Anasayfa , Avrupa , MISIR’DA FAŞİST ASKERİ CUNTANIN HALKA KARŞI GERÇEKLEŞTİRDİĞİ KATLİAMI KINIYORUZ!

MISIR’DA FAŞİST ASKERİ CUNTANIN HALKA KARŞI GERÇEKLEŞTİRDİĞİ KATLİAMI KINIYORUZ!

atik-logo arkasi beyazATiK |16-08-2013 | Mısır’da yapılan askeri darbeye karşı gelerek meydanlarda toplanan yığınlara yönelik saldırılar katliama dönüştü. Faşist askeri darbeye karşı alanlarda toplanan kitlelere yapılan saldırı sonucu yüzlerce kişi katledilmiş, binlerce kişi ise yaralanmıştır. Ve bu hunhar saldırılar tüm barbarlığıyla devam ederken, Mısır’ın birçok kentinde olağan üstü hal ilan edildi.

Mısır’da giderek derinleşen çelişkiler çözüme kavuşmadığı gibi, ülkeyi daha karmaşık bir sürece sokmuştur. Bilindiği gibi, gün geçtikçe daha yoksullaşan ve katmerli baskı altında kalan Mısır halkının, iki yıl önce başlattığı başkaldırı sonucu Hüsnü Mübarek yönetimi devrilmişti. Ancak devrimci önderlikten yoksun, kendiliğinden halk ayaklanması kontrol altına almaya çalışan Mısır ordusunun denetiminde yapılan seçimler sonucu işbaşına gelen Muhammed Mursi yönetimi de, yapısı gereği önceki yönetimin düzenini özünde devam ettirmiştir. Bunun üzerine kitleler tekrar ayaklanmışlardır…

Bu ayaklanma üzerine ordu tekrar devreye girmiş, gelişen halk muhalefetinin devrimci bir kulvara girmesini engellemek amacıyla, Yüksek Askeri Konsey adına yapılan darbeyle yönetime el konulmuştur. Muhammed Mursi 3 Temmuz’da tutuklanmıştır. Bunun sonucu içinde yer aldığı bağnaz Müslüman Kardeşler (İhvan-ul Müslimin) örgütü düzenlediği gösterilerle kendi minvallerindeki kitleleri gösterilere sevk etmiştir. Ülke yönetiminde yer alan gerici kesimler, yeri geldi mi dine ve milliyetçiliğe dayalı gerici doktrinler üzerinden yoksul halk katmanlarını kendi çıkarları için ileri sürerler. Nitekim İhvan Hareketinin(Müslüman Kardeşler) yaptığı da budur.

Mısır’daki bu darbe emperyalistlerden bağımsız değildir. Nitekim Yüksek Askeri Konsey’in adına yapılan darbe bizzat ABD’nin direktifiyle yapılmıştır. Mevcut durum bunu çok açık bir şekilde yansıtmıştır. Bunun üzerine ABD emperyalizmi Mısır’daki darbeye verdiği desteği gizleyememiştir. Dolayısıyla yapılan müdahaleye darbe bile dememiş ve Mısır’a yapılan yıllık mali desteklerini devam ettireceklerini beyan etmişlerdir. Her ne kadar, cuntanın saldırıları sonucu yüzlerce kişinin katledilmesi üzerine, ABD ve Avrupalı emperyalistler kendilerini aklamak için katliamı “kınayan” demeçler vermişlerse de; bu katliamda onların oynadığı yönlendirici rol kamufle edilemez. Tersine, Mısır’daki darbe ve yığınların katliamında onların yönlendirici ve belirleyici rolleri vardır.

Mısır ordusu mevcut düzeni korumak, gelişen halk muhalefetini bastırmak ve sarsılan konumunu düzeltmek için darbe yapmıştır. Yapılan askeri darbeye karşı çıkan kesime yönelik hunharca saldırarak vahşi bir katliam gerçekleştirmiştir. Bu katliamda binlerce insan öldürülmüş binlercesi de yaralanmıştır.

ATİK olarak vahşice yapılan bu katliamı kınıyor, katliamda katledilenlerin yakınlarına başsağlığı diliyor yaralıların bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz. Demokratik kamuoyunu bu katliam karşısında sesiz kalmayarak, insanlığa karşı işlenen bu suça karşı tavır almaya çağırıyoruz.

MISIR’DA HALKA KARŞI GERÇEKLEŞTİRİLEN KATLİAMI KINIYORUZ!

KAHROLSUN FAŞİST ASKERİ DARBE!

KAHROLSUN EMPERYALİZM VE HER TÜRDEN GERİCİLİK!

ATiK Misir katliami aciklamasi

ATIK-Agypten erklärung-