Home , Avrupa , Modern Köleler – Kiralık İşçilerin Hikayesi

Modern Köleler – Kiralık İşçilerin Hikayesi

AVRUPA | 13 – 05 – 2011 | On yıl boyunca, kendisi de Kiralık İşçi Firmalarında çalışan Hüseyin CAN tarafından kaleme alınan “MODERN KÖLELER” Kiralık İşçilerin Hikayesi kitabı, birkaç gün önce Mücadele Yayınları tarafından çıkarıldı.

Kitabın konusu; Almanya’da son 40 yıl içerisinde sayıları her geçen gün hızla artan Kiralık İşçi Firmalarını ve bu alanda çalıştırılan işçilerin durumunu ele alıyor. Kamuoyunda daha çok “Leiharbeitsfirma” olarak bilinen; kimilerinin “Taşeron Firma” olarakta adlandırdığı alandaki gelişmeleri pratikte yaşadıkları deneyimlerle de bağını kurarak kamuoyunun dikkatine sunan bu çalışma; farklı bölüm ve ara başlıklar altında ele aldığı pekçok konuyla, bu alanda olan-bitenlere ilgi duyanlara zengin bir materyal sunuyor.

“MODERN KÖLELER” Kiralık İşçilerin Hikayesi kitabı, Almanya’daki kiralık işçilik alanının farklı boyutlarını işleyen ilk Türkçe kitap olma özelliğine sahip. Son 40 yıl içerisinde giderek büyüyen Kiralık İşçi Firmaları ve şimdi 1 milyon civarında işçinin çalıştırıldığı bu alana dair bugüne kadar dikkate alınabilecek bir yazılı çalışmanın yokluğu gözönüne getirildiğinde, kitap boyutunda ve nisbeten yoğun bir hacimle (450 sayfa) çıkmış olması da ayırdedici bir özellik. Kitabın ele aldığı alanda çalıştırılan işçilerin dörtte birinin Türkçe bildiği hesaba katıldığında; bu sayının, yakın çevre ilişkileri ile 1 milyon civarına çıkışı durumunda, kitabın Türkçe yayınlanmasının tercih edilmesi gayet isabetli ve bu durum, gerçekçi gerekçelerle kitabın yazarı tarafından ortaya konuluyor.

Türkiye’den Almanya’ya kitlesel işçi göçünün 50. yılının çeşitli etkinliklerle karşılandığı şu sıralar; kitabın ilgili bölümlerinde göç olgusu, somut olarakta Türkiye’den işçi göçünün dünü ve bugününe dair çarpıcı pekçok olgu ve gelişme detaylı bir şekilde ele alınıyor. 50 yıl önce pekçok vaatle Almanya’ya getirilen işçilerden emekli olabilme şansını yakalayabilmiş ve ellerine geçen emekli maaşı ile temel yaşam giderlerini dahi karşılayamayan bir kısım emeklinin şimdi kiralık işçi çalıştıran firmalarda çalışmak zorunda kaldıkları ve yine iki devletin mevcut politikaları sonucunda bu insanların önemli bir çoğunluğunun çocuklarına ve torunlarına eğitim ve meslek, iyi bir iş imkanı sağlanamadığı için dede-nene, çocuk ve torunların kiralık firmalarda çalışmak zorunda kaldıkları da çarpıcı olarak gözler önüne getiriliyor.

Kitap; kiralık işçi çalıştırma sisteminin dayandığı temelleri net bir biçimde ortaya koyuyor. Özellikle, bugünün dünyasında işçilerin hapsedildiği koşulların 1800’lerin İngiltere’siyle olan benzerliği, hatta bazı bakımlardan köleci dönemde yaşananları andıran ilişki ve pratikler içinde bir tür rehin tutulmuş kiralık işçilik gerçekliğinin varolduğunu; üstelik bu durumun, bir-iki istisna ile tüm dünyada ve özelde  Batı Avrupa’nın kapitalist-emperyalist devletlerinde yasal olarak yaşandığını somut verilerle kanıtlayan bu çalışma; kiralık işçi çalıştırma sisteminin doğrudan sermaye egemenliği-kapitalizmin ürünü olduğunu yalın bir perspektif ve pekçok belge ile gözler önüne seriyor.

Bu alanda neler yapılması gerektiğini de işleyen kitap; kiralık işçilik özelinde esnek çalışma yöntemlerini, kaçak çalıştırılma konusunu, asgari ücret üzerine düşünceler ve kiralık işçi çalıştıran firmaların-bu sistemin yasaklanması gibi konuları da farklı bölüm ve başlıklar altında ele alıyor. Kiralık işçi çalıştırma sistemi karşısında sendikaların takındığı tutumu da ele alan kitap; sermaye egemenliğine karşı mücadele kapsamında sendikaların işçi sınıfını temsil edecek politikalara sahip bulunmadıklarını, ele aldığı konuda sendikaların politika ve pratiklerini, kendi deneyimleri ile de bağını kurarak berrak bir şekilde ortaya koyuyor. Ve işçilerin, özelde kiralık işçi firmalarında bir bakıma rehin tutulan işçilerin alternatifsiz olmadıklarını; kendi özgün sorunlarına karşı sorumluluk almaları gerektiğini; kiralık işçilerin yapmaları gerekenleri ayrıntılı ifade ederek, işçi sınıfının sermaye egemenliğinden kurtuluşu davasına katılmalarını öneriyor.

“MODERN KÖLELER” Kiralık İşçilerin Hikayesi kitabı; her işçinin, özellikle de kiralık işçi çalıştıran firmalarda rehin tutulan işçilerin ‘başucu’ kitabı olmaya aday…

Kitap; Mücadele Yayınları , Nelson Mandela Plain 1, 2575 T.H. Den-Haag Hollanda adresinden ve mucadele1976@yahoo.de posta üzerinden temin edilebilir.