Home , Avrupa , Özgürlük Düşlerimiz Teslim Alınamaz; ALMANYA, ATİK`Lİ VE TÜM POLİTİK TUTSAKLARI DERHAL SERBEST BIRAKMALIDIR!

Özgürlük Düşlerimiz Teslim Alınamaz; ALMANYA, ATİK`Lİ VE TÜM POLİTİK TUTSAKLARI DERHAL SERBEST BIRAKMALIDIR!

                                                                                Özgürlük Düşlerimiz Teslim Alınamaz;

 

ATİK Logo

ALMANYA, ATİK`Lİ VE TÜM POLİTİK TUTSAKLARI DERHAL SERBEST BIRAKMALIDIR!

15 Nisan 2015’te ATİK yöneticilerinin de içinde bulunduğu 10 devrimci, Alman ve Türk devletinin işbirliği ile “terör örgütü üyesi” öldüğü iddiasıyla tutuklanmasının 1. yıldönümü.

Bu operasyon, Alman devletinin , kendi yasalarını ihlalden dolayı değil, 129/b maddesinin “başka ülkede terör faaliyeti” kapsamında gerçekleştirilmiştir.

Yani ,Alman devletinin tutuklama gerekçesi, bu kişilerin devrimci düşüncelere sahip olması, demokratik hakları olan demokratik kurumlarda çalışması ve faaliyet sürdürmeleridir.

Türk devletiyle ortaklaşan çıkarları ile, hukuksuz ve meşru olmayan bir şekilde tutuklayarak sindimek istemiş ve aynı zamanda tüm demokrasi ve devrimci güçlere de gözdağı vermek istemiştir.

Saldırı, bu anlamıyla demokratik hak ve özgürlüklerimize, tüm demokrasi güçlerinedir. Ki, Alman parlamentosuna verilen soru önergesine, Alman hükümet yetkililerinin verdiği cevapta, diğer devrimci-demokratik güçlerin de soruşturma ve takipte olduğunu açıklamışlardır.

Bu da, emperyalist-gerici güçlerin, demokrasi güçlerine giderek artan oranda saldırganlık içinde olacağını, siyaset yapma ve demokratik hak ve özgürlüklerimizin alanlarının daraltılacağı anlamına gelmektedir.

Buna karşı asla ve asla yılmayacağız.Bunu meşru görmediğimizi, demokrasi ve özgürlükler mücadelemize daha da sıkı sıkıya sarılacağımızı, bir kez daha deklere ediyoruz.

Asla ve asla, ATİK`li devrimci yoldaşlarımızı, Yine Almanya`da tutuklu devrimci-yurtseverleri sahiplenmekten geri duymayacağız.Hiçbir güç, demokrasi ve özgürlük mücadelesini, terörize ederek, kriminalize ederek susturamaz, bunu yaparak kendi suçlarını örtemez.

Teröristler; Ortadoğu`da, halkları katleden, İSİŞ gibi kanlı örgütleri kullanarak, onlara açık destek vererek katliamları gerçekleştiren güçlerdir. Terörist; T.Kürdistanı ve Türkiye`de, Kurdu, Türkü, Ezidi ve tüm inançlardan emekçi yoksul halkı katleden, yakıp-yıkan, sürgün eden vahşi Türk faşist devleti, ve ona açık destek verenlerdir.

Alman devleti, katil ve faşist sistemlere, kendi kirli çıkarları için açık destek vererek, terör ve teröristleri nasıl himaye ettiğini sorgulamalıdır.Salafist teröristlerin Almanya`da nasıl da rahat faaliyet yürüttükleri, Türk faşistlerinin katliam ve saldırı planlamalarını rahatça yaparken, bunlara dokunmazken, devrimci-komünist ve yurtseverlere saldırması, tutuklaması neyin göstergesi?

Hakl ve meşru olana saldır, tutukla; ama gerici faşistleri, şeriatçı katilleri, kendi ırkçı faşistlerini çıkarların için koru!

 

Bu operasyonun ATİK’le sınırlı olmadığı, bir bütün devrimci-demokratik faaliyeti hedef aldığı, demokratik halk devrimi-sosyalizm ve komünizm mücadelesinin “terör kapsamında” saldırıya maruz kaldığı, ezilen ulus ve halklara karşı taşınan devrimci duyarlılığın cezalandırılmaya çalışıldığı açıktır. Yani saldırının muhtevası politiktir.

 

Bu saldırı tüm demokrasi güçlerine, tüm insanlığadır.Buna karşı da, tüm demokrasi ve özgürlük güçleri, haklılık ve meşruluğunun gücüyle, birlikte mücadele etmelidir.

 

Bu eksende ATİK operasyonuna devrimci, demokrat kesimler,kendi dışında bir sorun olarak yaklaşma lüksüne sahip değildir. Sembolik destek ve dayanışma, saldırının kapsam ve boyutuna denk gelmemektedir. Zira saldırı sadece ATİK ile sınırlı değildir. Büyük resmin bir parçasıdır. İlk hamlesidir ama son olmayacaktır.

 

Bir kez daha; Alman devletinin gerici, meşru olmayan saldırganlıklarını açıktan protesto ediyor ve ona karşı susmayacağımızı, yoldaşlarımızın özgürlüğünü kazanana dek de mücadelemizi büyüteceğimizi deklere ediyoruz.

 

ATİK`li devrimci yoldaşlarımız;Müslüm ELMA, Haydar BERN, Musa DEMİR, Erhan AKTÜRK, Deniz PEKTAŞ, Mehmet YEŞİLÇALI, Seyit Ali UĞUR, Sami SOLMAZ, Sinan AYDIN, D. Banu BÜYÜKAVCI derhal serbest bırakılmalıdır.

 

Kürt Yurtsever devrimcileri; Kenan BAŞTU, Ahmet ÇELİK, Mustafa ÇELİK, Mehmet DEMİR, Bedrettin KAVAK, Muhlis KAYA, Ali ÖZEL derhal serbest bırakılmalıdır.

 

Yine, DHKP/C davası tutsakları Şadi ÖZPOLAT ve diğer devrimciler,derhal serbest bırakılmalıdırlar!

 

  • Demokrasi-Özgürlük ve Devrim İdealleri ve Mücadelesi Terörize Edilemez!
  • Haklı ve Meşru Devrimci Mücadelemiz, Kriminalize Edilemez!
  • Bütün Politik Tutsaklara Özgürlük!
  • Devrimci Tutsaklar Onurumuzdur!

 ATiK 1. yilinda Tutsaklar aciklamasi (PDF)

ATiK AktivistInnen sofort freilassen