Anasayfa , Kültür-Sanat , Kaypakkaya Anısına Şiirler

Kaypakkaya Anısına Şiirler

Her  yıl 18 Mayıs’ta

Partizanca her kavgada

Yeniden yaşatılıyor

Önderimiz KAYPAKKAYA

Yeşil gözlü kızıl önder!

Aydın sözlü cesur önder!        

Her kavgada anıyor halkımız seni

İşçi-köylü her eylemde arıyor seni

Her  yıl 18 Mayıs’ta

Militanca  her kavgada

Yeniden  yaşatılıyor

Önderimiz KAYPAKKAYA!

 Yeşil gözlü kızıl önder!

Aydın sözlü cesur önder!

Her kavgada anıyor halkımız seni

İşçi-köylü her eylemde arıyor seni

Her yıl 18 Mayıs’ta

Partinin atılımında

Yeniden yaşatılıyor

Önderimiz KAYPAKKAYA!

Yeşil gözlü kızıl önder!

Aydın sözlü cesur önder!

Her kavgada anıyor halkımız seni

İşçi-köylü her eylemde arıyor seni

 

Her yıl 18 Mayıs’ta

Halkın her isyanında

Yeniden yaşatılıyor

Önderimiz KAYPAKKAYA!

Yeşil gözlü kızıl önder!

Aydın sözlü cesur önder!

Her kavgada anıyor halkımız seni

İşçi-köylü her eylemde arıyor seni

                                                              

Asiwa Serciyan, 18 Mayıs 2010

 

==================================================================================

 

Ender ve Önder İnsan, Kaypakkaya Anısına, Şiirsel Anlatı

 

Anadolu/Mezopatamya halklarının

Altınçağ doğrultulu

Durdurulamaz  yolculuğunda

Saçtığı fikirsel parıltıyla

Gözleri kamaştıran

Yolumuzu aydınlatan

Bir kutup yıldızıdır

İbrahim Kaypakkaya

Sosyal  kurtuluş kavgasının

 yeşil gözlü kızıl önderi!

Aydın sözlü cesur önderi!

Bilesin ki;

Her onurlu  kavgada,

her haklı savaşta  

halkımız  anıyor ve arıyor seni

‘En tehlikeli ihtilalci komunist’

Dediler senin için, CIA ve MIT raporlarında.

‘Hizaya gelmez, iflah olmaz’ dediler…

‘Ne biçim insan bu, bunca işkenceye hala direniyor’

Diye düşündüler mutlaka, kimbilir?!…

‘Öyleyse, konuşmuyorsa  vurun’ dediler galiba…

Sesini  ve sarsıcı fikirlerini susturmakla

Kendi ölüm korkularını yeneceklerini zannettiler

Bunun için katlettiler SENİ,

Bunun için bir torbada verdiler ailene

Doğram doğram körpe bedenini…

Ve böylece,  ‘kızıl tehlike’yi

 Bertaraf edeceklerini zannettiler…

Ammaaaaaa…

37 yıldır unutturamadı egemenler seni

Ve yine  

37 yıldır inadına yaşatıyor  

Her sınıf kavgasında

Ve her halk savaşında ardılların seni!

 Onlar için eyleme durduğun,

Devrimci emsallaerinden

Denizleri de astılar 6 Mayısta haince,

 Mahirleride hunharca katlettiler

30 Mart’ta soğuk bir günde

71 Atılımını boğmak istiyordu faşizm

Reformizme ve revizyonizme karşı

Mahir ve yoldaşlarınca

Deniz ve yoldaşlarınca

SEN ve yoldaşlarınca

Mayalanan 71 devrimci başkaldırısını

Bitirmek için zulmü doruğa çıkardılar…

Ancak,

Ardınızdan gelen binler

Bir ölür bin doğarız ölümlerde’ dediler

Ve milyonlarca çoğaldılar…

Ne zulüm tükendi ne direniş,

Ne ölüm tükendi ne diriliş,

Ne gün tükendi,

Ne de güneşli günler uğruna

Sıra neferliğine çıkarsız diziliş!

Ender insan,

Sınıfsal kavgamızın yüce Önderi,

Sevgili Yoldaş;

 

Bilesin ki,

Parlak devrimci-komunist fikirlerin,

Resmi  tabuları kıran bilimsel aykırılığın,

Esareti parçalayan cesaretin,

Egemene biat etmeye inatla direnişin

‘Ser verir- sır vermez’ tavrın,

Şövenist akıntıya karşı yüzen politik iraden,

Ve direngen-savaşkan duruşundan ilham alarak,

Seni yine anarak ve örnek alarak

Yaşa(t)maya devam ediyor

Nesil nesil şimdi yoldaşların!

 

 Kurtuluş kavgamızın

 Yeşil gözlü kızıl önderi!

