Home , ATİK , Umudu ve Mücadeleyi Büyütmek İçin Yeni bir Yıla Merhaba!

Umudu ve Mücadeleyi Büyütmek İçin Yeni bir Yıla Merhaba!

ATİK |30.12.2016| Yaşanan işgal ve katliamlar karşısında direnişi büyütme, yılgınlığa ve korkaklığa karşı cürreti ve cesareti kuşanma, sömürü ve hak gaspları karşısında örgütlülüğü ve mücadeleyi geliştirme temennisiyle 2017 yılının işçiler, emekçiler ve dünya ezilen halkları açısından umut dolu bir yıl olmasını diliyoruz.

2016 yılına baktığımız zaman karamsar olmak için birçok neden sıralayabiliriz. İçinden geçtiğimiz süreçte dünyanın bir kesiminde barbarlık insanlık değerlerini ayaklar altına almaya ve katliamlarına devam ederken, diğer bölgelerinde ise işgal, talan, sömürü ve açlık tüm acımasızlığı ile devam ediyor. Dünyada hiçbir bölge yokturki barış ve huzur sağlanmış olsun. Harlanan bu cehennem ateşi dünyamızı kasıp kavurmaya devam ediyor. İnsanlık cehennem ateşine karşı yeni yaşam alanları bulma umuduyla kıtalararası yolcuğuna tüm engellemelere rağmen devam ediyor.

Yaşam alanlarımıza, insani değerlerimize, umutlarımıza ve geleceğimize yönelik saldırıların katmerleşerek geliştiği bir dönemdir bu. Mevcut saldırılar karşımıza devasa boyutlarda bir yıkımı ve birikmiş sorunları çıkarmaktadır. Egemenler hayatlarımızın tüm alanlarına yönelik müdahaleleri ile umutlarımızı daha filizlenme halindeyken boğmaya çabalıyorlar. Umutsuzluk, dağınıklık, örgütsüzlük, bireysellik ve duyarsızlığın gelişmesi için egemen güçler tüm araçları ile ezilenlere, halkın örgütlü kesimlerine yönelmektedirler. En büyük saldırılar ise örgütlü kesimler üzerinde yoğunlaşmaktadır.

Yeni bir yıla merhaba dediğimiz bugünlerde karşımızda duran tablo elbette içaçıcı değildir. Buna rağmen umutsuz olmak, örgütsüz kalmak için bir nedenimiz olmamalıdır. Sınıf mücadelesinin seyri açısından tüm bu yaşananları tarihin olağan akışı olarak bilince çıkarmak ve insanlığın kurtuluşunun ancak ve ancak örgütlü bir mücadele ile sağlanacağını bilinçlerimizde sürekli dinç tutmak zorundayız.

Mücadelemizin zor ve yolumuzun meşakatli olduğunu ödenen bedellerden, kayıp verdiklerimizden ve tutsak düşenlerimizden biliyoruz. Tarihten bilinirki, yaşanan tüm acılar daha büyük mücadele ve kazanımlara vesile olmuştur. Ezilen kesimlerin kayıpları ve acıları kadar direnişleri ile elde ettikleri kazanımları mevcuttur. Emperyalist kapitalist sistem esasta karamsarlıktan ve örgütsüzlükten besleniyorsa eğer tamda bu noktada umudumuzu büyütmek ve her anımızı ve her alanı örgütlemekle sisteme karşı önemli bir mevzi kazanacağımız bilinmelidir. Sisteme karşı panzehirimizin olduğu insanlık tarihinde birçok defalar kanıtlanmıştır.

Alman devletinin Avrupa çapında yürüttüğü operasyonları kapsamında 15 Nisan 2015 tarihinden bu yana tutsak bulunan Müslüm Elma, Haydar Bern, Banu Büyükavcı, Seyit Ali Uğur, Musa Demir, Mehmet Yeşilçalı, Erhan Aktürk, Sinan Aydın, Deniz Pektaş ve Sami Solmaz yoldaşlarımız başta olmak üzere tüm politik tutsakların yeni yılını kutluyoruz; gösterdikleri onurlu duruş ezilenler cephesine umut taşımakta, gücümüze güç katmaktadır.

2017 yılına merhaba dediğimiz bugünlerde, özgür bir gelecek uğruna yürütülen mücadele daha zorlu geçecektir. Saldırılar kapsamlı, sonuçları ağır olabilir, ki bunu şimdiden yaşıyoruz. Ancak umutlu olmak için sebeplerimiz var. Saldırılara karşı örgütlü mücadelemizi geliştirmekle umutları yeşerteceğimizi ve büyüteceğimizi görüyoruz. Tüm baskılara rağmen kazananlar ezilenler olacaktır.

Bu anlamıyla umut ve mücadele dolu yeni bir yıl diliyoruz. Mevcut sistemin saldırılarına karşı atılan en küçük bir adımın dahi değerli olduğunun bilinciyle hapishanelerden fabrikalara, mücadelenin tüm alanlarında bulunan yoldaşlarımızın, işçi ve emekçiler ile dünya ezilen halklarının yeni yılını kutluyoruz.

Emperyalizm, faşizm ve her türden gericilik kaybedecek, direnen dünya ezilen halkları ve işçi sınıfı mutlaka kazanacaktır!

Mesajı İndir (pdf)

scroll to top