Anasayfa , Avrupa , La Hey Türk Büyükelçiliği önünde Taksim direnişiyle dayanışmaya mitingi

La Hey Türk Büyükelçiliği önünde Taksim direnişiyle dayanışmaya mitingi

DGB 12 haziran fotoLA HEY | 12 – 06 – 2013 | Taksime yapılan son saldırıları kınamak ve direnişçilere destek vermek amaçlı, 12.06 2013 tarihinde Hollanda’nın La Hey kentinde, Hollanda Demokratik Güçbirliği Platformu  tarafında organize edilen bir miting düzenlendi.

HTIF-VEKSAV- FEDKOM VE DEMOKRAT ERMENİ DERNEKLERI –   eyleme kitlesi ve flamalarıyla destek vererek, Platform adına bir temsilci ortak basın açıklamasını okudu.

Basın açıklamasında özetle, 11 haziran TC faşist kolluk güçleri tarafından Taksim direnişçilerine yapılan saldırının özellikle alanda bulunan devrimci güçlere yöneldiği vurgulanırken, bu sorunun sadece bir AKP hükümetinin istifasında çözümün aranmaması altı çizildi. Taksim direnişinin kıvılcımı tüm Türkiyeye dağılırken direnişin muhtevasının sadece bir AKP karşıtı direnişten anti-faşist kimliğe dönüşmüş olduğu tekrar ön plana çıkarıldı. Açıklamada TC’nin faşist karakteri tarihte doğa, kültür tahribatı ve tüm demokratik haklar gaspıyla, Türkiye ve Kürdistan topraklarında estirdiği faşist baskı ve zulumden farklı olmadığının altı çizildi.

La Hey bölgesinin yerel televizyon kanalıyla geniş bir söyleşi yapılarak miting basına ve kamuyoyuna yansımıştır.

Mitinge katılan kitle ‘Faşizme karşı omuz omuza, Her yer Taksim-her yer Direniş, Devrim Şehitleri ölümsüzdür’ ve benzeri sloganlarla mitinge çoşku katarken, Cav Bella marşıyla miting sonuçlandırdır.