Anasayfa , Avrupa , İsviçre’de İşçi ve Emekçiler Alanlardaydı

İsviçre’de İşçi ve Emekçiler Alanlardaydı

İSVİÇRE | 03 – 05 – 2010 | Uluslararası Proletarya’nın birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs, bu yıl İsviçre’de Emperyalist saldırıların daha da yoğunlaştığı bir ortamda karşılanması, yine emperyalist krizin dünya’yı sarmaladığı bir dönem’de girişmesi 1 Mayıs’ı daha da anlamlı kılmaktadır.

Zürih

Bu anlayışla hareketle İsviçre Türkiyeli İsçiler Federasyonu (İTİF) başta yerli devrimci örgütler olmak üzere, diğer göçmen demokratik örgütlere çağrı yaparak, bu yıl İsviçre’de daha kitlesel ve daha görkemli 1 Mayıs yapılması için Eylem Birligi çağrısında bulundu. Yapılan çağrı sonucu İsviçreli devrimci örgütlerden AUFBAU ve PDA, göçmen örgütlerinden İGİF, FEKAR, İDHF, HALK EVI ve YAŞANILACAK DÜNYA olumlu cevap vermesi üzerine 1 Mayıs’ta ortak hareket etme noktasında anlaşma sağlandı. İTİF ve diğer kurumlarla eylem birliği komitesi oluşturuldu.

Sendikalar ve 1 Mayıs komitesi ise esasta Sosyalist Parti ile hareket ederek işçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma gününü sosyal demokratlarla hareket etmeleri ve emekçileri sistem partilerinin arkasına takmaları bunların gerçek yüzlerini ortaya koyması bakımından dikkat çekici oldu. Eylem birliği komitesi tarafından, sendika ve 1 Mayıs komitesinin sınıfa karşı bu olumsuz duruşlarını teşhir edilerek, tüm emekçileri ANTİ-EMPERYALİST BLOK saflarında yürüyüşe çağırıldı.

Anti-Emperyalist Blok adına bir temsilci konuşmasında “Anti-emperyalist blok, aynı zamanda sendika, 1 Mayıs Komitesi ve SP’ye karşı alternatif blok olarak oluşturulması emperyalist saldırı ve sömürünün daha da yoğunlaştığı bir dönem’de sınıf duruşunu sergilemek bakımından da önem arz etmektedir. Eylem birliğinde yer alan demokratik  ve devrimci kurumlar bu anlayışla hareketle 1 Mayıs’a hazırlandılar’ dedi. Anti-Emperyalist Blok olarak açılan ortak pankartta, ”Emperyalist krize, sosyal hakların gaspına ve ırkçılığa karşı 1 Mayıs’ta alanlara!’ çağrısı yapıldı. Ayrıca yürüyüşe Partizan, Atılım, Devrimci Demokrasi, Yaşanılacak Dünya ve Yurtsever Hareket de bu oluşturulan blok içinde yerlerini aldılar. Bu yıl ATİK Ailesi olarak 150 civarında bir katılımın olduğu gözlemlendi. Yürüyüş boyunca emperyalist kriz ve krizin ezilen dünya emekçileri ve halkları üzerinde yarattığı tahribatlara dikkat çekilerek ortak mücadelenin büyütülmesine sürekli vurgular yapıldı ve ortak belirlenen sloganlar atıldı.

İTİF Federasyonu “Emperyalizm; Kriz, Savaş, Sosyal Hakların Gasbı, İşsizlik ve Irkcılık Demektir” pankartı ile yürüdü. Ayrıca Yeni Demokratik Gençlik (YDG), Yeni Kadın da kendilerine özgü taleplerini içeren pankartlarını açarak yürüdüler. Yürüyüş sonunda Blok adına kısa bir konuşma yapılarak eylem sonlandırıldı.

