Anasayfa , Avrupa , Rojava’da, Şengal’de, Kobani’deki Direnişi Sahiplenip, Destek Olalım!

Rojava’da, Şengal’de, Kobani’deki Direnişi Sahiplenip, Destek Olalım!

atiflogoATİF | 25-09-2014 |  Rojava’da Kürt halkının başlattığı direniş ateşi, tüm ezilenlere umut olurken, düşmanlarının korku rüyası olmaktadır. Rojava’daki direniş; Şengal’de, Kobani’de saldırılara, katliamlara rağmen tüm görkemliğiyle faşist çetelere ve onları besleyen faşist devletlere birer meydan muharebesi olmaktadır.

ABD, AB, Rusya ve tüm emperyalist güçler ve onların yerli işbirlikçilerinin içine girdikleri pazar dalaşının ceremesi bugün Ortadoğu’daki halklara çektirilmektedir. Yıllardır Filistin’de sürdürülen katliam, Irak’da, Suriye’de, Libya’da, Afganistan’da devam ettirilmektedir. Ortadoğu’da; ulus, din, mezhep çatışması üzerinde halklar birbirine kırdırılarak, adeta soykırım provası yapılmaktadır.

Bugün Ortadoğu’nin en direnişçi ve örgütlü halkları olan Filistin ve Kürt’lere yönelik yeni bir saldırı furyası başlatılmıştır. Temmuz başlarında Filistin halkı üzerine yağdırılan bombalarda binlerce Filistinli katledildi. Ardından Şengal’de dünyanın  kadim halklarından  olan Ezidi’lere yönelik gerçekleştirilen saldırılarda binlerce Ezidi katledildi. Ortadoğu’da Emperyalistlerin oyunlarını  bozan ve Rojava’de bölgesel özerklik ilan eden Kürtlere yönelik aylardır saldırılmakta ve katliamdan geçirilmeye çalışılmaktadır.

Fakat tüm saldırılara rağmen Rojava halkı gücünü birleştirip, örgütlenerek cevap olmaktadır. Buna karşın Emperyalistlerin örgütlediği ve halka saldırttığı faşist IŞİD çetesi insanlık dışı bir katliam provası yapmaktadır.

Faşist çeteler işgal ettikleri topraklarda Müslüman olmayanları insanlık dışı yöntemlerle katletmekte, kadınlara tavavüz etmekte, köle gibi pazarlamaktadır. Bu saldırılar sonucunda binlerce Kürt yaşadıkları toprakları terk etmek zorunda kalmaktadırlar.  Yüzbinlerce Kürt çevre ülkelere göç ederken, çoğunluğu Rojava’daki güvenlikli alanlara sığınmaktadır. Yine yüzbinlercesi de Türikye Kürdistan’ındaki illere yerleşmektedir. Bir çoğu bu sürgün yollarında hayatını kaybetmekte, ağır hastalıklara yakalanmaktadır.

En son 15 Eylül’de faşist IŞİD çetesi Rojava’nın Kobani kantonuna yeniden bir saldırı gerçekleştirdi. Faşist Türk devletinin verdiği ağır silahlarlarla halka saldıran bu çeteye karşı Kobani halkı tüm gücüyle direnmektedir. Kobani’nin düşmesi için yoğun çaba içerisinde olan Türk devleti, Kobani’ye destek olmak için sınıra yığılan Kürt gençlerine saldırmakta, onların direnişi büyütme hamlesini boşa çakartmaya çalışmaktadır. Fakat tüm bu çabalar nafile, Kürtler, kadını erkeğiyle, yaşlısı genciyle bugün devrimci-ilerici dostlarıyla birlikte Kobani’deki direnişi büyütmek için üstün bir çaba sergilemektedirler.

Almanya Türkiyeli İşçiler Federasyonu (ATiF) olarak; tüm gücüyle direnen Kobani halkının direnişini selamlıyoruz. Onların direnişi direnişimizdir diyor, tüm ilerici işçi ve emekçileri direnişi sahiplenmeye çağırıyoruz!

Almanya’da 24 Eylül’den itibaren başlatılan; oturma eylemlerini, çadır eylemlerini ve yapılacak yürüyüşlerin aktif örgütleyicisi olduğumuzu kamuoyuna deklere ediyor, herkesi bu eylemlere katılmaya, güç vermeye, Rojava halkının direnişine ortak olmaya çağırıyoruz.

Yaşasın Rojava, Kobani, Şengal Direnişimiz!

Kahrolsun Faşizm ve Her Türden Gericilik!

ATIF- Kobani Direnisi pfd

ATIF- Kobani Direnisi