Home , Avrupa , KulturFabrik Zürih 1. Olağan Genel Kurulunu Gerçekleştirdi

KulturFabrik Zürih 1. Olağan Genel Kurulunu Gerçekleştirdi

İSVİÇRE |28.03.2019| “KAPIMIZ DOSTLARA BACAMIZ DÜNYAYA” Şiarıyla açılışını gerçekleştiren KulturFabrik 24 Mart pazar günü Zürich’te 1.Olagan genel kurulunu gerçekleştirdi. Genel Kurul açılış konuşmasının ardından son dönemde yitirdiğimiz TİKKO savaşçısı Lorenzo Orsetti , MLKP Rojava temsilcisi Bayram Namaz ve hapishanelerdeki tecride karşı sürdürülen direnişlerde yaşamını yitirenler şahsında saygı duruşu ile başladı.

İnsan Hakları ile Dayanışma Derneği (İHDD) İsviçre Demokratik Haklar Federasyonu (İDHF), İsviçre Göçmen İşçiler Federasyonu (İGİF), Sosyalist Kadınlar Birliği (SKB), Winterthur Alevi Kültür Merkezi (WAKM), YDG, ATIK İsviçre Komitesi ve telefonla bağlanan ATİK Eş Başkanı genel kurulu selamlayarak birleşik mücadeleye vurgu yaptılar.

“Anahtar paspasın altında”

Faaliyet raporu gündeminde yönetim kurulunun ve komisyonların hazırladıkları raporların okunmasının ardından tartışma bölümüne geçildi. Tartışmalarda KuFa (KulturFabrik) faaliyetlerinin sadece yönetimin değil, her üyenin de yöneticiler kadar çalışmaların örgütleyicisi olması gerektiği, üyelerin yaratıcı güçleri ve inisiyatiflerinin tüm çalışmalara aktarılması anlayışı ile hareket edildiği vurgulandı. Bu anlayışa uygun KuFa’nin geçtiğimiz dönem nerdeyse tüm faaliyetleri Kültür Sanat, Eğitim, Basın-Yayın ve Çocuk komisyonları tarafından örgütlenmiş. Konuşmalarda sadece üyelerimiz değil dostlarımızın da komisyonlara katılabileceği duyurusu yapıldı.

Yine KuFa’nın da bağlı olduğu ATİK ve bünyesinde çalışmalarını sürdüren YENİ KADIN ve YDG’nin, KuFa’da etkinlikler düzenleyip üyeleriyle derneği aktif bir şekilde kullandıkları vurgulandı. Genel olarak söz haklarında doğru bir yolda olunduğu ve kısa zaman içerisinde birçok olumlu pratikler sergilendiğini dile getirildi. Yönetım kurulu gerek çalışma tarzından gerekse de teknik ve takvimsel yoğunluktan kaynaklı startı verilemeyen faaliyetler için özeleştiri verdi. Planlanması yapılıp hayata geçirilmeyi bekleyen birçok güzel proje önümüzdeki döneme aktarıldı.

Genel kurulda KuFa’nın sadece üyelerin değil, tüm dostlarının da olduğu her fırsatta vurgulanarak, daha içten ve bizden olması için “anahtarımız paspasın altında ve kapılar tüm dostlara sonuna kadar açık“ olduğu söylendi.

“KulturFabrik önümüzdeki dönemde de 25 yılı aşkın sürdürdüğümüz dernek faaliyetinin özeleştirisi olmaya devam edecek.”

Perspektif taslağında, ekonomik ve siyasi gelişmelerin ekseninde kapsamlı bir İsviçre değerlendirmesi yapıldı. Yükselen ırkçılık ve faşizm, isçi, emekçi ve göçmen karşıtı yasalar değerlendirildi. Emekçi kadınların kendi hakları için örgütlenme çabaları ve örgütlenmeleri Avrupa`da kadın grevlerinin 100. yılı ve İsviçre özgülünde 14 Haziran 1991 yılındaki grev gibi, büyük bir grev hazırlığının mücadele acısından önemli bir ivme olacağına vurgu yapıldı.

Göçü ve göçmenleri etkileyen yasalar göçmen katliamlarına neden oluyor denilerek; Migrant Solidarite Network’e-MSN (Göçmen Dayanışma Ağı) KuFa olarak katılıp çalışmalarına destek sunulması gerektiği tartışıldı. MSN İsviçre’de göçmenlerin acil yaşamsal taleplerini gündemleştirmek ve bunlara çözüm bulmak amacıyla kurumların bir araya geldiği bir dayanışma ağıdır.

