Home , Avrupa , İTİF (İsviçre Türkiyeli İşçiler Federasyonu) Seni Mücadeleye Çağırıyor!
ITIF`ten Referandum Çağrısı!

İTİF (İsviçre Türkiyeli İşçiler Federasyonu) Seni Mücadeleye Çağırıyor!

 

 

 

ITIF`ten Referandum Çağrısı!

ITIF`ten Referandum Çağr

28 Şubat`ta, Irkçı „Durchsetzung Initiative“ Girişimine HAYIR Diyelim !

Irkçı SVP partisi, her fırsatta, göçmen karşıtı, demokrasi ve insan hakları karşıtı yüzünü göstermektedir. 2010 ve 2014`te, halkoylamasında, isviçre halkının tekyönlü maniple edilmesiyle, yaratılan göçmen karşıtlığı temelinde kabul ettirilen „Ausschaffung İnitiatıve“ ve „ Masseneinwanderung İnitiatıve“ yi yeterli görmeyen SVP, yeni bir saldırganlık içerisindedir.
Bu sefer, bırakalım uluslararası sözleşmeleri, kendi yasalarını dahi hiçe sayacak bir girişimle karşımızdadırlar. Saldırganlıkta iyiden iyiye sınır tanımayan SVP, „suç“  işleyen göçmenleri, hiç bir hukuki itirazı kabul etmeden, hukuk yollarını kapatarak, sınır-dışı etmek istiyor.
Kendilerine göre oluşturdukları ya da oluşturacakları bir „suç“ listesi ile,  anayasal bir madde haline getirerek, basit hatalarda bile, göçmenleri otomatikman yurt-dışı etme cezası ile cezalandırmak istiyorlar.
Değişik nedenlerden de olsa, İsviçre`de oturum ve yaşama hakkına sahip olan göçmenleri, derinleştirdikleri ırkçı-ayrımcı uygulama ile temel insan haklarına ve yasalara aykırı şekilde cezalandırmak istemektedirler. Oturum hakları temel haklar statüsünde ve yasal güvence altında olmak  zorundadır. Ancak yeni düzenleme ile, bu haklar ayaklar altına alınmaktadır.
Temel hukuki hakları ellerinden alınış göçmen emekçileri, uyduruk, keyfi şekilde suçlamalarla, yaşamları tam bir kabusa çevrilmek istenmektedir. Temel demokratik ilkeler ortadan kaldırılmak istenmektedir. Mahkeme kararı olmaksızın sınır dışı edilme uygulaması bunlardandır. Parlamentonun henüz uygulamaya dahi sokmadığı yasayı aşan referandum maddesi oluşturmak bunun göstergesidir. Demokrasi karşıtlığı her yönüyle çirkin yüzünü göstermektedir.
Kendilerince hazırladıkları „suç listesi“, temel sosyal-siyasal-ekonomik haklarımıza, çok ciddi bir saldırı içermektedir. Genel „suç“ tanımları, göçmenler için daha da bir keyfiyete dönüştürülmüştür. „Suç“ olarak nitelendirdikleri durumu yaşayan bir İsviçreli „suç“ un karşılığı cezalandırılırken, bir göçmeni iki kat cezalandırmakrtadırlar. Hem ceza verilmekte, hem de sınır dışı edilmektedir.
İsviçreli emekçilerle birlikte, yaşamın her alanında üreten, vergi ödeyen, her türlü katkıyı yapan göçmen emekçiler, tekelci burjuvazinin çıkarlarına kurban edilmek istenmektedir. Buna asla izin vermememiz gerekiyor.
Bu ırkçı-ayrımcı, insanlık-dışı uygulamaya karşı, yerel/göçmen tüm emekçiler, tüm İsviçre halkı buna karşı çıkmalı, demokrasiye ve özgürlüklere sahip çıkmalıdır.
Emekçileri, yerli-göçmen şekliyle karşıtlaştıran, ayrıştıran, sınıf dayanışmasını parçalayarak düşmanlaştıran bu uygulamaya HAYIR diyelim.

Temel İnsan haklarına, demokrasi ve özgürlükler, ırkçılara bırakılmayacak denli değerlidir. Bu inisiyatif, demokrasi-insan haklarına düşman, gerici bir inisiyatiftir.
Unutmayalım ki, SVP`nin daha da saldırgan  ve cesaretli bir şekilde hareket etmesi,, yerli/göçmen emekçilerin ve demokrasi güçlerinin edilgen ve duyarsızlığındandır.
Gayri-insani olan bu uygulama için, her an ve her yerde, yoğunlaşmış bir şekilde, tüm demokrasi güçleriyle birlikte karşı çıkalım. Geleceğimize sahip çıkalım.
Özellikle göçmen emekçiler; içerisinde bulundukları duyarsızlık ve edilgenlikten kurtularak; demokrasi-emek  mücadelesi veren yerli/ göçmen kurumlarda örgütlenmelidirler. Gücümüzü demokratik kurumlarımızda birleştirerek; göçmen/yerli  dayanışmasını büyütelim.
28 Şubat 2016  tarihindeki referandumda HAYIR diyerek,  demokrasi ve özgürlük mücadelesini büyütelim!

scroll to top