Anasayfa , Avrupa , Umuda Harç Olanları İsviçre’de Andık!

Umuda Harç Olanları İsviçre’de Andık!

Resim3ZÜRİH|19-01-2014|„Belki Biz Olmayacağız Ama, Bu Çelik Aldığı Suyu Unutmayacak!“ İbrahim Kaypakkaya

Zürih şehrinde 18.01.2014 tarihinde Yüz kişinin katıldığı, Parti ve Devrim Şehitlerini anma etkinliği gerçekleştirildi.

Anma etkinlige; yapılan selamlamanın akabilende, sert ve acımasız olan sınıf mücadelesinin, ağır fırtınasının aramızdan alıp götürdüklerinin ardından, yüreğimizde, belleğimizde ve sözcüklerimizde acıyı ve umudu birlikte yedirip, mücadelemizin sarsılmaz gücü ve yaşamın çekicinin sert darbeleriyle, tarihin orta sayfalarına kazıdığımız şehitlerimiz için yapılan saygı duruşuyla devam edildi.

Partizan yüreklerin hazırladığı, TKP/ML marşı, Yoldaş seni anacagız ve Kızıl bir meşale parçaları söylenilerek etkinlige renk katmıştır. Akabilende umuda harç olanlara atfen yapılan sinevizyon gösterimi ilgiyle izlenildi.

Güne ilişkin yapılan açılış konuşmasında, „Sınırlı bir yaşamı sınırsız bir davaya adayanlara bin selam! Denilerek başlayan konuşma „Enternasyonel proletaryanın büyük öğretmenleri ve sayısız halk demokrasisi sosyalizm ve yüce komunizm davasının yaşam bulması için, yaşamlarını tereddütsüz bir biçimde ortaya koyan önderlerimizin ve öncüllerimizin kanlarıyla kızıllaştırdıkları kızıl bayrağı, kanlarımızla dalgalandırmanın şerefi ve onuruyla hareket edeceğiz“

„Bizlerin ölümü kutsama, ölümler üzerinden siyaset yapma gibi bir anlayışı yoktur ve olamaz da. Yalnızca sınıflar mücadelesi tarihinin kahredici yasalarını doğru okuyor ve ona göre kendimizi ve ezilenleri şekillendirmeye çalışıyoruz.Partimizin tarihi bunun kanıtıdır. Partimiz TKP/ML kurulduğu andan günümüze kadar, en değerli kadro ve militanlarını tereddütsüzce bu kavgada şehit vermekten kaçınmadı“

„Ülkemizdeki sınıflar mücadelesinin zorunluluğundan dolayı, bir savaş partisi olarak kendisini vareden TKP/ML, bu güne kadar, başta kurucu önderimiz İbrahim Kaypakkaya olmak üzere dört Genel Sekreterini, yüzlerce değerli kadro ve militanını tereddütsüzce bu onurlu kavgaya adadı.“ „Ülkemiz toprakları her gün işçi ve emekçilerin gençlerin kanlarıyla sulanmaktadır. Taksim Gezi Parkı Ayaklanmasıyla başlayan ve TKP/ML MK imzalı “Mutlaktır Ülkemizde Devrim, Bir İşaret Fişeğidir Taksim” başliğıyla formüle edilen süreç, ülkemizde sınıf mücadelesinin devrim cephesi lehine ilerleyebileceğinin bariz işaretlerini bizlere sunmuştur.

Halkımızın çeşitli katmanları, faşist diktatörlüğün kolluk güçlerinin vahşice saldırılarına ve binlerce yaralı ve şehitlere rağmen, büyük bir öfke ve kararlılıkla sokakları zaptetmişlerdir. Demek ki devrimci mücadeleye yönelik tüm kara çalmalara ve umutsuzluk yaygaralarına rağmen can bedeli bir kavganın koşulları vardır. Bu süreç göstemiştir ki, ödenen hiçbir bedel ve şehitlerimizin dökülen kanları boşa gitmemiştir. İşçi ve emekçi halklara öncülük iddiasıyla yola koyulanlar, kararlılıkla yollarına devam ettikleri sürece, bunun somut bir karşılığı olacaktır“ „Kızıl bayrağın daha da yükseklerde dalgalanması için tüm enerjimizi partimiz TKP / ML nin taktik ve stratejik yönelimleri doğrultusunda seferber olalım ve “Partiyi Güçlendirin”diyen yoldaşlarımızın parti bilincini ve partiye bağlılıklarını kuşanalım.“ Diyerek konuşmasını bitirdi.

