriyor olacağız.

–          Hüseyin Şimşek Serbest bırakılsın!

–          Irkçı ve faşist örgütlenmeler derhal yasaklansın!

–          Polisin insanlık dışı her türden yetkisi kısıtlansın, halka saldırı için kullanılan her türden birim fesh edilsin!

–          Faşistler ve faşist saldırılarda bulunan polis ve kişiler derhal yargılansın!