Home , Avrupa , KÜRT ULUSU VE HDP YALNIZ DEĞİLDİR! GERİCİ ABLUKAYI HEP BİRLİKTE PÜSKÜRTELİM!

KÜRT ULUSU VE HDP YALNIZ DEĞİLDİR! GERİCİ ABLUKAYI HEP BİRLİKTE PÜSKÜRTELİM!

 

atik_logokucukKürt ulusu yoğunlaşmış gerici-faşist bir ablukaya bir kez daha alındı. Faşist Türk devleti bir yandan doğrudan kolluk güçleri ile Türkiye Kürdistanın’da kadın, çocuk demeden katlediyor. Diğer yandan ise faşist sivil güçlerini seferber ederek HDP binaları başta olmak üzere, mevsimlik Kürt işçilere, Kürt esnafına ve Kürt illerine ait otobüslere saldırtmaktadır. Adeta bu faşist güruh Kürdü çağrıştıran her şeyi hedef haline getirmiştir. Toplumsal tabakanın en lümpen, en çürümüş, en gerici azgın azınlığı devletin cesaretlendirmesi, yönlendirmesi ile organize linçlere girişmiş, Türk Milliyetçi hassasiyetlerinin “temsiliyetini” üstlenmiştir.

 

Türk egemen sınıfları gerilla karşısında yedikleri ağır darbeleri ne zaman örtme ihtiyacı duysa, bu eksende gündemi değiştirmek için bu kesimi dolgu malzemesi olarak kullanmaktadır. Bir yandan itibar ve otoritesinin toplum nezdinde sarsılmasını bu şoven barbarlıkla örterken, diğer yandan Kürt ulusal hareketinin gözünü “toplumsal duyarlılık” argümanı ile korkutmaya çalışmaktadır.

 

6 ve 7 Eylül günleri Dağlıca’da ve Iğdır’da gerillanın etkili ve sonuç alıcı eylemleri sonrası yüzlerce HDP bürosu basılmış, yakılmış, yağmalanmıştır. Kürtlere ait olan her şey saldırma gerekçesi yapılmıştır. Kürtlere bir kez daha “iç savaş” sopası gösterilmek istenmiştir. Bu saldırılar aynı zamanda bir seçim yatırımına dönüştürülmüştür. Özellikle MHP ve AKP bunun üzerinden nemalanmak için yarış halindedir. Bu yarış aynı zamanda topluma en gerici, yıkıcı şoven zehiri aşılama ve çürütme yarışıdır.

 

Devletin Kürt hareketine karşı son askeri saldırganlığı geniş toplum kesimlerde yaygın bir sorgulayıcılığa tabi tutulmaktadır. Türk egemen sınıfları artık toplumsal kesimlerin önemli bölümünü ikna etmekte zorlandığı bir savaşa girmiştir. Bunu başaramadığı oranda azgın faşist azınlığı meydanlara daha çok sürerek kamuoyunu belirlemeye çalışmaktadır. Ancak Türk egemen sınıflarının bu lümpen serserileride yanına katarak haksız savaşını yönetebilmesi mümkün değildir. Zira toplumun bir kesimi bugün eyleme ve harekete geçmeden ama büyük bir memnuniyetsizlikle ve tepkiyle saldırıları karşılamaktadır.

 

Kürt ulusuna ve demokratik hak mücadelesine karşı bu vahşi faşist saldırıya karşı cesaretle karşı çıkmak acil bir görevdir. Toplumun örgütlü ve ilerici kesimleri cesaretle karşı duruşu örgütlediği oranda bu gerici kuşatma dağıtılacaktır. Saldırı Kürt ulusal mücadelesine, hak ve özgürlüklerine yönelen politik bir muhtevaya sahiptir. Devletin ve onun gerici-lümpen faşist uzantılarının gerçekleştirdiği saldırıların ortak bir hedefi vardır. Bu hedef Kürt ulusal haklarının gerçekleşmemesidir.

 

Biz Kürt ulusuna tam hak eşitliğini, özgürce kendi kaderini tayin etme hakkını savunarak ve bunun mücadelesine tutuşarak şovenizmle ve onun her türlü azgınlığıyla mücadeleden geri durmayacağız. Saldırılar Kürt ulusunun demokratik hak ve özgürlüklerine yöneliktir. Bu bilinçle, şovenizme ve onu büyütmeye çalışan resmi ve sivil her türlü gericilikle açık ve amansız bir mücadelede olacağız.

Tüm demokratik, ilerici, devrimci kamuoyunu faşist, şovenist saldırılara karşı duyarlı olmaya, bununla mücadele etmeye çağırıyoruz. Kürt ulusunun ve HDP’nin yanında, onunla omuz omuza bu kuşatmayı dağıtmaya davet ediyoruz.

ATİK – HDP Yalnız Değildir – PDF

ATIK-HDP yalniz degildir- WORD

scroll to top