Neuchatel

İsviçre’nin Neuchatel Kantonun La chuax de fonds şehrinde aylar öncesinde başlayan komite toplantıları, ile bir çok konuda tartışmalar sonucu bir dizi kararlar alınmış, özellikle var olan krizin ana konu olması üzerinde hem fikir olunmuştu.

1 Mayıs günü saat 16’da bütün hava muhalefetine rağmen 300 kişinin katilimi ile yürüyüş başladı, her zaman olduğu gibi sendika dersine hazırlanmamış, her hangi bir pankart getirmemişti. Ancak mitinge Türkiyelilerin ilgisinin oldukça büyük olduğu gözlemlendi.

‘Kapitalizmi Süpürelim!’

İsviçre İşçi Partisi’nin (POP) “Baharda Kapitalizmi Süpürelim!” diye hazırladığı pankart arkasında ana caddeye yürünerek halk evine gidildi.

Programın ilk bölümünde Kürt folklor ekibi oynadığı yöresel oyunları ile coşkulu bir atmosfer yarattı.Daha sonra kitleyi halaya davet edip oyunlarını bitirdiler.

Etkinliğin sağlıklı geçmesinde emek veren aralarında Yeni Kadın aktivistlerinin de bulunduğu kadınların katkıları dikkat çekti.

Daha sonra program müzik ve konuşmalarla devam etti. Konuşmacılardan İTİF temsilcisi Çavuş, ”İsçi sınıfının uluslararası birlik, dayanışma ve mücadele günü olan 1 Mayıs, tüm işçi ve emekçilere kutlu olsun“ diyerek İsviçre’de ki göçmen emekçiler adına kitleyi selamladı ve devamla “İsviçre’de devlet kuruluşlarının yaptıkları araştırmaların sonuçları, İsviçre genelinde 900 bin kişinin açlık sınırında yaşadığını göstermektedir. İsviçre’de refah düzeyinin düştüğü ve yaşam koşullarının zorlaştığı, Emeklilik, yaşlılık ve ölüm sigortası sınırının düşürülmek, emeklilik maaşlarının azaltılmak ve kadınların AHV yaşının yukarıya çekilmeye çalışıldığı bir süreçten geçiyoruz. İsviçre genelinde işsizliğin 180 binin üzerindedir. İssizlik oranı % 4,4 iken, bu oranın göçmenler arasında % 8,6 civarındadır” belirlemesinde bulundu.

Umudumuz daha adaletli bir yasam

“Umudumuz sömürüsüz, baskısız, savaşsız ve işgalsiz bir dünya yaratma mücadelesinin kazanımları üzerine kurgulu olmalıdır. Umudumuz gerçek sosyal adaleti tesis edecek olan bir gerçekten yana olmalıdır. İsviçre’de yasayan göçmen emekçiler yerli emekçi kardeşleri ile aynı kaderi paylaşmaları, ister istemez çalışma alanında birlikte hareket etmek, gasp edilen haklarını yeniden kazanmak, ancak ortak bir örgütlenme ile mümkündür” diyerek devam ettiği konuşmasını, “İsviçre göçmenler ülkesidir ve bunu artık kabul etmelidir. Yerli ve göçmen ayrımına son verilmelidir. Göçmenler yasası daha adil hale getirilerek, oturum güvencesi AB ülkeleri vatandaşı olmayan göçmenlere de tanınmalıdır. İsviçre vatandaşlığına geçişler kolaylaştırılmalı ve bunun önündeki engelleri kaldırılmalı, eşit işe eşit ücret verilmeli, Sosyal fonlardan yapılan kesintiler kaldırılmalı, tüm göçmenlere seçme seçilme hakki verilmeli” yönündeki göçmen emekçilerin taleplerini dile getirdi ve konuşmasını “Güç birlikte doğar, yaşasın enternasyonal 1 Mayıs!“ diyerek tamamladı.

Geç saatlere kadar suren etkinlik, İsviçreli ve göçmenlerin kolektif çalışmasıyla başarılı bir şekilde sonuçlandı,