Anasayfa , Avrupa , Türkiye’de Muhalif Sanatın Rolü başlıklı söyleyişi yapıldı

Türkiye’de Muhalif Sanatın Rolü başlıklı söyleyişi yapıldı

LONDRA |03.05.2018 Londra Tohum Kültür Merkezinin organize ettiği ve Barış Atay’ın oynadığı Sadece Diktatör adlı tiyatronun ertesi günü, Barış Atay ve ATİK temsilcisinin katılımıyla 3 Mart 2017 tarihinde Londra Tohum Kültür Merkezinde Türkiye’de Muhalif Sanatın Rolü başlıklı söyleyişi yapıldı. ATİK temsilcisi muhalif sanatçı kime denir ile sözlerine başladı. Ve muhalif sanatçıların sosyal ve siyasal yaşamda ve toplumsal mücadeledeki önemine değindi.  Bizim gibi ülkelerde muhalif sanatçı olmanın zorluklarından bahsetti. Fakat bu zorluklara rağmen kendi düşüncelerini ve ürünlerini kitlelere mal eden sanatçıları yad ederek devam etti. Sabahattin Ali’den, Nazım Hikmet’e, Mehmet Uzundan, Yılmaz Güneye, Bertol Brecht ’ten, Maksim Gorki ’ye ve ismini sayamadığı binlerce sanatçının toplumsal yaşamda önemine değindi. Ve devrim sosyal dönüşümlerde sanatın rolünü Sovyet Devrimi lideri Lenin’in Maksim Gorki ’ye atfen söylediği “Ekim devriminin yarısını onun katkılarıyla yaptık” sözleriyle devam ettirdi.

İkinci olarak Barış Atay söz aldı. Türkiye’de muhalif sanat üretimi ve sanatçı kimliğini geçmişle kıyaslayarak çok geri bir noktada olduğunun altını çizdi. Özellikle siyasal mücadelenin ileri bir aşamada olduğu dönemlerde sanat üretiminin daha yoğun fakat geri ve karanlık dönemlerde ise bugün olduğu gibi ciddi bir gerilemeden bahsetti. Özellikle de AKP’nin iktidara gelmesiyle kültür ve sanat alanında çok ciddi saldırılarda bulunduğunu, MASAK yasasında olduğu gibi kontrol edemediği kültür sanat alanına çok ciddi darbeler vurduğunu fakat buna karşı çok ciddi bir karşı koyuş yapılamadığından bahsetti.

Katılımcılarında söz hakkı alarak sohbet havasına bürünen söyleşi. Sonuç olarak muhalif sanatın üretilebilmesinin koşullarını hep beraber kafa yorarak ve onun örgütlenmelerini yaratarak çözümler bulmalıyız şeklinde ve bir dizi öneriyle sonlandırıldı. Kültür ve sanat üretiminin ve niteliğinin gelişimi için Kültür Sanat dayanışma ağları kurulması. İkinci olarak ekonomik altyapısını karşılamak için Sanat kooperatiflerinin oluşturulması şeklinde önerilerle devam etti.