Anasayfa , Avrupa , ”KAYPAKKAYA nın Gençlik içerisindeki yeri ve önemi” adlı seminer yapıldı.

”KAYPAKKAYA nın Gençlik içerisindeki yeri ve önemi” adlı seminer yapıldı.

IMG-20140511-WA0001AUGSBURG -11-05-2014- Bugün Augsburg Enternasyonal Kültür merkezinde ”KAYPAKKAYA nın Gençlik içerisindeki yeri ve önemi” adlı seminer yapıldı.
Partizan temsilcisinin sunumuyla başlayan seminer, esasta Avrupada yaşıyan gençliğin 68 devrimci gençliğini ve önderlerini tanıma onları ortaya çıkaran koşullar ve duruşları bunun içinde Kaypakkaya yı tanıma ve günümüzdeki önemini kavrayabilme eksenli hazırlanılan bir eğitimin genişletilmiş şekliyle sunulmasını içeriyordu.
68 kuşağı ve gençlik hareketi dahası öğrenci gençliğinin Fransa üniversitesindeki isyan fitilinin ateşlenmesi bunun yani sıra dünyanın farklı alanlarındaki özgürlük,eşitlik,yarınlar kaygısı taşımadan yaşanılan bir hayat istemi,işgal ve faşizme karşi yükselen öğrenci isyanları Avrupadan, Afrikadan,Latin Amirikaya ordan Arap yarım adasına kadar birçok alanı etkisi altına aldığı süreç çeşitli örneklerle açıklandı.Bu kuşağın ülkemizdeki yansıması 68 kuşağı ve kopuşlar ve devrimci önderlerin süreçteki etkilerine vurgu yapılarak anti-emperyalist anti-faşist mücadelenin boyutu ve önemi ortaya koyuldu.Devrimci gençliğin ve önderlerin davaya bağlılıkları,kavgadaki militanlığı,araştırma ve okumaya olan derin ilgileri ayrıca pratik tutumları onların genç ve yaş olgularıyla ortaya konuldu.Kaypakkaya nında bu süreçteki rolü ve onun komünist olma rolüne vurgu yapıldı.Gençliğin dinamik rolü sistemler tarafından manupile edildiği bu aşıldığı oranda militan gençlik olgusunun oturtulması gerektiğine vurgu yapıldı.Günümüz koşullarında militan gençlik ve örgütlenmesinin öneminin altı çizilerek, komünist önder Kaypakkaya`nın bu açılardan önemi anlatıldı.Krizin dünyayı ve özelliklede Avrupayı sardığı bu süreçte işsizlik ve yolsuzluğun yanı sıra emperyalist saldırganlik ve faşist örgütlenmelerin güç kazanmasının tesadüfü olmadığı belirtilerek bu anti faşist gençliğin militanlaşması anlatıldı.
Sunumun ardından dinleyicilerin görüş ve önerileriyle zenginleşen, yaklaşık ikibuçuk saat süren seminer 17 Mayıs  Cumartesi Wuppertal da Kaypakkaya anısına yapılacak anma gecesine  katılınması yönünde yapılan çağrıyla son buldu.