Anasayfa , ATİK , Şan Olsun İşçi Sınıfının Birlik Dayanışma ve Mücadele Günü 1 MAYIS`A!

Şan Olsun İşçi Sınıfının Birlik Dayanışma ve Mücadele Günü 1 MAYIS`A!

atik_logokucukATİK | 16 – 05 – 2013 | 127 yıl önce Amerikan işçi sınıfının, sömürü düzeni kapitalizme karşı 8 saatlik işgünü talebiyle başlattığı direniş ve hak alma mücadelesi, bugün de dünya proletaryasına yol göstermeye devam ediyor. Bu şanlı mücadelede idam edilerek katledilen, Parsons, Spies, Fischer ve Engel adlı dört işçi önderini ve dünyada emeğin özgürleştirilmesi mücadelesinde toprağa düşen tüm işçi ve emekçileri saygıyla anıyoruz.

1 Mayıs, birlik ve dayanışma günü olarak işçi sınıfının  sömürüye karşı yürüttüğü hak alma mücadelesinde vazgeçilmez bir yere sahiptir. Büyük bedeller ödenerek elde edilen bugün işçi ve emekçilerin kazanmış olduğu en önemli mevzilerindendir. 1 Mayısa anlamını kazandıran şanlı direniş tarihinden de anlaşılacağı üzere, zincirlerinden başka kaybedecek bir şeyi olmayan sınıf bilinçli proletarya,  sınıfsız sömürüsüz özgür bir dünya kurma mücadelesinde, tüm ezilen emekçi katmanlara önderlik edecek  yegâne güçtür.

Kadın Erkek İşçiler, Emekçiler,

1 Mayıs 2013’ü kutladığımız bugünlerde, ekonomik krizi atlatamayan kapitalist-emperyalist sistem, bu krizin faturasını her zaman olduğu gibi işçi ve emekçilerin sırtına yüklemeye çalışmaktadır.  Büyük bedeller ödenerek elde edilen haklar gasp edilmekte, hükümetlerce çıkarılan “tasarruf” yasaları ile  sermayenin ve burjuva sınıfının çıkarları korunmakta, işçi ve emekçiler daha da yoksul bir yaşama mahkum edilmektedirler.

Ekonomik olarak batağa sürüklenen, iflasın eşiğindeki Yunanistan, İspanya, Portekiz, İtalya Güney Kıbrıs gibi ülkelerdeki işçi ve emekçiler sokaklara dökülmekte, grevler ve işgaller örgütlemekte, tepkilerini her alanda göstermektedirler. Onların  bu haklı mücadelesi tüm dünya proletaryasına umut taşırken, emperyalistlerin ve onların uşaklarının kabus olmaktadır.

Dün olduğu gibi bugün de, emperyalistler dünyanın her köşesinde ilhak, işgal, savaş  ve katliamlarına devam ediyor. Afganistan`da, Mali’de, Irak`ta, Filistin’de, Libya`da, Suriye’de, Türkiye ve T. Kürdistan’ında ve daha bir çok ülkede ve bölgede halkların üzerlerine emperyalistlerce bombalar yağdırılmakta, ya da, etnik, dinsel, ulusal ayrımlar kullanılarak, halklar birbirlerine düşürülmekte, yüz binlerce insan bu savaş ve çatışmalarda katledilmektedir.

Kapitalist-emperyalist sistem doğayı ve tarihsel, kültürel mirası tahrip ediyor, dünyayı yaşanmaz hale getiriyor, halkların tarihini yok etmeye çalışıyor.  Temel insan haklarından olan parasız  eğitim ve sağlık hakkını gasp ediyor. Çocuk emeğini sömürüyor, kadınları cinsiyet ayrımcılığı yoluyla katmerli baskıya maruz bırakıyor ve daha düşük ücretlerle çalışmaya zorluyor.

Emperyalist sistemin merkezlerinden biri olan Bati Avrupa’da göçmenlere ve mültecilere yönelik faşist, ırkçı saldırılar her alanda artmakta, bu saldırıları gerçekleştiren faşist parti ve örgütler devletler tarafından bizzat korunmakta ve desteklenmektedir.

Emperyalistler ve onların uşakları şunu çok iyi bilmelidirler ki, göçmen işçi ve emekçiler ile Avrupa yerli işçi ve emekçileri her türlü sömürü ve baskıya karşı omuz omuza mücadele edeceklerdir, emperyalizmin karanlığı bu dayanışma ve mücadele ile yırtılacaktır. 1 Mayıs bu dayanışmanın, birlikte mücadelenin,  sınıf bilincinin, enternasyonalizmin adıdır.

ATİK olarak; sosyal eşitsizliklere, hak gasplarına, ırkçı politikalara, haksız savaşlara, devlet baskılarına karşı enternasyonal dayanışmayı büyütmek için tüm işçi ve emekçileri 1 Mayıs’ta alanlarda, mücadeleye ve haykırmaya çağırıyoruz!

Herkese iş ve tam ücret karşılığı 30 saatlik çalışma haftası!

Eşit işe eşit ücret!

Krizin faturasını emekçilerin sırtına yüklemeye son!

Kadınlara özgürlük ve eşitlik!

Kahrolsun Emperyalizm, Faşizm ve Her Türden Gericilik.

Yaşasın Proletarya Enternasyonalizmi!

Bütün ülkelerin İşçileri ve Ezilen Halkları Birleşiniz!

ATIK 1 Mayıs 2013 – DOC

ATIK 1 Mayıs 2013 – PDF