Temsilcinin yaptıgı konuşma sonrasında, Örgütleri temsilen bir şehit ailesi sahneye davet edilerek duygu ve düşünceleri alındıktan sonra karanfil verildi. Bu bölümde şehit ailelerini duyguları salonda hüzünle birlikte çoşkulu bir şekilde, „Devrim Şehitleri Ölümsüzdür! Anaların Öfkesi Katilleri Bogacak! Sloganlarıyla çoşkulu bir an yaşanıldı.

Anma bölümü tamalandıktan sonra  kısa bir ara verildi. Verilen aradan sonra „Gezi Direnişi ve Halk Hareketleri“ adlı sempozyuma geçildi. Sempozyuma, PARTİZAN – YÜRÜYÜŞ – ATILIM – SINIF TEORİSİ – KIZIL BAYRAK  katıldı.

Sempoyzuma ilişkin kısa bir sunum yapıldıktan sonra, panelde ilk sözü Yürüyüş temsilcisine verildi.

Yürüyüş Temsilcisi; kitleyi selamladıktan sonra“Halkımızı böylesine büyük bir ayaklanmaya iten süreci iyi analiz etmek gerekir“ „AKP nin 11 yıldır sürdürdüğü kirli oyunların sokaga yansımasıdır“ „Kentsel Dönüşümden, açlık, baskı, sefalet, Kürt halkını açılım adına tutuklamalar olarak sıralayabiliriz.“ „AKP özünde tüm kesimlere savaş acmıştır ve bu saldırı politikası isyana dönüşmüştür“ „ Gezide direnişin öncüleri ve direnenler devrimciler olmuştur.“….

Sınıf Teorisi Temsilcisi; Şehitleri anarak başladıgı konuşmaya „ Gezi halk ayaklanması kendiliğinden gelişen bir harekliliktir.“ „Bu ayaklanmaya bütünlüklü bakıldığında asıl neden olan AKP hükümeti ve devletin her türlü faşizan baskısı sonucu sokaga taşmasıdır.“ „Türk islam sentezli bayrak ekseninde kitleleri biat ettirme, asimilasyon ve yok sayma sloganıyla 11 yıldır uyguladığı politikaların sokaga yansımasıdır.“ „ Gezi direnişi ötekileştirme ve parçalanma politikalarına karşı, diren Lice Taksim seninle! Sloganı yükseltmeleri, gezinin birlik ruhunu yansıtmış ve devrimcilere – komünistlere davet çıkararak, bu direnişi dogru ele alın ve önderlik yapın dedi“…

Atılım Temsilcisi; Devrim şehitlerini anması ile başladığı konuşmaya, „Arap cografyasında ki halk isyanları ile başlayan süreç, dalga dalga bazı ülkelere yansımıştır.“ „Haziran ayaklanmasının en önemli sonuclarından biri de, bir birinin mahallesinde dahi geçmeyen bazı güçler, direnişte yan yana gelerek sisteme karşı çatıştılar.“ „Gezide direnen LBGT ler çok önemli rol oynadılar.“ „ Bir olgunluk saglanılan Gezi süreci AKP ve Cemat arasında ayrışmanında başlangıcı olmuştur.“…

Kızıl Bayrak Temsilcisi; Şehitleri anarak başladığı konuşmaya, „Tüm dünyada sosyal yıkım politikaların yarattığı mayalanma sonucunda bir çok ülkede halk hareketleri ve direnişler ortaya çıkmıştır.“ Gezi sürecini ele alırken dünyadaki gelişmelerden ve top yekün yürütülen, baskılanmaların sonucu olarak ortaya çıktıgını, yaşanan birikimin sonucunda ele almak zorundayız.“ „ Devrimci hareketleri çok şeyler ögrenecği Gezi direnişinde önemli dersler çıkarılmalıdır.“ „Devrim güncelse o zaman devrime her alanda hazırlanmak zorundayız. Çünkü gezi bizlere önemli mesajlar verdi.“…

