Home , Avrupa , UPOTUDAK 3. Toplantısı sonuçlandı

UPOTUDAK 3. Toplantısı sonuçlandı

ALMANYA | 13 – 07 – 2010 | Uluslararası Politik Tutsaklarla Dayanışma Komitesi UPOTUDAK 8 Temmuz günü 6 üyesinin katılımyla 3. Toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya bazı üyeler hukuksal sorunlarından dolayı katılamadı.

Komitede üyelik görevini layıkıyla yerine getiremediğinden dolayı istifa etmek isteyen 2 üyenin durumu görüşüldü. Çalışmaların gönüllülük ilkesine dayandığından dolayı bu 2 üyenin bu süreçte rol oynayamadıkları kabul edilerek istifaları onaylandı.

UPOTUDAK komitesi aşağıdaki gündemleri tartışarak, bir dizi kararlar aldı.

1 – ATİK Konseyinin UPOTUDAK‘a önerileri ve UPOTUDAK değerlendirmesi

Bu gündem maddesinde ATİK Konseyinin önderlik rolünü yeterince oynayamadığı, komiteyi çalıştıramadığı, gelişmelere ilişkin anında tavırlar geliştiremediği ve komite üyeleriyle koordinasyon içinde olamadığı eleştirileri yapıldı.

UPOTUDAK‘in esas işlevinin Devrimci ve ilerici tutsakların uğradığı hak ihlalleri konusunda Kamuoyu oluşturma, duyarlılığı arttırma, dosyalar oluşturarak başta Türkiye ve diğer ülkelerle ilgili gerici ve demokratik olmayan/diktatöryel sistemlerin ve hükümetlerin teşhir edilerek baskı oluşturulması ve tutsaklarla maddi-manevi dayanışma sağlanmasının öncelikli görevler olduğu belirlemesi yapıldı. Bu duruma göre UPOTUDAK bileşenleri içinden 3 kişilik bir yürütmenin oluşturulması, ani gelişen olaylara tavır takınması, açıklamalar yapması, ATİK kitlesinin ve faaliyetçilerinin bilgilendirilmesi ve bu alanda duyarlılığın arttırılması için gerekli olduğu eğiliminin Eylül ayında yapılacak UPOTUDAK toplantısında daha somutlanması ve Konseyin Komitenin önüne net bir plan koyması gerektiği vurgulandı.

2- Geçmiş faaliyetlerin değerlendirilmesi ve alınan kararların gözden geçirilmesi

19 Aralık katliamını kınayan etkinlik ve sempozyuma ilişkin: UPOTUDAK tarafından Stuttgart’ta organize edilen bu etkinlik planlandığı şekilde bir dizi emek ve çabayla yapıldığı halde, gerek katılım gerek konuşmaların içeriği konusunda verimsiz bulundu. İnnsbruck ve Augsburg yerel etkinliklerinin daha verimli geçtiği vurgulandı.

Avrupa çapında bölgelere dağıtılan bağış kumbaralarını şimdiye dek UPOTUDAK’a teslim etmeyen bölgelerin, 18-19 Eylül 2010’da Frankfurt’ta yapılması planlanan ATİK Denetim toplantısında getirmesi kararlaştırıldı. Bu toplantıda bölgelere bağış kumbaralarının yenisi verilecek, toplanan kumbaralardan çıkan maddi meblağ cezaevlerinde bulunan tutsakların ihtiyaçları ve hukuksal sorunları için bir bütçe oluşturulması amacıyla değerlendirilecek. UPOTUDAK mali sorumlusu arkadaşın bu toplantıya mali rapor hazırlayarak sunması kararlaştırıldı.

Türkiye Cezaevinde bulunan tutsaklarla yazışma ve ilişkileri daha aktif hale getirilmesi, maddi dayanışma için dernek ve bölgelere, yardım yapacakları tutsakların isim ve adreslerinin verilmesi, ilişkilerin daha düzenli koordinasyonu için PŞTA ile ilişki kuran UPOTUDAK temsilcisine görev verildi.

İran‘da gerici molla rejiminin Kürt tutsakları idam etmesine ve aydınları tutuklamalarına tavır geliştirip, protesto etkinlikleri düzenlememiş olmamız duyarsız kalmamız, bize yakışan bir tavır değildir. Bu olumsuz ve seyirci tutum izleyen yaklaşımımızı mahkum ediyoruz.

3- Önümüzdeki dönem çalışmaları ve görevlendirmelere ilişkin;

– 129 a-b diye bilinen anti demokratik yasalara karşı, teşhir faaliyetleri sürdürmek ve bu yasalar uyarınca baskı ve tutuklmalara maruz kalan Avrupa‘daki tutsaklarla ve Devrimci -Ilerici kurumlarla dayanışmak, sahip çıkmak, Mahkemelere katılmak, etkinliklerde yer almak görevlerimiz arasındadır. Baskı ve takibata maruz kalan kim olursa olsun bütün anti-faşist birey ve kurumlara sahip çıkmak, dayanışmada bulunmak UPOTUDAK‘ın varlık nedenidir. Bu çalışmalarla ilgili, Karawane, Rote Hilfe, Azadi, Aİ, Anadaolu Fedarasyonu, DEKÖP-A bileşenleri, gibi kurumlarla ilişki kurmak, ortak tavırlar geliştirmek önemlidir.

– ATİK Web sitesinde UPOTUDAK adına bir bölümün açılması ve bu bölümün UPOTUDAK içinden görevlendirilen arkadaşlarca yönlendirilmesi kararlaştırıldı.

– Önümüzdeki dönem Arşiv ve bilgi bankası olusturulması kararlaştırıldı. Avrupa‘da bulunan ilerici Avukat, Kurum, milletvekili, yerel ve Merkezi Parlementerler, gazete-dergilerin adreslerinin toplanması ve yapılacak açıklamaların, oluşturulacak dosyalar vb.lerin iletilmesi için gerekli olacaktır.

– 24 Temmuz‘da Rote Hilfe‘nin Hannover‘de yapılacak bölge Kongresine Katılmak ve mesaj sunmak için görevlendirmeler yapıldı.

– 12 Eylül Faşist Cuntasının 30. Yılını teşhir vesilesiyle ATİK tarafından 12 Eylül günü Köln‘de yapılacak Sempozyum ve Yılmaz Güney‘i anma etkinliginde UPOTUDAK olarak masa-stand açılması, Tutsaklar tarafından yapılan el emeklerinin sergilenmesi için görevlendirmeler yapıldı.

– 12 Eylül faşizmini teşhir eden bir bildiri çıkarılması karar altına alındır, görevlendirmeler yapıldı.

– 11 Eylül Cumartesi tarihinde, UPOTUDAK üyeleri ve 12 Eylül dönemini içerde yasayan, araştırmacı yazar birisinin katılımı ile, Zürich, Augsburg, Londra-da, 12 Eylül-den Bugüne Cezaevleri konulu etkinlikler yapılması kararlaştırıldı, görevlendirmeler yapıldı.