Home , Avrupa , KAGEF 8. Genel Kurulu Başarıyla Sonuçlandı

KAGEF 8. Genel Kurulu Başarıyla Sonuçlandı

kagef_8gk_3FRANKFURT | 26-03-2015 | KAGEF (Kültürlerarasi Genclik Forumu), 22 Mart Pazar günü 8. Genel Kurulunu gerçekleştirdi. Üye çoğunluğunun sağlanmasının ardından divan seçiminin yapılması ve 7. YK tarafından sunulan gündemlerin üyelerce onaylanmasının ardından icraat raporlarının sunumu, tartışılması, toparlanması ve onaylanması gerçekleşti. KAGEF Denetim Kurulunun raporu bilgilendirme tarzında sunuldu ve 7. YK’nın sunduğu faaliyet ve mali rapor üyelerin oy birliği ile onandı ve oldukça başarılı bulundu. Yeni organların seçimi gündeminde yeni YK üyeliğine adaylık hususunda üyelerin gönüllü ve istekli olması durumu çok dikkat çekiyordu.

Özellikle bir kaç yıldır kadın örgütlemesi çalışmasına yoğunlaşan KAGEF üyeleri içinde, istekli kadın aday üyelerin sayısının bu sene oldukça fazla olması dikkat çekiciydi. Nitekin yeni YK seçildiğinde görüldü ki, 7 asıl ve 2 yedek üyeden oluşan 8. YK içinde, seçilmiş kadın YK üyelerinin sayısı erkekleri ikinci kez geçti. KAGEF yeni Yönetim Kurulu içinde bu seneki yeni duruma göre 7 asıl üyenin 5 tanesi, iki yedek üyenin bir tanesi, 3 Denetim Kurulu üyesinin bir tanesi kadın aktivistlerden oluştu. Özellikle de dernek çalışması içinde genç kadın aktivistlerin gözle görülür bir ilerlemesi söz konusu olduğu gözlerden kaçmadı. KAGEF 8. Genel Kurulu’nun onayladığı raporda, gelecek dönem için önerilen yönelimde 7 başlık altında falliyetlerin yeniden ve daha güçlü bir şekilde örgütlenmesi karar altına alındı.  1) İşyeri/Emek Örgütlenmesi ve Senikal Mücadele, 2) Politik Mücadele-Kitle Çalışması 3) Kadın Mücadelesi 4) Gençlik Mücadelesi, 5) Enternasyonal Mücadele ve Semt Çalışması 6) Kültür-Sanat Çalışması, 7) Proje tasarımı ve Diplomasi çalışması.

Genel Kurul‘ca onaylanan KAGEF raporunda, ‘Politik Mücadele ve Kitle Çalışması‘ başlığı altında; dernekteki politik seminerler, paneller, ve eğitim çalışmalarının Frankfurt‘ta yaşayan çeşitli ulusal, etnik, inançsal ve politik kökenden insanların doğru bulunan genel politik talepleri ve bunların lokal sorunları baz alınarak yürütülmesi gerektiği üzerinde duruldu. Özellikle Kürtlerin, Alevilerin ve kendilerini erkek veya kadın olarak görmeyen diğer cinsel yönelimlerden insanların (LGBTI), bütün demokrasi ve sosyal devrim mücadelesi güçlerinin, ekoloji mücadelesi yürütenlerin, ve özellikle Türkiye’de müslüman olamayan halkların, anti-faşist güçlerin başlıca gündemleri belirli bir plan-proğram ve toplumsal-politik gelişmeler çerçevesinde işlenmesi gerektiği kararlaştırıldı.

Genel Kurul seçimlerinin ardından ATİF 27. Genel Kurulu için hazırlanan siyasi taslak tartışıldı ve delegelerin seçimi yapıldı. Buna göre Frankfurt alanı ATİF 37. Genel Kurulunda 9 delege ile temsil edilecektir.

kagef_8gk_2

scroll to top