Home , Avrupa , ‚Toplantı ve Gösteri Hakkımızı Savunalım!‘

‚Toplantı ve Gösteri Hakkımızı Savunalım!‘

Almanya’da son yıllarda yapılan yasal değişikliklerle toplantı ve gösteri yürüyüşü yapma hakkına sınırlandırmalar getirilmek isteniyor. Buna karşı bir açıklama yapan birçok demokratik  kurum ve bireyler bir bildirge yayınladılar. Aralarında Almanya Türkiyeli İşçiler Federasyonu (ATİF) ve Yeni Demokratik Gençlik (YDG) olmak üzere 25 kurumun ve onlarca siyasetçi ve bireyin ilk imzacısı olduğu bildirge aynı zamanda 7 Ekim’de Almanya merkezli yapılacak Toplantı ve Gösteri hakkımızı Savunalı Kongre’sine (Demonstrationsrecht Verteidigen! – Kongress) bir çağrı niteliği taşıyor.

ABD’den Türkiye’ye dünyanın bir çok yerinde temel demokratik hakların budandığına işaret edilen açıklamada protesto ve grevlerin yasaklandığına ve devletlerin giderek polis devletlerin dönüştüğüne vurgu yapılıyor. Alman Devleti’nin özellikle göçmen kurumlarına yoğun baskı yaptığı belirtilen açıklamada özellikle NAV-DEM, ATİK, YXK gibi türkiyeli ve kürt kurumların bu baskılardan etkilendiği vurgulanıyor.

§§113, 114 StGB gibi Alman ceza yasalarında yapılan değişikliklerle toplumun yoğun bir takibata alındığı, Grev hakkı için mücadeleyi baskılayacağı, G 20 örneğinde olduğu gibi gösteri yapma ve basın özgürlüğüne darbe vurulacağı ve bu baskıların yasallaştırıldığı belirtiliyor. Bildirgede aynı zamanda G 20 sürecinde polis şiddetine dair örneklere yer verilirken 250 civarında kişini polis şiddetine maruz kaldığı vurgulanıyor.

Alman hükümeti G 20 zirvesinden kısa bir süre öncesinde Alman Ceza Yasası’nın §§113, 114 maddelerinde değişikliklere gidilmişti. Yasa „infaz memurlarına direnme ve fiziki saldırı“ adı ile biliniyor ve bu maddeden verilecek ceza en az üç ay gibi bir süreyi kapsıyor. Korkudan refleksif bir şekilde kaldırılacak bir el dahi direnme olarak polis tarafından idda edilebiliniyor. Yasada yapılan değişiklik ise tanımın genişlemesinden ibaret; „ortaklaşa yapılan eylem“ olarak maddeye eklenen ibareye göre gösteri ve grevlerde birden fazla kişilerin yer alması, katılanların toptan cezai işlem görebileceklerini belirliyor. Eleştirmenler ise tüm gösteri ve grevlerin toplu yapıldığına dikkat çekerek yasanın bir sindirme yasası olduğunu vurguluyor.

Yayınlanan bildirgede ATİK ve NAV-DEM tutsaklarının serbest bırakılmaları talep ediliyor ve 7 Ekim’de Almanya merkezli yapılacak Toplantı ve Gösteri hakkımızı Savunalı Kongre’sine (Demonstrationsrecht Verteidigen! – Kongress) katılım çağrısı yapıyor.

Yapılan almanca açıklamaya http://demonstrationsrecht-verteidigen.de sayfasından ulaşmak ve kampanyayı imza ile desteklemek mümkün.