Home , Avrupa , “Stuttgart Hayır Platformu” kuruldu

“Stuttgart Hayır Platformu” kuruldu

Stuttgart’ta bir araya gelen çok sayıda kurum ve birey “Stuttgart Hayır Platformu”nu kurdu. En son dün (14 Şubat’ta) tekrar bir araya gelen bileşenler, bugün yaptıkları açıklama ile platformun amaçlarını ve çalışma takvimini yayımladı.

AKM, Alınteri/Yaşanacak Dünya, AABF Baden Württemberg Eyaleti, AGİF, ATİF, ADKH, FEDA, DİDF, NAV-DEM, HDK, Initiative Kurdistan Solidarität, TJK, Maraş İnisiyatifi, SKB, SYKP, MLPD ve bireyler tarafından oluşan platformun açıklaması şöyle:

“Stuttgart HAYIR Platformu” kuruldu

Bizler aşağıda imzası bulunan kurumlar olarak, Stuttgart ve çevresinde Türkiyeli ve Kürdistanlı örgütlerle birlikte faşizmin ve tek adam diktatörlüğünün referandumuna karşı birlikte hareket etme, oy kullanma hakkına sahip seçmenleri HAYIR kampanyası etrafında birleştirme amacıyla “Stuttgart HAYIR Platformu”nun kuruluşunu basının ve kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

Yurt dışında kurulan temsilciliklerde oy verme işlemleri 27 Mart – 9 Nisan tarihleri arasında, gümrük kapılarında ise 27 Mart -16 Nisan tarihleri arasındadır.

Referandumda HAYIR kampanyamızın gerekçeleri:

* İnsan haklarını değil aksine diktatoryal yönetimi esas aldığı için bu anayasa değişikliğine HAYIR diyoruz!

* Tüm uluslar için tam hak eşitliği; tüm inançlar için özgürlük, özgürlüğü güvenceleyen gerçek bir laiklik, kadının, gençliğin, aydınların ve tüm bir halkın demokratik haklarını ilan eden demokratik bir anayasayı savunduğumuz için bu anayasa değişikliğine HAYIR diyoruz!

* Ezilen halkları, ulusları, sınıfları, inançları, cinsleri öteleyip, Saray’daki diktatörü onaylayan bir Anayasa’ya karşı olduğumuz için bu anayasa değişikliğine HAYIR diyoruz!

* Referandumda “Evet” §diyen AKP-MHP faşizmi, Devleti yönetenler, “Tek Millet, Tek Dil, Tek Din, Tek Bayrak, Tek Vatan” diyerek Kürtlerin ve diğer tüm halkların varlığını inkar etmektedir. Kürtlerin anadilde eğitimini yasaklamaktadır. Kürtlerin demokratik bir toplum istemlerini ve birlikte yaşama taleplerini reddettiği için bu anayasa değişikliğine HAYIR diyoruz!

* Başta Aleviler olmak üzere, Êzidîler, Ermeniler, Süryaniler gibi tüm farklı inançları yok saydığından bu anayasa değişikliğine HAYIR diyoruz!

* İşçi haklarını, grev, toplu sözleşme ve çalışma haklarını dikkate almadığı için bu anayasa değişikliğine HAYIR diyoruz!

* Hiçbir kişi halktan daha büyük değildir, bunun için bu anayasa değişikliğine HAYIR diyoruz!

* Tek adam diktatörlüğünün kadınlara yönelik uygulanan her türlü şiddete, gerici yaşam biçiminin dayatılmasına, çocuklara yönelik tecavüzü yasalaştırma girişimlerine, LGBTİ’leri ötekileştiren, katleden erkek egemen zihniyetine HAYIR diyoruz!

* Halklar, uluslar, inançlar, cinsler tek adam diktatörlüğüyle bastırılamaz. Tek adam diktatörlüğünü ve onu yaratan gerici sistemi reddettiğimiz için bu anayasa değişikliğine HAYIR diyoruz!

