Anasayfa , Avrupa , Tutuklu Nedim Şener ve Ahmet Şık için heyet geliyor

Tutuklu Nedim Şener ve Ahmet Şık için heyet geliyor

BRÜKSEL | 15 – 07 – 2011 | Avrupa Birliği’nin Türkiye’de gazetecilere karşı açılan davaları izlemek için kurduğu beş kişilik heyetin Şık ve Şener davalarını da izlemesi bekleniyor.

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Thomas Hammarberg’in Türkiye’de ifade ve basın özgürlüğünün önündeki engelleri, sansür ve kısıtlayıcı yasaları konu alan raporunun ardından Avrupa Birliği (AB) bir heyet kurdu.

Gazetecilere karşı açılan davaları izleyecek heyetin başkanlığını Jaroslaw Leszek Walesa yapıyor. Walesa, Türkiye’nin AB’ye tam üyeliğini destekleyen 35 yaşında Polonyalı bir politikacı.

Heyette Walesa dışında, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eşbaşkanı Hélène Flautre, Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Ria Oomen-Ruijten, Michael Cashman ve Emma McClarkin yer alıyor.

Şener ve Şık’ın yargılanması AB takibinde

13 Temmuz’da Brüksel’de yapılan toplantıda,  Türk Ceza Kanunu’nun (TCK)  285. ve 288.  maddeleri ile Terörle Mücadele Kanunu’nun (TMK) 5. ve 7. maddelerinden aleyhinde dava açılan gazetecilerin duruşmalarının izlenmesine karar verildi.

Heyetin TMK’dan yargılanan Nedim Şener ve Ahmet Şık davalarını izlemesine kesin gözüyle bakılıyor.

Zaman’ın haberine göre, Oomen-Ruijten, mart ayında kabul edilen Türkiye raporunda, Şener ve Şık davalarının takibi için çağrı yapmıştı.

AP Başkanlık Divanı, 1 ve 9 Haziran’daki toplantılarında heyetin görevini şöyle tanımladi:

“1 Haziran’da aldığı karar çerçevesinde aralarında Şener ve Şık’ın da bulunduğu gazetecilerin mühim davalarını takip etmek için Türkiye’ye gönderilmek üzere geçici bir heyetin kurulmasına karar vermiştir.”

AP kaynakları, tüm davaların izlenmesinin mümkün olmadığını ancak “emsal” teşkil eden davalarının izlenmesinin de olumlu bir ilerleme sağlayacağı görüşünde.

Beş kişilik heyetin yılda üç defa Türkiye’ye gelmesi, AP’ye rapor sunması bekleniyor.

“Tehlikeli kanunlar” hangileri?

TCK 285: Gizliliğin ihlali

(1) Soruşturmanın gizliliğini alenen ihlal eden kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ancak, soruşturma aşamasında alınan ve kanun hükmü gereğince gizli tutulması gereken kararların ve bunların gereği olarak yapılan işlemlerin gizliliğinin ihlali açısından aleniyetin gerçekleşmesi aranmaz.

(2) Kanuna göre kapalı yapılması gereken veya kapalı yapılmasına karar verilen duruşmadaki açıklama veya görüntülerin gizliliğini alenen ihlal eden kişi, birinci fıkra hükmüne göre cezalandırılır. Ancak, bu suçun oluşması için tanığın korunmasına ilişkin olarak alınan gizlilik kararına aykırılık açısından aleniyetin gerçekleşmesi aranmaz.

(3) Bu suçların basın ve yayın yoluyla işlenmesi halinde, ceza yarı oranında artırılır.

(4) Soruşturma ve kovuşturma evresinde kişilerin suçlu olarak damgalanmalarını sağlayacak şekilde görüntülerinin yayınlanması halinde, altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Madde 288: Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs

(1) Bir olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma veya kovuşturma kesin hükümle sonuçlanıncaya kadar savcı, hâkim, mahkeme, bilirkişi veya tanıkları etkilemek amacıyla alenen sözlü veya yazılı beyanda bulunan kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

TMK 5 ve 7

Terörle Mücadele Kanunu’nun (TMK) ilgili maddelerini okumak için tıklayın. (Bianet-IC)