Önümüzdeki doneme dair perspektif taslağında bunlar tartışıldı: „Dil kader olmayabilir, ama konuştuğumuz kelimelerden daha çok şeyi belirler. Dil kültürü şekillendirir, kültür ise yaşamı. Dilde Patriarkaya savaş açmak, KuFa’nın bütün faaliyetlerinde bunu ön plana çıkarmak… Toplumsal cinsiyet üzerinden kadın, gençlik ve LGBTI+ çalışmalarına devam edeceğiz. Bilim ve sanat, kültür ve edebiyat özelde de felsefe insanın kendini yeniden üretmesidir. Bu alanda bütün üyelerimizi kapsayan ve komisyonlar üzerinden yürüyen çalışmalarımızı genişleteceğiz. Çünkü siyaset; bilim, sanat ve felsefeden koparsa sekter ve dogmatik olur gerçeğe yabancılaşır. Kolektif üretim ve kendimizi yenileme çizgimizi derinleştirmek için bütün üyelerimizi komisyon çalışmalarımıza katmayı hedefliyoruz. Yöneten yönetilen çelişkisini aşmak ve üyelerimizin inisiyatif ve yaratıcılığını geliştirmek için kurulan komisyonları kendi alanlarında yüksek yetki ile çalışmalar yapmayı amaçlıyoruz Tüm faaliyetlerimizde hedefimiz; bilinç, örgütlülük ve dayanışma düzeyimizi yükseltmektir. Parolamız; Bölünme kültürüne karşı, eleştirilerle birlikte yürüyebilme kültürünü geliştirerek, rekabete değil, parçaların kolektif üretimine ve dayanışmaya dayalı bir faaliyet yürütme çalışmalarını esas alarak faaliyetlerimizi örgütlemeyi örgütledik/örgütleyeceğiz“.

Ayrıca DKÖ`lerin işlevi, kapsamı ve görevleri üzerine tartışmalar yürütüldü. Bu noktada kitle örgütlerinin en geniş kesime hitap ettiği ve belirli bir düşünce değil farklı fikirleri içinde barındırdığı anlayası ortaya konuldu. Demokrasi mücadelesinin genel görevleri ve İsviçre, Türkiye ve Türkiye Kürdistanı ve Ortadoğu ayaklarına vurgu yapıldı. Perspektif yazısı üyelerin ekleri eleştirileri ile birlikte kabul edildi, daha sonra tüzük tartışmalarına geçildi.

Yönetim kurulu tarafından hazırlanan tüzük taslağı madde madde tartışılarak, KuFa’nın niteliği ve isleyişi ayrıntılı bir şekilde ele alındı. “KulturFabrik; anti-emperyalist, anti-faşist politik çizgiye sahip demokratik kitle örgütüdür”, maddesi üzerine patriarkaya karsı mücadelenin de vurgulanması gerektiği tartışması yürütüldü. Bu madde; “KulturFabrik; anti-emperyalist, anti-faşist ve patriarkaya karşı politik çizgiye sahip demokratik kitle örgütüdür” olarak değiştirildi.

Tüzük gündeminde bir diğer tartışma konusu, Demokratik Merkeziyetçilik üzerine gelişti. Demokratik merkeziyetçilik esasında Politik Örgütlerin ilkesi olduğu ve kitle örgütlerinde demokrasi yanının daha ağır basması (Adem-i merkeziyetçilik) gerektiği kararlaştırıldı.

Komisyon çalışmalarına tüzükte yer verilerek, komisyonların önemi ve inisiyatifi artırıldı. Buna göre komisyonlar kuruldukları faaliyet alanlarından birinci derecede sorumludurlar denildi. Tüzüğe göre asgari olarak oluşturulması gerek komisyonlar Basın-Yayın, Sanat, Kültür, Eğitim ve Çocuk komisyonun olarak belirlendi.

Canlı tartışmalarla geçen genel kurul, DYK (7), Denetim Kurulu (3) ve ATİK Kongre Delegelerin seçilmesinin ardından, dilek ve temennilerin belirtilmesi ile devam etti. Genel Kurul “BİRLİK MÜCADELE ZAFER, YAŞASIN ATİK, YDG, YENİ KADIN” sloganlarıyla son buldu.