Home , Bildiriler , Tarihten Geliyor, Örgütlü Gücümüzle Büyüyoruz

Tarihten Geliyor, Örgütlü Gücümüzle Büyüyoruz

Haber Merkezi | 24.05.2019 | Yeni Kadın ve Lilith Almanya’da iki gün boyunca gerçekleştireceği kamp için bildiri yayınladı. “Yeni Kadın ve Lilith Almanya Kadınlar Eğitim Kampına Çağrı“ başlığıyla yayınlanan bildiriyi haber değeri taşıdığı için olduğu gibi yayınlıyoruz.

YENİ KADIN VE LİLİTH ALMANYA KADINLAR EĞİTİM KAMPINA ÇAĞRI

Değerli dostlar, sevgili kadın arkadaşlar;

İçinden geçtiğimiz süreçte kadına yönelik her türlü şiddet, yaşadığımız Almanya’da da olanca hızıyla yükselişe geçmiş durumdadır. Yanısıra derinleşen ekonomik kriz, ırkçılık ve faşizan uygulamaların devlet politikası haline gelmeye başlaması, işçi ve emekçileri vururken, en çok da göçmen/ mülteci kadınları, LGBTİ+’ları, çocukları ve gençleri etkilemektedir.

Toplumun bir bütün olarak kendine yabancılaştırılmaya çalışıldığı, sosyal hak gasplarına yönelik saldırıların arttırıldığı günümüz Almanyası’nda, her yıl 150’nin üzerinde kadın ve çocuk tecavüze maruz kalmakta ve katledilmekte… Kadınların zorlu mücadeleler sonucunda elde ettikleri kürtaj hakkında bilgilendirme yapan jinekologlar, “kürtaj teşvik ediliyor” veya “kürtajın reklamı yapılıyor” gerekçesiyle cezalandırılarak, en doğal hakkımız gasp edilmeye çalışılıyor… Hala emeği değersiz görülen kadınlar; eşit işe eşit ücret yasasına rağmen pratikte bu haktan yararlanamıyor, ucuz iş gücü görülmeye ve iş yerlerinde toplu çıkışlarda topun ilk ağzında olanlar olmaya devam ediyorlar… “Aile” denilen dar döngü içinde, kadın emeğinin görünmezliği sürdürülüyor…

Tüm bu saydıklarımız ve daha sayabileceğimiz bir çok nedenden kaynaklı travmatik ve psikolojik sorunlar yumağı içinde kendini var etmeye çalışan kadın, erkeğe nazaran, erkek egemen sistematiğe, ataerkiye karşı da mücadele etmek durumunda kalmaktadır.

Sevgili kadın arkadaşlar;

Bizler Yeni Kadın Almanya olarak her yıl düzenli gerçekleştirdiğimiz hafta sonu eğitim kampımızı, bu yıl LİLİTH Kadın Derneği ile ortaklaştırdık… Amacımız; iki kurumun ortaklığında kadın çalışmalarını büyütmek… Birlikte en geniş kadın kitlesine ulaşarak, öne çıkan konu başlıkları ekseninde kadın aktivistlerimiz, üye ve dostlarımızla yine ve yeniden biraraya gelerek, sorunlarımıza hep birlikte çözüm yolları ararken, kadın dayanışmasını yükseltmek… Birlikte düşünüp, tartışarak, birbirimizin yüreğine akıp kızkardeşlik köprüsünü daha da pekiştirerek, gücümüzü birlikte harekete geçirmenin yöntemlerini ve yapabileceklerimizi ortaya çıkartmak… Bu nedenle iki günlük kampımıza tüm kadın dostlarımızın katılımını ve katacaklarını önemsiyoruz.

Kampımızda gerçekleştireceğimiz atölye çalışmalarının konu başlıkları; 1) Avrupa’da gelişen ırkçılık ve kadınlara yansıması, 2) Eşit İşe Eşit Ücret, 3) 8 Mart’ın Almanya’da resmi tatil ilan edilmesi, 4) Kadın Dayanışmasını örgütlü güce dönüştürmek…

Kampımızı; gezi, kültürel program ile de zenginleştireceğiz. Kampa katılacak arkadaşlarımızın çocukları da birlikte gelecekse, çocuk özel programını da hazırlayabilmemiz için önceden haber vermelerini önemle rica ediyoruz. Birlikte üretip, birlikte tartışarak kadın dayanışmasını güçlendireceğimizin, kadının dili, rengi ve duruşunu hep birlikte kampa katacağımızın inancıyla;


14 Haziran Büyük Kadın Grevi’nin kadınca harında buluşmak için;

Haydi Kadınlar!.. Şanlı 15- 16 Haziran İşçi Direnişinin yıldönümünde ve 14 Haziran Büyük Kadın Grevi’nin kadınca harında buluşmak için; “Kadınlar Birlikte Güçlü” doğrumuzu kampımızda büyütmeye…

Tarih : 15 – 16 Haziran, Saat : 12.00
Yer : Jugendherberge Erbach, Eulbacher Str. 33, 64711 Erbach

scroll to top