Home , APP , UPOTUDAK: Politik Tutsaklar İçin Mücadele, Sosyal Kurtuluş İçin Mücadeledir!

UPOTUDAK: Politik Tutsaklar İçin Mücadele, Sosyal Kurtuluş İçin Mücadeledir!

HABER MERKEZİ | 17.03.2021 | 18 Mart dünya politik tutsaklar ile dayanışma gününde UPOTUDAK (Uluslararası Politik Tutsaklarla Dayanışma Komitesi) bir açıklama yayınladı:

18 Mart Uluslararası Politik Tutsaklar Günü
Politik Tutsaklar İçin Mücadele, Sosyal Kurtuluş İçin Mücadeledir!

Bugün 18 Mart, Uluslararası Politik Tutsaklar Günü! Bugün 18 Mart, Özgürlük Mahkûmlarının temel insani ve özlük hakları
için mücadele günü! Bugün 18 Mart, Politik Tutsaklar için uluslararası mücadele ve dayanışma günü! Özgürlük Mahkumları
Politik Tutsaklar için mücadele, kendi temel haklarımız ve özgürlüklerimiz, kısacası sosyal ve siyasal kurtuluşumuz için
mücadeledir. Çünkü onların hepsi bunlar için savaşım vermiş, bunun için direniş örgütlemiş ve bunun için tutsak düşmüştür.
Bu yıl, aynı zamanda Paris Komünü Devrimi’nin (1871) 150. yıldönümüdür! Paris Kömünü, Dünya proletaryasının ilk meşru
ayaklanması, modern zamanların ilk işçi devrimidir. Paris Komünü, işçi sınıfı öncülüğünde halkın eşit, özgür ve paylaşımcı bir
toplum uğruna ilk sosyal devrimidir. Paris Komünü, sosyalizm uğruna çakılmış ilk devrimci işçi kıvılcımıdır. Paris Komünü,
barakaların saraylara karşı ilk isyan ateşidir! Paris Komünü, işçi ve aydınlanmış halk kitlelerinin siyasal örgütlenmiş ilk birleşik
sosyal kurtuluş mücadelesidir. Mücadelenin kızgın kor ateşinin tam ortasında isyana duranların ve onların ardıllarının da
aktardığı gibi Paris Komünü müthiş deneyimlerle doludur. Olumlu ve olumsuz bütün deneyimlerinden Dünya işçi sınıfının, emekçi
halk kitlelerinin bugün dahi öğrenebileceği önemli tecrübeler vardır. Bu tarihsel örnek devrim, ne var ki, dışardan örgütlenen kanlı
şiddete sadece 72 gün dayanabilmiş ve burjuva karşı devrimin kanlı şiddeti sonucu on binlerce insan katledilmiş veya tutsak
alınmıştır. Tarihsel kaynaklar, en az 13 bin 700 direnişçi insanın tutsak alınarak dönemin yeni saray rejimi tarafından uzun süreli
politik baskıya, takibata, hak ihlaline ve işkenceye maruz kaldığını belgelemektedir.

1922 yılında, Almanya’da kurulan Kızıl Yardım (Rote Hilfe) örgütü, kuruluş kongresinden 1 yıl sonra 1923 yılında katledilen ve
tutsak alınarak baskılanan on binlerce Paris Komünü direnişçilerine ve tutsaklarına atfen her yılın 18 Mart’ı Uluslararası Politik
Tutsaklar Günü olarak ilan etmiştir. Ogün bugündür eşitlik, özgürlük, bağımsızlık ve sosyal kurtuluş mücadeleleri içinde tutsak
alınan direnişçilerin özlük hakları uğruna mücadele gelenek olmuştur. Ogün bugündür bu mücadele; enternasyonal dayanışmacı
ve birleşik bir karakter kazanmıştır. Ogün bugündür, 18 Mart, yerküremizin birçok yerinde Özgürlük Mahkûmlarının temel hak ve
özgürlükleri doğrultusunda; özgün bir mücadele gününe kavuşmuştur. Dolayısıyla, özellikle 18 Mart günü dünya çapında öne
çıkan siyasal gündem, politik tutsaklar için birleşik mücadele ve birleşik dayanışmadır.

Dünyanın birçok yerinde emperyalist güçlerin dünya işçi sınıfına ve halklara karşı baskıcı, sömürücü ve sosyal yıkımcı
politikaları sürgit devam etmektedir. Özellikle demokrat, ilerici, özgürlükçü, devrimci ve sosyalist hareketlere veya bireylere karşı
gerici, burjuva milliyetçi ve faşist egemen güçler, çok kapsamlı takibat, tutuklama, baskılama ve yargılama politikaları devreye
koymaktalar. Egemen gerici güçler sömürüsüz, baskısız, savaşsız başka bir dünya ve yeniden sosyal devrimler isteyen halk
güçlerine karşı yine birleşerek saldırmaktalar. O halde biz de bugün veya her mücadele günü tüm güçlerimizi birleştirmeli, birleşik
sosyal ve siyasal kurutuluş mücadelelerinin büyütmeliyiz. Hindistan, Çin, Rusya, Türkiye, İsrail, İran, Mısır, Macaristan, Polonya,
Filipinler, Meksika, Kolombiya, Brezilya, Peru gibi başlıca ülkelerde yüzbinlerce solcu, bağımsızlıkçı ve devrimci politik tutsak
vardır. Bu tutsaklar işkence, tecavüz, taciz, kötü muamele, hak gaspı gibi insanlık dışı uygulamalara maruz kalmaktalar. Bu
insanların temel hak ve özgürlükleri hunharca reddedilmekte, binlercesi çok yönlü işkenceye ve kötü muameleye maruz
kalmaktadır. ABD ve Avrupa Birliği Ülkelerinde devreye konulan Anti-Terör yasaları bu ülkelerde politik tutsakların sayısını sürekli
yükseltmektedir. AB ülkelerinden Almanya’da gündemde birçok eyalette resmileşen ‘Yeni Güvenlik ve Polis Yasaları demokratik
hak ve özgürlükleri hızla aşındırmaktadır.

Hindistan’daki bütün politik tutsaklar adına Dr. G. N. Saibaba için, ABD’de devrimci tutsaklar adına Mumia Abu Jamal,
Leonerd Peltier, AnaBelen Montes için, Atina’da Dimitris Koufontinas için, Türkiye-Imralı’ da Abdullah Öcalan için, Türkiye
Mahpushanelerinde tedavileri engellenen ağır hasta kadın tutsaklardan Fatma Tokmak, Süreyya Bulut, Gülistan Abdo, Hazine
Alçı, Mesude Pehilvan için, Paris’te Georges Abdallah için, İsrail’de geçen hafta yasaklanan politik tutsaklar örgütü Samidoun ve
5 bin Filistinli politik adına gazeteci Halide Jarrar için, Almanya Hamburg’da politik tutsak Musa Aşoğlu için ve yine Almanya
mahpushanelerindeki Kürt politik tutsaklardan T. Mustafa, M. Çelik, G. Çelik adına bütün dünyadaki politik tutsaklar için bu
yıl birleşik mücadeleyi ve enternasyonal dayanışmayı daha güçlü geliştirmeliyiz.

Politik tutsaklara özgürlük!
Emperyalizme ve Faşizme karşı mücadele her yerde meşrudur, engellenemez!
Yaşasın enternasyonal dayanışma!

UPOTUDAK“

Bİldiriyi farklı dillerde indirmek için tıklayın:

TÜRKÇE   |   DEUTSCH   |   ENGLISH

scroll to top