Home , Haberler , Mehmet YESİLÇALI`nın İadesine Bir Tepki de İHDD`den Geldi!

Mehmet YESİLÇALI`nın İadesine Bir Tepki de İHDD`den Geldi!

 

mehmet_yesilcaliMehmet YESİLÇALI`nın İadesine Bir Tepki de İHDD`den Geldi!

Mehmet YEŞİLÇALI`nın, hukuksuz bir şekilde Almanya`ya iade edilmesine tepkiler sürüyor. İnsan Hakları ve Dayanışma Derneği-İsviçre, yaptığı bir açıklama ile, YEŞİLÇALI`nın iadesini protesto etti.İHDD`nin yayınladığı basın açıklaması metni şöyle;

BASINA VE KAMUOYUNA

İSVİÇRE BÖYLESİ BİR KARARLA HUKUK DEVLETİ OLDUĞUNU NASIL İLERİ SÜREBİLİR

İsviçre’de siyasi mülteci statüsü ile oturumu olan ve yine 1 yıldır bu ülkede tutuklu kalan Mehmet Yeşilçalı’nın 8 Mart 2016 günü, İsviçre Anayasa Mahkemesi kararı sonrasında, yargılanmak üzere, iadesini talep eden Almanya’ya gönderildiğini öğrenmiş bulunuyoruz.

Adalet Bakanlığı, idare mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi gibi hukuku korumakla yükümlü en üst kurumların, bir mültecinin, İsviçre’de suç olarak görülmeyen, sadece Almanya’da soruşturma konusu olan eylem ve faaliyetlerinden dolayı bir yıldır tutuklu bulunmasına onay vermesi anlaşılmaz ve kabul edilemezdir. Yeşilçalı’nın tutukluluğu ve iadesi, bulunulan ülkede suç olmayan bir fiilden dolayı cezalandırma anlamına geldiğinden dolayı ceza hukukunun temel ilkesini ihlal ettiği gibi Cenevre Mülteciler Sözleşmesi’nin de ihlali sonucunu doğurmaktadır. Sözleşme’nin koruması altında, siyasi faaliyetleri nedeniyle mültecilik hakkı tanınan ve uzun yıllar bulunduğu İsviçre’de hakkında bir soruşturma bile açılmayan Mehmet Yeşilçalı yasal, barışçı siyasi çalışmalardan dolayı tutuklanmış ve Almanya’ya iade edilmiştir.

Bu karar İsviçre’nin hukuk devleti olma iddia ve imajını bir kez daha önemli ölçüde yaralamıştır.

Karar bırakalım insan haklarını, hukuka yönelik ciddi bir saldırıdır. Bu kararla hukuk değil, güç tercih edilmiş, Almanya ve Türkiye’nin hukuk dışı siyasi talep ve manevralarına destek verilmiştir. Böylece İsviçre’nin anlaşmazlıklar karşısında uzlaştırıcı, yapıcı tarafsızlık söylemleri bir yana itilmiş, “teröre karşı işbirliği” sloganı altında yürütülen insan hakları ihlalleri kampanyasının bir parçası olunmuştur.

İnsan hakları mücadelesi özgür, sömürüsüz, hukukun herkese eşit olarak uygulandığı, keyfiliğin olmadığı bir toplumu hedeflemektedir. Mehmet Yeşilçalı’nın iadesinin bize bir kez daha hatırlattığı gibi bu mücadele devletlerin ve egemen sınıfların doğrudan ya da dolaylı müdahaleleriyle siyasallaşmış, bağımsızlığını yitirmiş, hukuktan ve insan hakları anlayışından uzak mahkemelerine ve diğer kurumlarına bırakılamayacak kadar önemlidir.

İnsan hakları mücadelesi bugüne değin devletlere ve devletlerin kendini dayandırdığı hukuk sistemlerinin yarattığı ihlallere karşı, halkların ortak mücadelesi ile başarıya ulaşmıştır ve görünen o ki bundan sonra da öyle olacaktır.

En büyük güvencemiz insanlığın gelişmiş değerleri ve sömürüye, baskılara karşı duran vicdanı, dayanışma duygularıdır.

Tüm insanları geleceğimiz ve özgürlüğümüz için her alanda insan hakları mücadelesini ve dayanışmayı büyütmeye, Mehmet Yeşilçalı’yı ve haksızlığa uğramış tüm birey ve toplulukları sahiplenmeye çağırıyoruz.

İNSAN HAKLARI VE DAYANIŞMA DERNEĞİ – İSVİÇRE

IMG_5075

 

 

 

 

 

AHM-İsviçre

 

scroll to top