Aydın sözlü cesur önderi!

 

Bilesin ki;

Her kavgada halkımız

Hem  anıyor ve hem de arıyor SENİ

Doğanın gürbüzleştiği

Tohumların filizlendiği

Renklerin cümbüşlendiği

Her 18 Mayıs’ta

Bir kez daha ve çok daha yoğun

Anıyor ve arıyoruz seni

İşçiler, köylüler,

memurlar, öğrenciler

 aydınlar ve yoldaşların,

Yaşlılar, gençler

Kadınlar ve erkekler,

Türkün  devrimcisi,

Kürdün gerillası,

Kızılbaşın savaşçısı,

İnançlının insaflısı

Gayr-ı müslümün bilgilisi,

İşçinin TEKEL direnişçisi gibi kararlısı

Köylünün emekçisi

Aydınların onurlusu

Öğrencinin cesaretlisi

Her daim anıyor ve arıyor seni

Ve SENİN gibileri…

Yaşamın yenilendiği

Umutların büyütüldüğü

Atılımların biçimlendiği

Her  yıl 18 Mayıs’ta

Anıyor ve arıyoruz seni!

Sınıf kininin bilendiği

Mücadelenin yeniden dirildiği

Yürüyüşlerin kitleselleştiği

Her yıl 18 Mayıs’ta

Anıyor ve arıyoruz seni!

Bilesin ki,

Önder Yoldaş,

Her 18 Mayıs’ta,

Çeşitli milliyetlerden ve inançlardan

Halkımız SENİ,

Şimdi daha çok

Ve daha yoğun yaşatarak

Israrla anmaya devam ediyor!

Çünkü;

Fikrin ve zikrin,

Tavrın ve duruşun,

Sevdan  ve anılarınla

Halkımızın elinde

Tabuları bir bütün yıkan,

Karanlıkları aydınlatan

Bir fener olarak varolmayı

Enerji vermeyi  sürdürüyorsun!

Öyle bir fener ki;

At izi ile it izinin

Birbirine karıştığı,

Faşizmin binbir kılıkla

Daha aldatıcı bir boyutta

Yeniden sinsice saldırganlaştığı

Ama aynı zamanda

Bu zulüm sisteminin

Lime lime çözülüş yaşadığı

Şimdiki ‘Türk-İslam Sentezli’ bu gerici politik mecrada;

Ne şanslıyız ki, senden öğrenerek rahatça yol alabiliyoruz.

Onlarca yıl önce

Kimsenin resmi tabulara dokunamadığı

Bilimsel siyasi sorgulamanın donuklaştığı

Azgınca şövenizm zehiriyle

Türk ve Kürt ulusunun fikirsel açıdan kısırlaştırıldığı

Ve son tahlilde herkesin ‘ulusal hiza’da aynılaştığı

Akıntı içinde gerçek muhalefetin kafasının karıştığı

Karanlık bir ortamda

Resmi faşist ideolojiyi tarumar eden

Devrimci fikirlerinle

Hala ve şimdi daha çok

Yolumuzu ve yönümüzü

Aydınlatıyorsun!…

 

Yeşil gözlü kızıl önder,

Aydın sözlü cesur önder,

 Ender duruşlu yılmaz  önder  

Güneşe sevdalı insan önder

Bilinci ve yüreği isyan önder!

Yoldaşlar yoldaşı Kaypakkaya!

 

Fikrin, zikrin ve sevdalarındaki bütünlük aşkına,

Ezilen ve sömürülenlerin kurtuluşu aşkına,

Bilesin ki bir gün mutlaka,

Yaşlı yerkürenin Anadolu/Mezapotamya

Denilen penteonuna

Bizlere devrettiğin

Uluslararası proletaryanın

Kızıl Bayrağını

Ve bir de

Senin görkemli ama sade bir büstünü

Dikebilme adına;

Seni Partizanca anmaya ve yaşa(t)maya

Israr ve inançla devam edeceğiz!

 

Bilesin ki,

Bilinsin ki

 Ve bilsinler ki,

PARTİZAN haykırışlarla

Dersimde, Amed’de ve Tokat’ta

Tüm Türkiye ve Kürdistan coğrafyasında

Yoldaşların söz veriyor ki,

SENİN ve SENİN GİBİ

Gerçek Öncü ve Önderleri

Asla  UNUT(TUR)MAYACAĞIZ!!!…

 

Bir gün mutlaka yine bir 18 Mayıs’ta

Göndere çekilen kızıl bayraklar

Ve komutan ayferlerin, direngen beritanların

zafer  çığlıkları eşliğinde

Adeta insan seli içinde

SENİ YENİDEN ve YİNEDEN YAŞATACAĞIZ!!!

Asiwa Serciyan, 18 Mayıs 2010