Home , Avrupa , TC Konsolosluk önünde basın açıklaması!

TC Konsolosluk önünde basın açıklaması!

Resim 1İSVİÇRE|21-02-2014|Tüm Politik Tutsaklara ve Savaş Esirlerine Özgürlük kampanyası dahilinde, 20.02.2014 tarihinde, Zürih TC. Konsolosluk önünde basın açıklaması gerçekleştirildi.

Basın açıklamasını Uluslarası Politik Tutsaklarla Dayanışma Komitesi – ATİK, Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu – ADHK, Avrupa Özgür Tutsaklara Dayanışma Komitesi – AÖTDK örgütlediği, Bir-Kar, FEKAR,  Siyaset Gazetesi, Proleter Devrimci Duruş’un destek verdiği basın açıklaması, kolsolosluk önünde Almanca ve Türkce  yapıldı.

Açıklamada: „ABD’den Almanya, Fransa, İspanya, Meksika, Peru, Hindistan, İtalya, Kore Filistin ve Türkiye ve T. Kürdistan’ı başta olmak üzere, dünyanın onlarca yerinde on binlerce politik tutsak ve savaş esiri yüksek güvenlikli tecrit ve izolasyonun hakim olduğu hapishanelerde tutulmaktadır. Sadece seksenlerden bu yana dünyanın birçok hapishanesinde toplu katliamlarda dahil binlerce politik tutsak ve savaş esiri kötü cezaevleri koşulları, işkence, Açlık Grevi, Ölüm Orucu ve yakalandıkları hastalıklardan dolayı yaşamını yitirmiştir“ denilerek tutsakların bütün saldırılara  her zaman direnerek karşılık verdikleri, hapishaneleri ezilenlerin birer savaş mevzisine dönüştürdükleri belirtildi.“

Devamında; “Bugün hapishanelerdeki en büyük ve en acil sorunlardan birisi hasta tutsaklar gerçekliğidir. Şimdiye kadar işkence ve kötü cezaevleri koşullarından kaynaklı yüzlerce devrimci tutsak tedavileri engellenerek katledilmişlerdir, İHD, TİHV ve tutsak ailelerinin raporlarına göre Türkiye’de 544 devrimci hasta tutsak bulunmaktadır. Bu hasta tutsakların içinde 162 tutsak ölüm sınırındadır.

„Tutsaklarımızın tedavileri yapılmadığı durumda onlarca tutsağımız her an ölümle yüz yüze gelebilir. Tedavilerini engelleyerek ve sürece yararak kalıcı hastalıkların oluşmasını sağlamak ve katletmek bugün devletin sinsi politikalarından birini oluşturmaktadır“ denilerek daha fazla kamuoyu, daha fazla duyarlılık yaratmanın zorunluluğuna ve aciliyetine dikkat çekildi.

Basın açıklamasının ardından genel anlamda politik tutsaklarımıza yönelik taleplerimizi içeren, özelliklede durumu ciddi olan hasta tutsakların derhal serbest bırakılması için hazırlanan dosya, oluşturulan bir heyet tarafından Konsolosluk yetkililerine teslim edildi.

Kitle tarfından sık sık; „Freiheit für alle politischen Gefangenen“, „Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur“, „Hasta Tutsaklar Salıverilsin“ vb. sloganlar atıldı.

Bir saat süren eylemde hasta tutsakların durumlarına dikkat çeken dövizlerin yanısıra Politik tutsaklar yalnız değildir, Hasta tutsaklar ölüme terk edilemez ve Devrimci tutsaklar onurumuzdur. Sloganlı 3 adet Almanca ve Türkçe  pankartlarla yer alındı.

Resim 1