Home , Avrupa , Strasbourg ATİK Ve YDG Komitesinden Açıklama

Strasbourg ATİK Ve YDG Komitesinden Açıklama

HABER MERKEZİ|04.01.2018| ATİK (Avrupa Türkiyeli İşçiler Konfederasyonu) ‚e bağlı olan ATİK Strasbourg komitesi ile YDG ( Yeni Demokratik Gençlik ) Strasbourg komitesinin son süreçe  yönelik yaptıkları açıklamayı haber değeri olduğu için ve güncelliğinden dolayı olduğu gibi yayınlıyoruz.

“TAVRIMIZDIR!!!

ATİK içerisinde yaşanan sorunlar gelinen aşamada, yalan ve manipülasyona dayalı bir hal almaya başlamıştır. Son olarak yine bazı federasyon, dernek, gençlik ve komite imzaları kullanılarak yayınlanan bir manipülasyon tefrikasında, alanımızda örgütlü bulunan ATİK Komitesi ve YDG Komitesi’nin de imzaları atılarak, öncelikle kendi çevreleri için bir motivasyon sağlamayı amaçlamak ta oldukları aşikardır. Esas amaç ise 24. ATİK Konseyi nezdinde, kurumumuz ATİK’i işlevsiz hale getirme çabasıdır. Bizler, Strasbourg ATİK Komitesi ve Strasbourg YDG Komitesi olarak böylesine tasfiyeci bir anlayışa destek verecek bir konumda değiliz. Kendi anlayışlarının “güçlü” olduğu alanlarda yaptıkları, kendileri için bir aynadır. Bizler kendi alanımızda “azınlıkta” kalan arkadaşlarını dışlamadığımız gibi birlikte yürümenin çabasını verdik, veriyoruz. Her seferinde, “bizim ATİK’le, YDG ile bir işimiz kalmadı” diyen bu anlayış mı ATİK’i sahiplenecek!!! Bir düzeltme de bulunduğumuz ülke örgütlülüklerinde yapılmalıdır. Reims ATİK derneği olarak imza kullanılmakta beis görülmemiştir. Çok değil daha ATİK Denetim Toplantısının ardından kaleme alınan yazıda ATİK Reims Komitesi imzasını kullananlarda bu anlayıştı. Orada bir dernek olmadığı, buna uygun bir faaliyet yürütülmediğini bizlerden iyi bildiklerine eminiz. Keza Paris ATİK Komitesi imzası da bir “tabela”dan ibarettir. Hiç bir ATİK faaliyetinin olmadığı Paris alanının imzasını kullanmak “kalabalık” algısını yaratma çabasından başka bir şey değildir. Üstelik 23. Dönem ATİK Konseyi sürecinde de Paris’te sadece ATİK Temsilciliği imzası kullanılıyordu, yanlış olmasına rağmen! Yine bilinen ve arkadaşınızdan öğrenebileceğiniz üzere, 24. ATİK Konseyi tarafından Paris’te yapılan görüşmede arkadaşınızın bundan böyle ATİK faaliyeti yürütmeyeceği söylemi ortada durmaktadır.    Paris YDG komitesi ise bilinen sebeplerden dolayı bu tasfiyeci/darbeci anlayışa net tavır almıştır. Batı Fransa ATİK bileşenleri olarak atılan imzanın ise nasıl bir örgütlülük ve kimlerden oluşuyor bilemiyoruz.

Sonuç olarak; Strasbourg ATİK Komitesi, alanda faaliyetlerini düzenli yürüten, eylem birlikteliklerinde yer alan, diğer devrimci-demokrat kurumlar tarafından tanınan ve faaliyetler örgütleyen bir komitedir. YDG Komitesi, faaliyetlerine devam eden bir komitedir. Yayınlanan tasfiye tefrikasından derhal imzalarımızın çekilmesini talep ediyoruz. En azından bu erdemi ve dürüstlüğü göstereceğinizi umuyoruz!

 

STRASBOURG ATİK KOMİTESİ

STRASBOURG YDG KOMİTESİ “

scroll to top