Home , Haberler , Torba Yasa ile Kürt belediyelerine el koyma yasası da geliyor…

Torba Yasa ile Kürt belediyelerine el koyma yasası da geliyor…

Torba Yasa ile birlikte, AKP iktidarının 2015 Temmuz’unda başlattığı savaşta Kürt illerini teslim almasının önündeki en temel engellerden biri olan belediyelere el koyma yasası da geçecek. Yasa maddesiyle birlikte valiliklerce “teröre yardım ve yataklık yapıldığı” tespit edilirse belediye başkanı veya görevliler hakkında işlem yapılabilecek, yerlerine istenen kişi atanabilecek

hendek

Bu hafta Meclis Genel Kurulu’nda görüşülerek yasalaşması beklenen Torba Yasa ile DBP/HDP belediyelerine kayyum atanmasını sağlayan maddeler de yasalaşacak. Komisyon görüşmelerinde Varlık Fonu kurulmasına ilişkin maddelerin ayrı bir yasa olarak Meclis’e sunulması yönnde alınan karar üzerine ismi “Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi, İki İl Merkezinin Değiştirilmesi Ve Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına  Dair Kanun Tasarısı” olarak değiştirilen Torba Yasa belediyelere yönelik düzenlemeler de getiriyor.

Kürt hareketinin elindeki belediyelere el koyma yasası

Torba Yasa’nın 51, 52, 53’üncü maddeleri ile 5393 sayılı Belediyeler Kanunu’nunda yapılacak değişiklikle AKP bir yıldır yasalaştırmaya çalıştığı “belediyelere el koyma hakkı”na sahip olacak.

Eski yasa maddesine göre belediye başkanlığının herhangi bir sebepten boşalması halinde başkan vekilleri veya en yaşlı üye başkanlığında toplanan belediye meclisi, başkan eğer tutukluluk sebebiyle kamu hizmeti veremiyorsa yerine bir başkan vekili seçiyordu. Maddeye eklenen yeni fıkra ile belediye başkanı, başkan vekili ya da meclis üyesi eğer “terör veya yardım yataklık suçu”ndan görevden uzaklaştırılmış veya tutuklanmışsa büyükşehir ve il belediyelerinde İçişleri Bakanlığı, ilçe belediyelerinde ise Valilik tarafından yeni başkan atanacak. Bu belediye meclisi yeni başkanın çağrısı olmadıkça bir araya gelmezken meclisin, encümenin ve komisyonların görev ve yetkiler belediye encümeninin memur üyeleri tarafından yürütülecek.

El koyma yasasını geçmişe dönük işletecekler

Torba Yasa’nın 52’inci maddesiyle geçmişe dönük düzenleme yapılırken bu sayede Saray/AKP iktidarının “hendeklerle mücadele etme yöntemi” olarak geliştirdiği teröre destek veren belediyelere kayyum atanması maddesi son bir içinde tutuklanan Kürt belediye başkanları için de uygulanabilecek.

Madde 53 ile düzenlenen “Hizmetlerde aksama” başlığı belediyelerin valilikler tarafından “terör ve şiddet olaylarında” kullanıldığının tespit edilmesi durumunda valiler veya kaymakamlar tarafından o belediyeye el konulabilecek belediye başkanı hakkında yine aynı mülki amir tarafından işlem yapılabilecek.

Belediyeler Yasası’nın 57’inci maddesine eklenen kısım:

“Belediye ve bağlı idare imkanlarının terör veya şiddet olaylarına dolaylı ya da doğrudan destek sağlamak amacıyla kullanıldığının valilik tarafından belirlenmesi durumunda, terör ve şiddet olaylarına destek olmak amacıyla kullanılan belediye veya bağlı idare taşınırlarına mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından el konulur. Bu fıkra kapsamında sorumluluğu tespit edilen belediye veya bağlı idare personelinin vali veya kaymakam tarafından görevden uzaklaştırılması halinde göreve iade işlemi ancak uzaklaştırma işlemini yapan makam tarafından yapılır.”

Sendika.Org

scroll to top