Anasayfa , Avrupa , Rüsselsheim’de Seyit Rıza ve Arkadaşları Anıldı

Rüsselsheim’de Seyit Rıza ve Arkadaşları Anıldı

 seyRÜSSELSHEİM | 21 – 10 – 2013 | Avrupa Demokratik Dersim Birlikleri Federasyonu,‘‘Yozlaştırmaya, doğa tahribatına ve kalekol yapımlarına karşı mücadele edelim’’ şiarıyla 19 Ekim’de Rüsselsheim’de ‘’Seyit Rıza ve arkadaşlarını anıyoruz’’ gecesi düzenledi. Oldukça coşkulu geçen geceye 500 kişi civarında kişi katıldı

   Etkinlikte ilk önce dersim soykırımıyla ilgili belgesel tarzı bir sinevizyon gösterildi. Ardından Redd Düşün Sanat Kollektifi bünyesindeki sanatçılar müzik ve şiir seslendirdiler. Müzik ve şiir dinletileriyle süren etkinlik akışı içerisinde destekleyen kurumlar da konuşmalar gerçekleştirdiler.

   İlk olarak konuşan ATİF temsilcisi söze Seyit Rıza ve arkadaşlarını selamlayarak başladı ve bu geceyi düzenleyen federasyona teşekkürlerini iletti. Sonrasında bugün katliama uğrayanların mirasını taşıdıklarını ve miras aldıkları bu direnişçi ruhun nerde olursak olalım bitmediğini ifade etti. Her türlü yozlaştırma çalışmalarına rağmen bu ruhun tükenmediğini çünkü bu ruhun kökeninde deniz,mahir ve iboların ruhlarının olduğunu söyledi. Bugün dersimin barajlarla ve gençliğinin de uyuşturucu ve her türlü kötü alışkanlıklarla asimile edilmeye çalışıldığını ifade etti. Bunun yanında bugün dersimde yoğun bir biçimde ajan ve işbirliği yaygınlaştırma çalışmalarının devam ettiğini, bunun dersim kültürüne aykırı bir durum olduğunu ve bugün ne yazıkki dersim adına siyaset yaptığını söyleyen bazı kurumların bu ajan ve işbirlikçileri sahiplenir noktada olduğunu ifade etti. Bugün bizim görevimizin yaratılan bu direniş ruhunu büyütmek ve doğa katliamlarına karşı çıkmak olduğunu ifade etti ve bu direniş ruhuyla geceyi selamlıyarak konuşmasını bitirdi

   İkinci olarak sözü alan YEK-KOM temsilcisi de sözlerine geceyi ve Seit Rıza ve arkadaşlarını selamlayarak başladı. Bugün var olan ve yaratılan değerlerin Seyit Rızalardan Denizlere ,Mahirlere İbrahimlere ve Sakinelere hepsinin mirası olduğunu vve bizim bu mirası yaşatmamız gerektiğini ifade etti. Dersimin bir direniş kalesi olduğunu ve bundan sonra da direniş kalesi olarak kalmaya devam etmek zorunda olduğunu ve bunun için de herkese görevler düştüğünü söyledi. Bugün birlik olma günü olduğunu ve olabildiğince ortak paydalarda buluşup hareket etmediğimizde, AKP’nin, s,yasal islamın ve egemenlerin kazanacağını ifade etti

   ADHK adına sözü adına alan temsilci de konuşmasına selamlayarak başladı ve konuşmasında özellikle kültürel dejenerasyon ve yıkımlara değindi. Kültürel anlamda bugün Dersim üzerinde çok büyük oyunlar oynandığını ve buna karşı hareket etmemiz gerektiğini, bunun yanında oldukça büyük bir doğa yıkımının da gerçekleştirilmeye çalışıldığını ifade etti. Bunların Dersim için çok büyük sorun olduğunu ve bu yönlü çalışmaların derinleştirlmesi gerektiğini ifade etti

   Tekin Türker konuşmasında Munzura sahip çıkmamız gerektiğini, munzurun akışının bizim özgürlüğümüz olduğunu ve dolayısıyla bunun özgürlüğümüzü de sahiplenme anlamına geleceğini ifade etti. Ayrıca cemaatleşme tehlikesine karşı da dikkatli olunması gerektiğini ifade etti

   AABF adına söz alan temsilcide selamlayarak başladığı konuşmasında, dersim soykırımına karşı duyarlılığın bilince çıkarılması yanında ve aslında daha da önemli bir nokta olarak artık bugün neler yapmalıyız ve neler yapabiliriz konularının konuşulması gerektiğini ifade etti. Genel olarak kültür ve doğa tahribatına değinen temsilci, birlikte hareket etmenin stratejik bir önemde olduğunu ve bir süredir faaliyetlerini sürdüren Demokratik Güç Birliği Platformu’nun bu noktada çok önemli olduğunu ve Türkiyyede’de bu adımların atılmasının çok önemli olduğunu ifade etti. Bugün alevi kitlesinimn içinde CHP,nin etkisinin çok büyük olduğunu ve bu durum karşısında devrimci ve demokratlar olarak kendimizi sorgulamamız gerektiğini ifade etti. CHPgibi tekkçi, ulusalcı ve asimilasyoncu bir partiyle işimizin olmadığını ve neden halen onun peşinden gidildiğinin sorgulanması gerektiğini ifade etti.

   ADEF temsilcisi de selamlayarak başladığı konuşmasında bir bütün olarak dersimde yaşatılmaya ve geliştirilmeye çalışılan yozlaşma ve asimilasyona değindi ve mutlaka mücadele edilmesi ve bu noktada ortak hareket edilmesi gerektiğini söyledi. Herkese önemli görevlerin düştüğü şu koşullarda diğer dersim örgütleriyle de görüşülüp ortak hareket etmenin koşulları ve durumunun yaratılmaya çalışıldığını ve kendilerinin de çalışmalarının bu yönlü olacağını söyledi ve geceye katılan herkesi selamlıyarak konuşmasını bitirdi

   Konuşmaların ardından Hıdır Kutan, Hıdır Uludağ, Hasan Sağlam, Medet Aslan, Ozan Rençber ve Suavi dinleyicilere çok etkileyici bir müzik akşamı sundular, türküleri ve ezgileriyle geceyi güzelleştirdiler

   Destekleyenler: YEK-KOM, ATİF, ADHK, AABF, ADGH,AGİF