Home , APP , Müslüm Elma „O salon, devrim ile karşı devrimin hesaplaşma alanıydı“

Müslüm Elma „O salon, devrim ile karşı devrimin hesaplaşma alanıydı“

STUTTGART|12.09.2021| Enternasyonal Birlik bileşenlerinden MLPD ve ATİF (Almanya Türkiyeli İşçiler Federsyonu) ortak bir panel organize etti. Panele, MLPD Enternasyonal Büro sorumlusu ve İCOR (International Coordination of Revolutionary Parties and Organizations) Genel Koordinatörlüğünü de yapan  Monika Gärtner Engel, Yazar Yusuf Köse ve Münih TKP-ML davası başsanığı olarak yargılanan Müslüm Elma konuşmacı olarak katıldı. Panelin Moderatörlüğünü ise MLPD ve Enternasyonal Listeden Milletvekili adayı Julia Scheller yaptı.

10 Eylül Cuma günü gerçekleşen panelde ilk söz hakkını Müslüm Elma aldı. Elma; “Yerküremizde gerici-ırkçı ve faşist hareketlerin giderek sokaklarda daha da görünür hale geldiği bir süreçten geçiyoruz. Batı Avrupa’da da faşist ve gerici partiler, gruplar kitlelerden belli düzeyde destek görüyorlar. Gün geçtikçe ırkçı faşist saldırılar artıyor. Anti-Komünizm propağandaları yaygınlaşıyor. Yine devrimciler ve komünistler hakkında soruşturmalar yürütülüyor ve tutuklamalar yapılıyor„ dedikten sonra „Anti-Kominizme Fırsat Verme“ kampanyasının önemine dikkat çekerek, “Tam da böylesi bir dönemde MLPD’li yoldaşlar tarafından başlatılan kampanya saldırılara karşı, devrimci cepheden verilen bir yanıttır“ dedi. “MLPD’nin banka hesabının kapatılması, propaganda faaliyetlerine sınırlamaların konulması, Stefan Engel in “Toplumu tehlikeye sokan kişi” olarak ilan edilerek, hedef haline getirilmesi yürütülen bu anti-komünist saldırıların birer halkalarıdır“ diyerek konuşmasına devam etti.

Enternasyonal Proleteryanın önderlerinden Abimael Guzmán´ın özgürlüğü için yürütülen kampanyanın önemine değinerek, katılımcıları Başkan Gonzalo´nun hayatını savunmaya, kampanyayı her alanda desteklemeye çağırdı.

M.Elma, Münih Komünistler Davası için şunları söyledi; „O salon, devrim ile karşı devrimin hesaplaşma alanıydı.“Münih mahkemesini sınıfın bakış açısıyla ele almanın gerekliliğinin altını çizen M.Elma, Alman devletinin 10 devrimci şahsında Komünizm ve Sosyalizm mücadelesini yargılamaya çalıştığını belirterek tavırlarını kısaca şöyle ifade etti; “Halk eziliyorsa devrim meşrudur. Demokratik hak ve özgürlük istemleri zorla bastırılıyorsa, direnmek bir insanlaşma eylemidir„

Konuşmasının devamında  Alman devletinin Ermeni Soykırımındaki rolüne değinen M.Elma şu sözlerle konuşmasını bitirdi; „Bizler, başta enternasyonal proletarya olmak üzere ezilen dünya halklarının ve uluslarının emperyalizme ve dünya gericiliğine karşı verdikleri mücadelenin haklılığını ve meşruluğunu savunmaya çalıştık. Başta Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg olmak üzere yüzlerce devrimcinin-komünistin idealleri uğruna düştükleri bu topraklarda, onların ideallerine olan yoldaşça bağlılığımızı yeniden haykırmak, haklı ve meşru mücadelemiz sürüyor- sürecektir yoldaşlar demek için uğraştık.“ diyerek sözlerini sonlandırdı.

Yazar Yusuf Köse, Emperyalizmin krizlerine değinen, geçmişten farklı olarak üretimin almış olduğu biçim ve ‚yeni emperyalist ülkelerin‘ rolleri üzerine bir sunum yaptı.

Monika Gärtner Engel ise Münih mahkemesine katıldığını; “Yargılanan yoldaşlarla dayanışmak için Münih’e gittim. Salona girdiğimde Müslüm Elma  yoldaş bütün konsantrasyonunu toplamış dikkatle mahkeme heyetini dinliyordu. Müslüm yoldaşla bakışarak selamlaştık. Bir şey yapmamak olmazdı. Bir müddet dinledikten sonra diğer dinleyicilerle beraber ayağa kalkıp Enternasyonal marşını söylemeye başladık. Marşın son bölümünde Müslüm yoldaş da yumruklarını sıkarak bizi selamladı. O an, ömrüm boyunca unutamayacağım anılardandır.“ diyerek, dayanışmanın, birlikte iş yapmanın, önemine değinerek sözlerini sonlandırdı.

Konuşmacılardan sonra söz alan dinleyiciler, M.Elma ve 9 tutsak devrimcinin direniş çizgisini sahiplenici konuşmalar yaptı. Panel “Yaşasın Enternasyonal Dayanışma“ sloganı ile sonlandırıldı.

Kısa sürede organize edilen panele katılımın yoğun olduğu görüldü. Ayrıca 26.09.2021 tarihinde yapılacak Federal Parlemento milletvekili seçimlerinde ATİF`in adayı ve aynı zamanda Münih Davası sanıklarından Erhan Aktürk de panele dinleyici olarak katıldı.