Home , Avrupa , Stuttgart’ta Yeni Kadın Üyeleri Aylık Buluşmasını Gerçekleştirdi

Stuttgart’ta Yeni Kadın Üyeleri Aylık Buluşmasını Gerçekleştirdi

STUTTGART |14.05.2018| Stuttgart ‚ta Yeni Kadın üyeleri aylık buluşmasını gerçekleştirdi.

“Kadının sınıf mücadelesindeki yeri ve önemi“ başlığı altında gerçekleştirilen eğitimde, sınıf kavramı irdelenerek, toplumsal devinimlerde kadının durumu tartışıldı. Köleci toplumdan feodalizme, feodalizmden kapitalizme nasıl ve neden evrilme olduğu, ezilen ezen zıtlaşmasının, burjuva-proleter ayrışmasının ve tanımlanmasının günümüzdeki karşılıklarının ne olduğuna örneklemelerle açıklık getirilmeye çalışıldı.

İşçilerin birlik, dayanışma ve mücadele günü 1 Mayıs’tan, idam edilen Deniz, Yusuf ve Hüseyin’e, Haki Karer ve dörtlerden, Amed zindanında ser verip sır vermeyen İbrahim Kaypakkaya’ya, “Bedenimi asarak yok edebilirsiniz ama idamımla yüzlerce Kürt doğacaktır“ diyen Leyla Qasim’a, Sinan Cemgil ve yoldaşlarına, Marksizmin kuramcısı ve proletaryanın önderlerinden Marx’ın 200. doğum yıldönümü vesilesiyle anılarak, sınıf mücadelesindeki yerlerinin günümüz açısından önemine de değinildi. Mücadele içinde tohum olup toprağa düşen kadınların yaşamlarından da örnekler verildi.

Kadınların bu sistemde sadece yaşadıkları sorunlarına vurgu yaparak, salt mağduriyetleri üzerinden gidilmemesi gerektiğinin de altı çizilen eğitimde, dünden bugüne kullanılan bir çok hak ve özgürlüklerde bedel ödeyerek bir çok hakkı elde etmiş olan kadınların mücadelelerinden öğrenilmesi gerektiğine de vurgu yapıldı. Örgütlü olmanın birlik ve dayanışma anlamına geldiği, sistemin insanı kendisine yabancılaştırmak için her yolu kullandığı günümüzde de, kadınların birbirlerine güvenmesinden ve örgütlü güç olmalarından başka çıkar yollarının olmadığı belirtildi.

Dolayısıyla eğitimlerin yanı sıra sokakların özgürleştirici gücüne de kadınlar olarak önem verilmesinin sınıf mücadelesinde önemli bir yerde durduğu ve yapılan ve yapılması gereken tüm hak ve özgürlük eylemlerinde yer alınması gerektiğinin altı çizildi. Önümüzdeki sürecin pratik çalışmaları özgülünde de kısa fikir alış verişinde bulunulduktan sonra, Haziran’da yapılacak hafta sonu eğitim kampında buluşmak üzere eğitim sonlandırıldı.