Home , Avrupa , Köln; Savaşa, Soyguna, Yoksulluğa Karşı Sokağa!

Köln; Savaşa, Soyguna, Yoksulluğa Karşı Sokağa!

HABER MERKEZİ |03.09.2022|İkinci emperyalist paylaşım savaşının baslangıç günü olan 1 Eylül günü bu yılda Köln kentinde, savaşa karşı savaş şiari ile protesto edildi. Köln’de bir çok yerli ve göçmen örgütlerin içinde yer aldığı Devrimci 1 Mayis Platformununun çağrısıyla, enternasyonal dayanışma ruhunun öne çıktığı, emperyalist savaş ve işgallerin teşhir edildiği, Kürdistan ve Filistin mücadelesi ile dayanışmaların vurgulandığı konuşmalar yapıldı. Yürüyüşle baslayıp mitingle devam edilen etkinlik özellikle Ukrayna üzerinde sürdürülen emperyalist işgal ve savaş gerçekliği bağlamında, emperyalistlerin bunu fırsata çevirme düşüncesiyle, hayat pahalılığı, sömürünün katmerleştiği, yoksulluğun arttığı vurgulandı. ATİF adına yapılan konuşmada da enternasyonal dayanışmanın önemine vurgu yapılarak, enflasyon, yoksulluk, haksız savaşlara karşi bugün isçi sınıfına daha büyük tarihi rol düstüğü belirtilerek, daha geniş eylem birliklerine ihtiyaç oldugu belirtildi. Sokakta mücadelenin önemine dikkat çekildi. Emperyalist savas karşıtı sloganların atıldığı miting, dayanışma sloganlarıyla sonlandırıldı.