Home , Haberler , Lyon’da 19 Aralık, Maraş ve Roboski Konulu Panel

Lyon’da 19 Aralık, Maraş ve Roboski Konulu Panel

LYON|20.12.2021| Avrupa Demokratik Güç Birliği (ADGB), Tuksakların Sesi Platformu (TSP), ATİK ve Assosiation Culturelle Mezopotamie (ACM) Lyon Alevi Kültür Merkezinde, dün yaklaşık elli kişinin katıldığı ortak bir panel gerçekleştirdi.

Etkinlik ATİK adına yapılan açılış konuşması ile başladı. Daha sonra ev sahibi Lyon Alevi Kültür Merkezi adına yapılan konuşmada devrimci güçlerin birlikte hareket etmelerine dikkat çekildi. Ardından TSP temsilcisi katliamlarla ilgili yüzleşme ve hafızaların tazelenmesine vurgu yaparken, katliamların arka planı, o günkü koşullar ve katliamların amaç ve hedefleri üzerine durdu.

ACM temsilcisi ise, katliamlara karşı günün görevleri ve bugün özellikle daha da yoğunlaşan faşist saldırılara dair çıkarılması gereken dersler üzerine bir sunum yaptı. Faşizmin kaybetme korkusuyla giderek daha da bağnazlaştığını, kendi hukukunu tanımayan çeteci saldırganlıkları karşısında zeminin halk güçlerinin kazanmasına elverişli olduğu belirtti.

Panele katılanların söz alması üzerine, hapishanelerin işkence ve katletme merkezi haline getirilmesine, son bir haftada dört tabut çıkmasına, Kùrdistan coğrafasında özel hukukla cezalandırma ve tecavüzler yaşanmasına rağmen direnişin ve umudun büyüyerek devam ettiği vurgulandı.

Panelin sonunda bir çok katılımcı, Lyon gibi bir şehirde bu tür etkinliklerin yapılmasının gerektiğine, devrimci demokratlar arasında dayanışma ve işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

 

scroll to top