Anasayfa , Avrupa , Nürnberg`de Kaypakkaya analizi

Nürnberg`de Kaypakkaya analizi

pzn5NÜRNBERG | 27-01-2014 | 26 Ocak Pazar günü Nürnbergde Ocak Ayı Devrim ve Parti Şehitlerini Anma Etkinliği saygı duruşu ile başladı. Türkiye ve dünya devrim şehitlerinin  yer aldığı bir sinevizyon gösterimi ardından Arastırmacı Yazar Volkan Yaraşır, İbrahim Kaypakkaya hakkında yaptığı araştırmalarını ve değerlendirmelerini 100 civarinda dinleyici ile paylaştı. Üç saat süren ve ilgiyle izlenen “Saklanmaya Çalışılan Meşale İbrahim Kaypakkaya”  sempozyumunda 1700 lerden başlayan ve günümüzde de kıyasıya süren sınıf mücadelelerine  ve diyalektik  tarihsel gelişmelerin arka planlarına yönelik aydınlatıcı bilgiler sunan, Marx, Lenin ve Mao‘dan örnekler veren Volkan Yaraşır özetle şunları vurguladı.

” TKP-ML nin kurucusu Kaypakkaya TC‘ yi faşist diktatörlük olarak tanımlamış yani niteliğine ontolojik bir vuruş yaparak ve döneminin devrimci anlayışlarından  köklü bir kopuş yaratmıştır.  Dönemin en ileri  ve uzlaşmaz önderi Kaypakkaya`dir.

Kaypakkaya‘da uzlaşma yoktur. Sınıfın  öfkesi ve tarihsel sürecin belleğiyle karşı duruş vardır. Uzlaşma asla yoktur. Dönemin diğer devrimci hareketleri THKO ve THKPC   kemalizmi doğru tahlil edemeyerek ve kemalizme ilericilik atfederek düzenle  köklü kopuş gerçekleştirememişlerdir.

Kaypakkaya‘nın  tahlilcilik yöntemi Leninistir. Düşünce sistematiği tam bir bütünlük içermektedir. İşçi sınıfının nihai hedefi olan Komunizm mücadelesini hedeflemiş ve bundan dolayı partisinin ismini de Komunist-Marxist-Leninist olarak adlandırmıştır. Dönemin diğer devrimci hareketleri isimlendirmede Halkçı isimlere yönelirken, o  işçi sınıfının ve komünist manifestonun  öğretilerine uygun  düşünmüştür.

Kaypakkaya Kırları ve Halk Savaşı mücadelesini ana eksen alırken devrimin olanaklı  hale gelebilmesinin yol ve yöntemlerine yönelmiştir.Tıpkı İşçi Partisi olarak  şehirlerde kurulan ÇKP‘nin  ve Mao‘nun 1927 de uzun yürüyüşe ve kırlara yönelerek devrimi olanaklı hale getirmesi örneğinde olduğu gibi…

Kaypakkaya‘nın Şehir Çalışmalarında parti hücreleri ve İşçi komiteleri  önermesi, şehirlerde, fabrikalarda ve işçi sınıfı içinde çalışmak ve işçilere komunist bilinç taşıyarak güç biriktirmek ve devrim için fırsat kollama önermesi tam bir komunist önermedir.

Partinin inşasını sınıf mücadelesinin pratiği  içinde derinleştirmeyi önermesi Demokratik Halk devrimi ve durmaksızın sosyalizme ve komunizme yol almak gerektiği önermeleri  tam  Leninist anlayıştır.

Kürt ulusal sorununda ve azınlıklar meselesinde  dönemin en ileri  ML tespitlerini ileri sürmüş ve kararlılıkla savunmuştur.

Kaypakkaya‘nın   diyalaktik yöntemi, devrimci yıkıcılığı , önsezileri ve düşünsel  önermeleri ve de pratik duruşu tam bir devrimci komünistte olması gereken özelliklerdir. Kaypakkaya ideolojik formasyonu uzlaşmazlık temelindedir ve  devletin legimitasyonuna yönelmiştir. Kaypakkaya demek ihtilalcilik demektir. Ben Kaypakkaya‘nın  yeterince ardılları tarafından da anlaşılmadığını ve özümsenmediğini düşünüyorum “ diyerek  sunumunu sonlandırdı. Dinleyicilerden yöneltilen sorgulayıcı sorulara verilen cevaplarla  sempozyum  sonlandırıldı.  Sempozyumda bulunan dinleyicilerin  büyük kısmı, Volkan Yarasır’ın bilimsel  Kaypakkaya  çalışmasından ve verimli aktarımından çok şey ögrendiklerini ifade ettiler.

pzn1pzn2