Partizan Temsilcisi; Parti ve Devrim Şehitlerini saygıyla anarak başladığı konuşmaya, „Anın tarihsel durumu, dünyanın, yeni bir halk hareketleri/ayaklanmalar dönemecinden geçtiğini, bunun da yeni bir devrimci girişimler/devrimler dalgasına gelişme olanağı sağlayacağına işaret etmektedir.“

Son birkaç yıldır gerek “Arap Bahar’ının yaşandığı Tunus ve Mısır gibi ülkelerde Arap dünyasının fena halde ateşle sarsılmasına yol açan halk ayaklanmaları ve gerekse Türkiye, akabinde Brezilya ve bir ikinci baskısını Mısır’da yeniden yaparak hız kesmeyen ayaklanma dalgası, öte yandan Yunanistan, İspanya, Portekiz, İtalya gibi ülkelerde işçi ve gençliğin sokağı ayağa kaldıran direnişi, içinde geçilmekte olan tarihsel durumun en iyi göstergesidir.“ „Dünyanın bir çok yeride cereyan eden halk hareketleri, Toplumsal-ekonomik-siyasal hoşnutsuzluk fırtınaları olarak “aşağıdan gelen” enerjinin yüzeye çıkmasıdır.“

„Gezi İsyanın niteliği sistemin “yeniden yapılandırma” üzerinden son birkaç on yıldır dayatılan sosyal ve iktisadı yıkımın AKP hükümeti döneminde iyiden iyiye hız kazanarak genel ve süreğen bir saldırı halinde derinlik ve genişlik kazanmasıdır. Bu saldırının salt ekonomik ve sosyal alanla sınırlı kalmayıp siyasal, mezhepsel alanı da içine alarak  giderek toplumu nefessiz bırakacak çap ve genişliğe ulaşması, dahası, AKP gericiliğinin bu azgın saldırılarının gençliğe, kadına, aydın, yazar, entelektüel, eğitimli orta sınıflara dek genişleyen halkalar halinde baskı çemberini büyütmesi, ve en nihayet, Tayyip Erdoğan’ın yaşam alanlarına, kadın bedenine dek varan müdahaleleri, kendisine karşı olan herkesi aşağılayan, hor gören ve ötekileştiren tavırları, yasama-yürütme-yargıyı tek elde, kendi manyetik alanında merkezileştirerek AKP eksenli rotaya sokan tutumuna bir de insanın en temel demokratik hak ve özgürlüklerin budanması, Kürt özgürlük mücadelesi karşısındaki cellat tutumu, devrimci ve ilerici güçlere karşı açtığı topyekün saldırı bir ateş topuna çevilerek yaktı.“….

Panelsicilerin sunumundan sonra katılan kitleye ve panelistcilerin dışında ki kurumlara söz hakkı verildi.

Kurumlardan FEKAR-Kürt Dernekleri Federasyonu söz hakkı alarak, öncelikle tüm demokrasai şehitlerini saygı ile anarak başladı konuşmasına, „Gezi sürecinde hareketin eksik ve hatalı tutumunu merkezi önderligimiz tarafında özeleştri verildiği için tekrar aynı şeyleri söylemeyeceğim, ancak bu gün Gezi ve Halk hareketleri üzerine yapılan bu panelde malesef 92 yılında tüm Kürdistan da yapılan bir halk hareketinde söz edilmemesi bir eksiklik olarak görmekteyim.“ Gezi ayaklanması esasen eski tarzdan yeni bir tarzın ortaya konuluş biçimidir.“ „Devri örgütler esasen gezinin mantığına uygun bundan sonra neler yapabilirler onun üzerinde durmek gerektiğini düşünmektezi.“ „ O topraklarda bir Demokratik bir devrime ihtiyac vardır ve hepizin çıkarına olacaktır. Tüm enerjimizi buraya verelim.“..

Ardından kitlenin düşünceleri ve sorulan soruların çevaplandırılmasından sonra anma etkinlik katılan başta örgütlere ve katılımcılara teşekkür edilerek bitirildi.

İSVİÇRE PARTİZAN

Resim 1Resim2