Home , Avrupa , TKP/ML Dersim Parti Komitesi: Avrupa“daki Yoldaşlara, Partimize gönül vermiş Emekçi Halkımıza;

TKP/ML Dersim Parti Komitesi: Avrupa“daki Yoldaşlara, Partimize gönül vermiş Emekçi Halkımıza;

 

Katledilişinin 43.yılında İbrahim Kaypakkaya’yı anma amaçlı 21 Mayıs 2016 tarihinde Almanya’da düzenlenen geceye yollanan TKP/ML Dersim Parti Komitesinin e-posta üzerinde elimize ulaşan mesajını güncelliğinden ve şehitleri anan tarihsel önemi bakımından yayınlıyoruz.


2918Katledilişinin 43. Yılında Komünist Önder İbrahim Kaypakkaya’yı Anarken:

Gece Tertip Komitesine, Avrupadaki Yoldaşlara, Partimize gönül vermiş her milliyetten Emekçi Halkımıza;

CENGİZ, HAKAN, SEFKAN, HAYDAR, MURAT Yoldaşların Çağrısıdır; Safımız Parti, Yolumuz Halk Savaşı, İddiamız Devrimdir!

Yoldaşlar, dostlar;

Dağların doruklarından iki halk savaşçısını ölümsüzlüğe uğurladığımız günlerin ertesinde sesleniyoruz sizlere. 6 Mayıs’ı 7 Mayıs’a bağlayan gecenin şafağında dillerinde parti sloganları, ellerinde silahları ve yüreklerinde taşıdıkları devrim idealiyle ölümsüzleşti yoldaşlarımız. Tereddütsüz karşıladılar ölümü yoldaşlar. Tıpkı kendinden öncekiler gibi. Tıpkı Cengiz, Hakan ve Sefkan yoldaşlar gibi. Öyle küçülttüler ölümü, öyle rüsva ettiler düşmanı. Dersim dağları bir kez daha tanıklık etti halk savaşçılarının direnişine. Bir kez daha onların sloganlarıyla yankılandı dağ başları ve bir kez daha tanıklık etti tarih ölümsüzlerin ölümü nasıl yendiklerine…

Yoldaşlar, dostlar;

Savaş cephesinde ölümsüzlüğe yürüyen yoldaşlarımızın Dersim’in doruklarında dalgalandırdığı proletaryanın bayrağı, onlara andımız olsun ki, ne pahasına olursa olsun zirvelerden inmeyecek, yaktıkları devrim meşalesi sönmeyecektir. Onun için umutsuzluk, karamsarlık ve yılgınlık her zaman uzaktır bize; onun için kayıplar, engeller ve zorluklar mani olamayacak mücadelemize.

Yoldaşların büyüttüğü mirasımız zengindir, mirasımız engindir, mirasımız tükenmezdir. O miras ki İbrahim’den Süleyman’a, Kazım’dan Mehmet’e, Meral’den Çiğdem’e, Beşlerden, Cengiz’lere çoğalarak gelmiştir; çağlayarak büyümekte, zafere koşullamaktadır. Artık daha fazla nedenimiz vardır ve yoldaşlarımız her şeyden önce bu misyona can vermişlerdir. Şimdi onlar gibi olmanın, onlar gibi savaşmanın, onlar için de dövüşmenin zamanıdır…

Devrim için savaşı ve halkın kurtuluş davasını zafere taşıyacak olan proletarya ideolojisinin mutlak ihtiyaç duyduğu özne, bu uğurda can bedeli bir mücadeleye atılacak olan komünistler ve devrimcilerdir. Buzlar bu sayede kırılacak, yollar bu sayede aydınlatılacak, kitleler bu sayede seferber edilebilecektir. Demokratik Halk Devrimi, yaşamını ona adayanların, onun için her türlü özveriyi göze alanların omuzlarında gelişecek; onun için ölenlerle zafere ulaşacaktır. Devrimlerin yasasıdır bu.

 

23102Dostlar, Yoldaşlar;

Önder İbrahim Kaypakkaya yoldaşı katledilişinin 43. yılında anarken, bizlere bıraktığı en değerli mirasın Partimiz TKP/ML olduğunu unutmamalıyız. Onun devrim yürüyüşünü ete kemiğe büründürdüğü yegane şey partimiz olmuştur. Bugün bıraktığı mirasa sahip çıkmak, onu devrim yürüyüşünde hak ettiği noktaya taşımak şaşmaz görevimizdir. Onun bıraktığı mirasa karşı girişilen her türden tasfiyeci-bozguncu anlayış ve pratiğe karşı durmak, amansız mücadele yürütmek önder yoldaşın ve onun ardıllarının bizlere bıraktığı en önemli görev olduğu unutulmamalıdır. Amacı devrim olanların safının parti olması gerektiği açık ve nettir. Bunun dışındaki her adımın, her pratiğin, her söylemin bozgunculuk olduğu bilinmelidir. Devrimler tarihi ve partimizin tarihi bunu bize sayısız kez göstermiş ve öğretmiştir. Bu öğretiyi unutmadan yürüyeceğiz.

Önder İbrahim yoldaşı andığımız bugünlerde TC faşizminin Kürt Ulusuna yönelik katliamlarına tanıklık etmekteyiz. Onun Amed zindanında yarattığı direniş meşalesi kurtuluşun adresini ve yolunu da göstermiş, lime lime edilen bedeniyle o coğrafyanın mazlumlarına gerçek kurtuluşu anlatmıştır. Bugün ve yarın görevimiz bu katliamlara karşı durmak ve mazlum Kürt halkının mücadelesini zafere taşıyacak gerçek kurtuluş mücadelesini büyütmektir. Görevimiz bu mücadeleyi desteklemekle sınırlı değilse aslolanın bu mücadeleye önderlik etmek olduğu unutulmamalıdır. Görevlerimizi bu gerçek üzerinden tayin edeceğiz.

Komünist önder İbrahim Kaypakkaya’nın 44 yıl önce temellerini attığı ve can bedeli direnişle bu topraklara adını kazıdığı düşünce ve idealleri rehperimiz, meşalemiz olmaya devam ediyor. And olsun ki devrettiği bayrak tüm savaş mevzilerinde lekesiz, onurla dalgalandırılacaktır. Hepinizi bu kararlılık ve inançla birkez daha selamlıyoruz.

 

İBRAHİM KAYPAKKAYA YAŞIYOR!

KAHROLSUN EMPERYALİZM, FAŞİZM VE HER TÜRDEN GERİCİLİK!

SÜRÜYOR DEMOKRATİK HALK DEVRİMİ, SÜRECEK HALK SAVAŞI!

YAŞASIN PARTİMİZ TKP/ML, ÖNDERLİĞİNDEKİ TİKKO VE TMLGB!

HALK SAVAŞÇILARI ÖLÜMSÜZDÜR!

CENGİZ, HAKAN, SEFKAN, HAYDAR, MURAT YOLDAŞLAR ÖLÜMSÜZDÜR!

Dersim Parti Komitesi

Mayıs 2016

 

 

 

 

 

scroll to top