Home , Avrupa , İsviçre ve Fransa Yeni Kadın Komitelerinden Çağrı

İsviçre ve Fransa Yeni Kadın Komitelerinden Çağrı

Değerli arkadaşlar,
Sevgili kadınlar;
Covid-19 pandemisi kısıtlamaları nedeniyle uzun süredir yapma imkanı bulamadığımız eğitim kampımızı yeniden gerçekleştirmenin mutluluğu içindeyiz.
Yeniden bir arada olabilmek ,bizleri sarmalayan yoğun gündemlerle birlikte ,ortak aklın gücüyle bu gündemleri tartışarak, alanlarımızdaki çalışmalarımıza daha verimli odaklanabilmenin araçlarından biri olan eğitim kampları, aynı zamanda kollektif yaşamı da birlikte örebilmenin en güzel araçlarından birisi de.
Önümüzdeki süreci daha iyi organize edebilmek, tecrübelerimizi birbirimize aktarmak ,karşımıza çıkan ya da çıkması muhtemel tüm zorluklara karşı ve sistemin yaratmaya çalıştığı korku rüzgarlarına rağmen çözümleri birlikte üretebilmek, kadının birlikte mücadelesinin bu korku rüzgarlarına karşı neden önemli olduğunu bir kez daha teyit edebilme adına, korku rüzgarlarına karşı mücadelenin yol ve yöntemlerini yeniden konuşabilmek için de eğitim kampına katılımı önemsiyoruz.
İran’da kadının saçının telinden korkan sistemin, Avrupa’da da kadınların aleyhine farklı korku rüzgarları estirmeye çalıştığını biliyoruz. Ama ‚rüzgar eken, fırtına biçer‘ misali, kadınların öfkesi ve örgütlü gücünün önüne hiç bir korku duvarının geçemeyeceğini de biliyoruz artık.
Erkek egemen, patriarkal, cinsiyetçi kapitalist düzenek tüm dünya coğrafyalarında kadına karşı cinsiyetçi politika, yaptırım ve dayatmalarıyla gelse de, kadınlar artık susmuyor, korkmuyor, canları pahasına da olsa itaat etmiyorlar. Sokaklarda özgürlük türkülerini söylüyorlar.
Bu özgürlük türkülerine eşlik edenlerin bir parçası olan Yeni Kadın İsviçre ve Fransa’nın birlikte yapacağı bu kamp aynı zamanda, başta İran’da olmak üzere dünyanın değişik coğrafyalarında erkek- devlet şiddetine, ataerkiye, patriarkaya, gericiliğe, nereden gelirse gelsin kadına yönelik her türlü şiddete, kadın kırımlarına karşı özgürlük türkülerimizi onların türküleriyle birleştirme amacını da taşımaktadır. Bundan dolayı da kampımızda sizlerle yürek yüreğe olalım istiyoruz.
Hala bir çok ülkede başta cinsel şiddet olmak üzere değişik şiddet türlerinde yasalar mağdur olanlardan değil, şiddeti uygulayan erkekten yana işletiliyor. Aile ve ikili ilişkilerde de durum farksız. Dolayısıyla bu kampımızda bir kez daha ve yeniden ‚Kadının beyanı esastır, aksini ispat yükümlülüğü erkeğe aittir.‘ ilkesi gündemlerimizden biri olacak.
Örgütlü kötülüğe karşı, örgütlü mücadelenin, kadının bu mücadelede neden özne, öncü ve önder olması gerektiğinin altını bir kez daha çizerek, „Kadın örgütlenmesinin önemini“ konuşacağız.
Kadının kurtuluşu mücadelesinin sınırlar aştığı bir dünyada, uluslararası kadının hak ve özgürlükleri mücadelesini işleyecek, 3-10 Eylül arasında Tunus’ta yapılan 3.Dünya Kadın Konferansı’nın izlenim ve değerlendirmelerine yer vereceğiz.
Dolayısıyla kadın dayanışmasını ve birlikte mücadeleyi, ’neyi ve nasıl yapmalıyız?‘ sorularına verilecek yanıtları da birlikte konuşacağımız kampımızda ayrıca sohbetler, kültürel programlar ve gezilerle de kampımızı zenginleştireceğimize inanıyoruz.
Tüm arkadaşlarımızın, dostlarımızın kampın yapılacağı 7-8-9 Ekim tarihlerini birlikte olmaya ayıracağına olan inancımızla, kampta buluşana kadar dirençle, sevgiyle kalın diyoruz.
İyi ki varız!
İyi ki varsınız!
İsviçre / Yeni Kadın Komitesi
Fransa / Yeni Kadın Komitesi