* 14 yıldır iktidarda olan AKP hükümeti, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) başta olmak üzere ibadet merkezlerini kendi kirli siyasetlerine alet etti. İmamları ajanlaştırdı. Bunun için bu anayasa değişikliğine HAYIR diyoruz!

* Gelin hep birlikte eşit, demokratik ve özgürlükçü bir ülke için referandumda HAYIR diyelim.

Temel ilkeler ve planlama

* HAYIR Kampanyasının sağlıklı yürütülmesi amacıyla iki toplantı arasında koordineyi sağlamak için “Stuttgart’ta HAYIR Platformu”nun Yürütmesinin belirlenmesi.

* Stuttgart ve çevresinde olanaklı olan her alanda seçim komisyonlarının kurulması.

* HAYIR Kampanyası temelinde Propaganda çalışmaları için halk toplantıları, özgün etkinlikler ve mümkünse bir mitingin düzenlenmesi.

* Stuttgart 21 eylemlerinde stant açılması ve Almanca HAYIR kampanyası bildirilerinin dağıtılması, Almanca HAYIR dövizlerinin taşınması.

* Propaganda çalışmaları için özgün afiş ve el ilanlarının basılması.

* Halkın sandıklara taşınması için gerekli araç hazırlıklarının yapılması.

* Bileşen örgütlerin tüm toplantılarında referandumun gündem yapılması.

* Seçim sürecinde inanç birliklerinin etkin çalışmasına yardımcı olunması.

* Halkın seçimlere katılımının, 1 Kasım seçimlerine göre ikiye katlanması.

* Halkımızın ülkedeki çevrelerini arayarak HAYIR cephesini güçlendirecek biçimde örgütlenmesi.

* Kadınların ve gençlerin çalışmalarda aktif hale getirilmesi.

* Kürdistan ve Türkiye’ye gönderilecek heyetlere Stuttgart’tan da katkı sağlanması.

* YSK’nın internet sitesinden seçmen listeleri alınarak propaganda materyallerimizin seçmene ulaştırılması.

* Sosyal medyada yoğun bir çalışmanın yürütülmesi; video, karikatür ve afişlerin sosyal medyada yoğun kullanılması.

* Stuttgart’ta HAYIR Platformu adına Facebook sayfasının açılması, çalışmalarımızın ve duyurularımızın paylaşılması. Yazılı ve görsel Medya olanaklarından yararlanılması.

* Referandum sürecinin örgütlenmesine olabildiğince geniş halk kitlelerinin katılımının sağlanması, bu amaçla her evimizin seferber edilmesi.

* Newroz vb. etkinliklerde yoğun bir şekilde HAYIR Kampanyasının gündemleştirilmesi.

* Şimdiden sandık görevlilerinin hazırlanması, mümkün olduğunca 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerindeki müşahitlerin yeniden görevlendirilmesi.

* Konsoloslukta oy kullanma süreci boyunca “Stuttgart’ta HAYIR Platformu” adına görev yapacak 5 kişinin belirlenmesi.

Stuttgart’ta HAYIR Platformunun bileşenleri

Alevi Kültür Merkezi (AKM) Stuttgart,

Alınteri/Yaşanacak Dünya,

Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu (AABF) Baden Württemberg Eyaleti,

Almanya Göçmen İşçiler Federasyonu (AGİF),

Almanya Türkiyeli İşçiler Federasyonu (ATİF)/Tohum Kültür Derneği Stuttgart

Avrupa Demokratik Kadın Hareketi (ADKH),

Demokratik Alevi Federasyonu (FEDA),

Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu (DİDF) Stuttgart,

Demokratik Kürt Toplum Merkezi (NAV-DEM),

Halkların Demokratik Kongresi (HDK-Stuttgart),

Initiative Kurdistan Solidarität Stuttgart,

Kürt Kadın Hareketi (TJK),

Maraş İnisiyatifi,

Sosyalist Kadınlar Birliği (SKB),

Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP),

Almanya Marksist-Leninist Partisi (MLPD),

ve Bireyler