Anasayfa , Avrupa , İTİF-İGİF: 9 Haziran’da Oyumuz Hayır Olsun!

İTİF-İGİF: 9 Haziran’da Oyumuz Hayır Olsun!

itiİSVİCRE | 18-05-2013 | BM İnsan hakları beyannamesinde ilticanın bir hak olduğu belirtilir. Bu sözleşmelere-anlaşmalara İsviçre devleti de imza atmasına rağmen pratik uygulamaları ve politikaları bunun tam tersine işlemektedir. 2006 yılında çıkarılan gerici Yabancılar ve ilticacılar yasasıyla ve daha sonra çıkarılan suç işlendiğinde sınır dışı etme vb yasa ve kararnamelerle mültecilere, ilticacılara yönelik insanlık dışı uygulamaları devreye sokmaktadır.

Irkçı, ayrımcı uygulamalar ve politikalar bugün İsviçre’nin Avrupa’da ırkçılılıkla yan yana konuşulmasını beraberinde getirdi. Peçe yasağından, iltica hakkının gaspına, suç işleyen birinin cezasının tüm aileye kesilerek sınır dışı edilmesinden, mülteci kamplarının yeraltı zindanlarına dönüştürülmesine, mülteci kamplarında görevlilerin sınır dışı tehdidiyle kadınlara taciz ve cinsel ilişkiye zorlamadan, çocukların cinsel istismarına kadar daha birçok uygulama söz konusu olunca akla İsviçre gelmektedir.

İşte bu uygulama ve politikalar yetmiyormuş gibi, şimdide 09 Haziranda yapılacak referandumla, var olan ilticacılar yasasının daha da ağırlaştırılması öngörülüyor. SVP (UDC) ve FDP’nin yürüttüğü bir kampanya ile referanduma giden yasa, iltica hakkının önünü keserken, İsviçre’ye gelmek isteyen göçmenlerin insan tacirlerin ellerine bırakmayı da beraberinde getirmektedir. BM verilerine göre 2011 yılında 1500 mülteci deniz yollarında insan tacirlerinin ellerinde yaşamını yitirmişlerdir. Var olan hali hazır yasada ülke dışında bulundukları ülkede konsolosluklara sığınma başvuru hakkı tanınmasına rağmen yeni referandumla birlikte bu hak ortadan kaldırılacaktır.

Öte yandan kendi ülkesinde askere gitmek istemeyen, savaşta yer almak istemeyen ya da katliamlara ortak olmak istemeyen bir kişinin sığınma talebi de bu referandum ile birlikte ret edilmektedir. Oysaki İsviçre savaşlara karşı çıktığını iddia ediyordu.

İsviçre Göçmen İşçiler Federasyonu (İGİF) ve İsviçre Türkiyeli İşçiler Federasyonu (İTİF) olarak İsviçre’de oy kullanma hakkı bulunan herkesi 09 Haziranda gerçekleşecek olan İltica yasalarının daha da sertleştirilmesine dönük referandumda HAYIR oyu kullanmaya çağırıyoruz. Avrupa da en zayıf halka görülen göçmenlere yönelik bu saldırılar yarın dalga dalga genişleyeceği unutulmamalıdır. Başta üyelerimiz olmak üzere tüm göçmen emekçileri bu yasaya karşı durmanın geleceğimize de sahip çıkmak anlamına geldiği unutulmamalıdır.  Bu nedenle 9 Haziran’da oyumuz HAYIR olsun!

Irkçı yasalara hayır!

Göçmenlere eşit sosyal, siyasal haklar tanınsın!

Yaşasın Halkların Kardeşliği!