Home , Haberler , Partizan: Halk Savaşçıları Ölümsüzdür!

Partizan: Halk Savaşçıları Ölümsüzdür!

TÜRKİYE | 02 – 07 – 2011 | Partizan, Dersim’de 27 Haziran tarihinde şehit düşen MKP-HKO gerillaları Ozan Derman, İsmail Perktaş ve Abidin Demir’in yanısıra, 29 Haziran şehit düşen TKP/ML TİKKO gerillası Yurdal Yıldırım ve HPG gerillası Mazlum Erenci’ye ilişkin bir açıklama yayımladı.

Açıklamanın tümü şöyle:

Faşist Kemalist Diktatörlük, işçi ve emekçilerin, yoksul halkın azgın sömürü ve baskı altında inletildiği, mücadelelerinin katliamlarla ezildiği, yok sayılıp horlandığı tarihsel bir arka plana sahiptir.

Emperyalizmin dünya halklarını köleleştirmeye yönelik ekonomik, politik ve askeri politikalarının halka dayatılmasında doğrudan görev üstlenen ülkemiz hakim sınıfları tıpkı efendileri gibi varlıklarını sömürüye ve halkın gelişebilecek muhalefetinin bastırılmasına dayandırmaktadır.

Yoksulluk ve sefaletin, açlığın halkın yaşamına derinlemesine nüfuz ettiği, iş bulmanın, güvenceli çalışmanın hayal katına yükseldiği bu düzende yaşanan acılar eşitliğe, insanlaşmaya ve özgürlüğe olan özlemi de daima yeşertmektedir.

Bu nedenledir ki özgürleşmek için yola koyulanlar hiç azalmayacak, mücadele arayışları kesintisiz sürecektir. Sömürü ve baskı altında ezilerek umudu tüketilmek istenenlerin özgürlüğe uyanışı zorbaların uykusunu daima kaçıracaktır. İnsanlaşma yolunda ölüm dahil her türlü bedel ve meşakkati çekmeyi göze alanlar özgürlüğe kapıyı bir kere aralamış, yaşamın feda edileceği özgürlük bir kere tadılmıştır. Emeğin ve insanlığın kurtuluşu uğruna açılan yolda acıları ilk göğüsleyen hep onlar olmuştur.

Onlar kavganın gürül gürül coşkusu, öfkesi ve onur abideleri olan şehitlerimizdir. Geçmişi geleceğe bağlayan birer köprüdür onlar. Zorlu ve meşakkatli yolda yürüyenlere esin ve ilham kaynağı olan kızıl yıldızdırlar…

Yaşamını devrimle anlamlandıranların öğütledikleri o dur ki gelecek bugünden kurulmaya başlandıkça, yarınların kaygısı bugünden taşındıkça düşler gerçeğe yakınlaşacaktır.

Düşleri gerçeğe dönüştürmek; yaşamın her anında baskıya ve zorbalığa tereddütsüz diremek ve kavgayı kan can pahasına ilmek ilmek örmekle mümkün olacaktır.

Umudu büyütmek; yoksulluğun ve sefaletin cenderesinde sıkışmışların uğultusunu dinlemek, mayalanan öfkesini hissetmek ve kaderini kendi ellerine almalarını öğreterek, onlardan öğrenmekle mümkün olacaktır.

Düşleri ve idealleri uğruna ölümü çaresizleştirenler; harcadıkları emek, gösterdikleri fedakarlık ve soylu bilgelikleriyle özgürlük ve onur abidemizde hak ettikleri yeri almışlardır.

Onları asla unutmayacağız. Tarihin kızıl sayfalarına işlenmiş şehitlerimize verilmiş sözümüz var. Onların yaktığı meşalenin aydınlığında altın çağa yürüyüşümüz sürüyor. İnsanlığın nefes alacağı özgür gelecek sayısız devrim ve komünizm şehidinin özverili, fedakar ve direngen mücadelesinde saklı olacaktır. Özgür gelecek ancak ve ancak karşılık beklemeksizin halka ve devrime hizmet ederek ölümsüzleşenler sayesinde gerçeğe dönüşecektir.

GERİLLALAR ÖLMEZ YAŞASIN HALK SAVAŞI

Kış üssünde yaşanan göçükte ölümsüzleşen TKP/ML TİKKO gerillası Sefagül Kesgin, Nurşen Aslan, Fatma Acar, Derya Aras ve Gülizar Özkan isimli yoldaşların ardından 27 Haziran tarihinde Dersim Ovacık’ta 3 MKP gerillası daha yeşermek üzere tohum olup toprağa düştü.

Yaşamlarıyla olduğu gibi ölümsüzleşmeleriyle de baskı ve zorbalığa karşı isyanın adıdır onlar. Ve bu isyan daima, onların izinden yürüyecek olanların yolunu aydınlatacaktır. Ozan Derman’ı, İsmail Perktaş’ı ve Abidin Demir’i ölümsüzlük kervanına uğurlarken ailelerinin ve yoldaşlarının yaşadığı derin üzüntüyü bir kez daha paylaşıyoruz.

“Yolumuz aydınlık ama meşakkatlidir.” Başkan Mao’nun sözlerinde de ifadesini bulan zorluklara ve güçlüklere göğüs germeden, fedakarlık göstermeden ilerlemek mümkün değildir. Engelleri aşmak, tuzaklardan kurtulmak ve oyunları bozmak için tek yol zulmün üstüne cesaretle yürümektir. 29 Haziran’da Dersim Çemişgezek’te TKP/ML TİKKO gerillası Yurdal Yıldırım ve HPG gerillası Mazlum Erenci zulmün ve zorbalığın üstüne korkusuzca yürüyen ölümsüz şehitlerimizin arasına katılmışlardır. Halk savaşının kızıllığında uğurladıklarımızı bir kez daha sıkılı yumruklarımızla anarken onların kanını yerde, silahını toprakta bırakmamak, uğratıldıkları alçakça katliamın hesabını sormak boynumuzun borcu olacaktır.

Yitirdiklerimiz Demokratik Halk Devrimi Mücadelesi’nde birer cesaret abidesi olarak yaşayacaktır. Halkımızın bu yiğit evlatlarından boşalan mevzileri doldurmak, uğruna yaşamlarını verdikleri Demokratik Halk Devrimi mücadelesini zafere taşımak boynumuzun borcudur.

Anıları ve değerli hatıraları önünde saygıyla eğilerek mücadelelerini büyüteceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz.

Halk savaşçıları ölümsüzdür!

Ozan Derman, İsmail Perktaş, Abidin Demir ölümsüzdür!

Mazlum Erenci ölümsüzdür!

Yurdal Yıldırım yoldaş ölümsüzdür!

PARTİZAN