Home , Bildiriler , UPOTUDAK: Georges Abdallah’a ve Tüm Politik Tutsaklara Özgürlük!

UPOTUDAK: Georges Abdallah’a ve Tüm Politik Tutsaklara Özgürlük!

UPOTUDAK | 21.10.2020 | Georges Abdallah’a ve Tüm Politik Tutsaklara Özgürlük!

     Baskı ve sömürüye karşı toplumsal devinim mücadelesi verenlere karşı tarih boyunca zindanlar bir korkutma metodu olarak sürekli kullanılmıştır. Fakat; direnenler, mücadele edenler zindanları da bir direniş merkezine dönüştürmüşlerdir tarih boyunca. Zindanlarda toplu katliamlar, işkenceler, taciz ve tecavüzler bu direnişi hiç bir zaman bastıramamıştır. Georges Abdallah’da Avrupa’da ki zindanlarda en uzun politik tutsak olarak kalanlardan birisidir. Fransa’da 35 yıl önce tutuklanan Lübnanlı devrimci Georges Abdallah, 1999 yılında serbest bırakılması gerekirken, halen zindanda esir tutulmaktadır.

     Kimdir Georges Abdallah!

     2 Nisan 1951’de Lübnan’ın Kuzeyindeki El-Kubaiyat’da doğan Georges İbrahim Abdallah, 1970’lerde FHKC (Filistin Halk Kurtuluş Cephesi) saflarında bir komünist olarak olarak sosyalist mücadeleye katıldı ve İsrail’e karşı savaştı. 1979’da anti emperyalist, Marksist bir grup olan “Lübnan Silahlı Devrimci Güçler”in (Lebanese Armed Revolutionary Factions – LARF) kuruluşunda yer aldı. 1982’de Lübnan’ın, siyonist İsrail tarafından işgal edilmesinin ardından, işgale karşı silahlı direnişte üzerine düşeni yerine getirmekte tereddüt göstermedi. Aynı yıl İsrail; Fransa ve ABD’nin de destekleriyle, Lübnan’da Filistin direnişini bitirmek için katliamcı saldırılarını başlattı. Bu saldırılar, Avrupa’daki Lübnanlı gruplar ve ilerici devrimciler tarafından da tepkilerle karşılandı. Avrupa’da kamuoyu oluşturmak için, emperyalist savaşları, emperyalistleri, onların destekçilerini teşhir eden protesto eylemleri başlattılar. Bu süreçte Abdallah da Fransa’da idi. LARF’ın, Paris’teki Mossad sorumlusunu ve ABD’nin askeri ateşesini infaz etmesiyle, Lübnanlı devrimciler, İsrail ve ABD’nin gizli istihbarat örgütlerinin hedefi haline geldiler. 1984’te Georges Abdallah Lyon’da göz altına alınıp tutuklandı. 1987’de LARF’ın kurucusu olmakla ve Fransa’da, ABD’li ve İsrailli askeri görevlilere karşı düzenlenen silahlı saldırılarda yer almakla suçlandı ve hukuksuz bir yargılama sonucu ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

     Fransız yasalarına göre; Abdallah’ın hapishanedeki 14. yılından (1999) itibaren cezası bitmiş olduğundan serbest bırakılması gerekirken, tahliyesi ve Lübnan’a iadesi, ABD – Fransız emperyalizminin işbirliği ile engellenerek adeta savaş rehinesi muamelesi uygulanmaktadır. Mahkemeler; 9 kez yaptığı tahliye talebini reddederken, Lübnan devletinin taleplerini de aynı şekilde geri çevirdiler…

     69 yaşındaki Abdallah, tüm yargı sürecinde, dünyadaki devrimci tutsaklarla daima dayanışma içinde, direnişlerin yanında oldu. Devrimci kimliğini ve mücadelesini her koşulda savundu. Georges Ibrahim Abdallah bugün; Avrupa’nın en uzun süreli devrimci tutsağıdır.

     Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur;

     Georges Abdallah’a yönelik bu uygulama, emperyalist güçlerin tarihler boyudur devrimci, ilericilere yönelik düşmanca tutumlarının sonucudur. Avrupa ülkelerinde devrimcilere, komünistlere, ulusal özgürlük hareketi aktivistlerine yönelik tutuklama terörü; muhaliflere yönelik sindirme, susturma ve bastırma politikası olarak yıllardır devam etmektedir.

     Emperyalistlerin bu ortak tutumlarına karşı, demokrat ilerici güçlerin de ortak mücadeleyi büyütmeleri, günümüzün en önemli görevleri arasında olmalıdır. Özgürlük, eşitlik ve kardeşlik mücadelesinin farklı ülkelerde büyütmek için mücadele eden ve bu uğurda tutuklanan devrimci tutsakların mücadelesini sahiplenip onların özgürlüğü için mücadele etmeliyiz.

     UPOTUDAK olarak; her yıl olduğu gibi Georges Abdallah’ın tutuklanmasının yıldönümü vesilesiyle, kaldığı Lannemezan (Yüksek Pireneler) hapishanesinin önünde 24 Ekim 2020 tarihinde, saat 14.00’te gerçekleştirilecek eylem için tüm demokrasi güçlerini katılım sağlamaya, destek vermeye çağırıyoruz.

Georges Abdallah ve Tüm Politik Tutsaklara Özgürlük!

Yaşasın Enternasyonal Dayanışma!

Tarih: 24.10. 20202

Saat: 14:00

Yer: Gare de Lannemezan 65300 Lannemezan

scroll to top