Anasayfa , Avrupa , Nürnberg Kültürler Arası Diyalog Derneği 10. Genel Kurulu’nu Gerçekleştirdi

Nürnberg Kültürler Arası Diyalog Derneği 10. Genel Kurulu’nu Gerçekleştirdi

NÜRNBERG| 14.02.2024| Göçmenlerin kurduğu Kültürler Arası Diyalog Derneği (Dialog der Kulturen e.V); emperyalist pazar kavgalarının çatıştığı, hayat pahalılığının arttığı, ırkçı AfD Partisi’nin Almanya’da hızla oylarını arttırdığı, Türkiye ve Türkiye Kürdistan’ından akın akın gencin Almanya’ya iltica ettiği bir süreçte başarıyla gerçekleşti. Üyelerin ve dernek çevresinin güçlü katıldığı genel kurul coşkulu başladı.

10’uncusu gerçekleştirilen genel kurul, açılış ve saygı duruşundan sonra divan seçimi ve üye yoklaması yapıldı. Daha sonra da gündem maddeleri onaylandı:

  1. Faaliyet raporunun okunması ve değerlendirilmesi

2. Mali raporun okunması ve değerlendirilmesi

3. Denetim Kurulu raporunun okunması

4. Faaliyet raporunun oylanması

5. Mali raporun oylanması

6. ATİF perspektif yazısının okunması, tartışılması ve delege seçimi

7. Yönetim ve Denetim organlarının seçilmesi

8. Dilek ve temenniler

 

Bu gündemler sırasıyla bol tartışmalı bir şekilde sonuca ulaştı. Faaliyet ve Mali raporlar oy birliğiyle kabul edildi. ATİF perspektif yazısı okunup tartışıldıktan sonra 60 üyeye karşılık 12 kişi ATİF 41. Genel Kurul Delegesi olarak seçildi.

Üçü kadın yedi kişilik yönetim ve üç kişilik denetim komitesi seçildi. Dilek ve temenniler bölümünde birçok üye söz hakkı alarak dernek, çalışma tarzımız ve yeni yönetim hakkında önerilerde bulundu. Yönetim ve denetim organlarına ilginin yoğun olması ve birçok genç yöneticinin bu organlarda yer almasını üyeler derneğin geleceği açısından umut verici olarak değerlendirdi.

Genel Kurul’da Bir-Kar, AGİF ve Dersim İnşa Kongresinden dostlar ortak iş yapma ve dayanışma konusunda örnek bir duruş sergilediler. Genel Kurul, Divan Başkanı’nın kısa bir değerlendirmesiyle sona erdi.